Zoötechnische certificaten

Gepubliceerd op:
16 juni 2020
Laatst gecontroleerd op:
26 september 2022

U mag als erkende stamboekvereniging of fokkerijgroepering zoötechnische certificaten uitgeven. Dit is een bewijs dat het dier raszuiver is. Er zijn certificaten voor dieren en levende producten daarvan.

Verschillende zoötechnische certificaten

Bent u erkend als stamboekvereniging of fokkerijgroepering? Dan mag u zoötechnische certificaten uitgeven voor:
• een raszuiver fokdier of hybride fokvarken
• sperma van een raszuiver fokdier of hybride fokvarken
• eicellen van een raszuiver fokdier of hybride fokvarken
• embryo’s van een raszuiver fokdier of hybride fokvarken

U mag alleen zoötechnische certificaten uitgeven voor raszuivere dieren. Een raszuiver dier is een dier dat in de hoofdsectie van het stamboek staat ingeschreven. Of voor levende producten van dat dier. Voor een dier in de aanvullende sectie mag u geen zoötechnisch certificaat uitgeven.

Wanneer een zoötechnisch certificaat uitgeven

Fokkers hebben een zoötechnisch certificaat nodig als zij een dier verhandelen. En als zij het dier in een ander stamboek voor hetzelfde ras willen inschrijven. Met dit certificaat toont de fokker aan dat het dier raszuiver is. De fokker heeft het recht om het dier in te schrijven in de hoofdsectie van het andere stamboek. Dit geldt ook voor de nakomelingen uit levende producten.

De fokker vraagt het certificaat bij u aan. Zorg ervoor dat de fokker dit op tijd ontvangt.

Het certificaat mag u staand of liggend afdrukken. De voetnoten mag u weglaten. U meldt duidelijk op het certificaat waar deze informatie openbaar staat.

Wanneer een zoötechnisch certificaat opvragen

Wil een fokker een raszuiver dier laten inschrijven in uw stamboek? Dan moet de fokker het zoötechnische certificaat van het dier laten zien. Komt het dier uit een Europese lidstaat? Dan moet een erkend stamboek het certificaat hebben afgegeven. Met de informatie op het certificaat schrijft u het dier in. Staat het dier niet ingeschreven in een erkend stamboek? Dan is inschrijven in de hoofdsectie niet mogelijk.

Komt het dier uit een stamboek uit een derde land (geen Europees land)? Controleer dan of het stamboek op de lijst van derde landen staat. Deze lijst vindt u op de website van de Europese Commissie.

Stamboekverenigingen op deze lijst hebben laten zien dat zij dezelfde fokkerijregels volgen. Met het zoötechnisch certificaat schrijft u het dier in in de hoofdsectie van uw stamboek. Staat een stamboek niet op de lijst? Dan kunt u het dier niet inschrijven in de hoofdsectie.

Modellen zoötechnische certificaten

Raszuiver fokdier rund, schaap, geit en varken

Wordt een dier verhandeld en ingeschreven in een ander Nederlands stamboek? Dan mag u een eigen certificaat maken. U moet wel alle informatie die op het modelcertificaat staat opnemen. Wordt een dier verhandeld naar een andere Europese lidstaat? En daar ingeschreven in een stamboek? Dan is het nodig om de modelcertificaten precies aan te houden.

Afdeling A Certificaat raszuivere runderen (pdf)
Afdeling A Certificaat raszuivere schapen (pdf)
Afdeling A Certificaat raszuivere geiten (pdf)
Afdeling A Certificaat raszuivere varkens (pdf)

Raszuiver fokdier paard en ezel

Voor paarden en ezels bestaat het certificaat voor het fokdier uit 2 delen. Deel I is het gedeelte dat in het paardenpaspoort staat. De gegevens voor raszuivere paarden zet u bij onderdeel V van het paspoort. U mag onderdeel V alleen invullen voor raszuivere paarden die in de hoofdsectie van het stamboek staan ingeschreven.

Deel II kan de fokker bij het stamboek opvragen. Dit deel heeft hij nodig als het dier wordt verhandeld en in een ander stamboek wordt ingeschreven. De fokker moet deel II van het certificaat vastmaken aan het paardenpaspoort. Deel II mag u alleen uitgeven voor raszuivere dieren die in de hoofdsectie van uw stamboek staan ingeschreven. Het model voor deel II vind u in de Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/1940. U mag van deel II geen eigen certificaat maken. U moet het modelcertificaat precies aanhouden. Dit geldt voor binnen en buiten Nederland.

Deel II Certificaat raszuivere paarden en ezels (pdf)

Sperma, eicellen en embryo’s

De certificaten voor sperma en eicellen zijn opgedeeld in een deel A en een deel B. Op deel A staat informatie over het donordier. Op deel B staat informatie over de zending sperma en eicellen.

Het certificaat voor embryo’s is opgedeeld in een deel A, B en C. Op deel A staat informatie over het vrouwelijke donordier. Deel B geeft informatie over het mannelijke donordier. En op deel C staat informatie over de zending embryo’s. Geeft u een certificaat voor sperma, eicellen of embryo’s af? Dan mag u een kopie van het certificaat van het donordier erbij doen. Dit kan bijvoorbeeld gelden voor spermawincentra, als het centrum de zending moet goedkeuren.

Afdeling B Certificaat raszuiver sperma runderen (pdf)
Afdeling B Certificaat raszuiver sperma schapen (pdf)
Afdeling B Certificaat raszuiver sperma geiten (pdf)
Afdeling B Certificaat raszuiver sperma varkens (pdf)
Afdeling B Certificaat raszuiver sperma paarden en ezels (pdf)

Afdeling C Certificaat raszuivere eicellen (pdf)
Afdeling D Certificaat raszuivere embryo's (pdf)

Invullen modelcertificaten

Alle modellen voor fokdieren (afdeling A) en sperma (afdeling B) kunt u invullen en daarna uitgeven. Ga met de muis op een invulveld staan voor meer uitleg. Ziet u geen uitleg en gebruikt u de browser Microsoft Edge of Google Chrome? Sla dan eerst het model op uw eigen computer op. U ziet dan de uitleg als u met de muis op het invulveld gaat staan.

De modellen voor raszuivere paarden en ezels, eicellen en embryo’s zijn niet in te vullen. Deze kunt u als voorbeeld gebruiken.

Veelgestelde vragen

Hieronder leest u de antwoorden op veelgestelde vragen.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?