Veelgestelde vragen Energieprestatievergoeding (EPV) voor betrokkenen

Gepubliceerd op:
29 september 2023

Op deze pagina vindt u informatie over de energieprestatievergoeding voor huurders, uitvoerende partijen, adviseurs en overheden.

Per betrokken partij staan hieronder een toelichting en antwoorden op de belangrijkste vragen. Kijk hier voor informatie voor verhuurders

Klik op een vraag om het antwoord te lezen.

Huurders

Als huurder kunt u te maken krijgen met de energieprestatievergoeding (EPV). Uw verhuurder mag deze vergoeding vragen naast huur en servicekosten en deze vergoeding heeft geen invloed op eventuele huurtoeslag. Betaalt u EPV? Dan krijgt u nog steeds een elektriciteitsrekening. U betaalt namelijk apart voor de aansluiting op het elektriciteitsnet.  Als u meer energie gebruikt dan uw huurwoning opwekt, betaalt u bij. Gebruikt u minder energie dan de woning opwekt? Dan krijgt u misschien geld terug van het energiebedrijf.

 

Uitvoerende partijen, adviseurs en gemeenten

Als verhuurders de EPV-regeling gebruiken, krijgen andere partijen in de bouwketen hiermee te maken. Bent u architect of adviseur? Dan kunt u de vraag krijgen om met concepten of ontwerpen te komen die voldoen aan energieprestatie-eisen. Bent u bouwer, ontwikkelaar of installateur? Dan kan een woningcorporatie u vragen verantwoordelijkheid te nemen voor de prestaties na oplevering. Bent u een certificaathouder voor de BRL9500-W? Dan berekent u in opdracht van woningeigenaren of de energieprestatie van de opgeleverde woning voldoet aan de gestelde eisen. U kan ook worden gevraagd om hun concepten en ontwerpen door te rekenen op de haalbaarheid van de gestelde eisen voor de EPV. Werkt u voor een gemeente? Deze vragen helpen u bij de handhaving.

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?