EU-landen: normen voor producten

Gepubliceerd op:
19 december 2022

Met een (Europese) norm laat u zien dat uw product aan bepaalde eisen voldoet. Normen zijn vrijwillige afspraken over kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid, bijvoorbeeld voor fietshelmen. Het gebruik van Europese normen is meestal niet verplicht.

Normen zijn vrijwillige technische specificaties voor producten, diensten en processen. Anders gezegd: producten zijn veilig voor de handel als ze voldoen aan specifieke Europese of (nationale) normen.

Het gebruik van Europese normen is meestal niet verplicht. Het is wel aan te raden om ze aan te houden. Daarmee laat u zien dat uw product of dienst aan bepaalde eisen voldoet. Bijvoorbeeld aan eisen voor kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid.

Europese databases voor normen

De Europese Unie (EU) heeft 3 instanties die normen vaststellen. Via hun websites kunt u standaarden doorzoeken. Zo vindt u de normen voor uw product die u kunt navolgen.

  • Europees Comité voor Normalisatie (CEN)
  • Europees Comité voor Elektrotechnische Normalisatie (Cenelec)
  • Europees Instituut voor Telecommunicatienormen (ETSI)

Meer informatie

Wilt u meer weten over normen in het algemeen? Kijk dan op de website van het Nederlands normalisatie-instituut NEN. Of lees 'Normen in Europa' op de website van de Europese Unie.

Vragen over EU-wetgeving?

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?