EU-landen: wederzijdse erkenning

Gepubliceerd op:
7 oktober 2013
Laatst gecontroleerd op:
24 mei 2023

Binnen de Europese Unie (EU) geldt het principe van wederzijdse erkenning. Dit betekent dat wanneer een product rechtmatig in een EU-land in de handel is gebracht, dit product ook in een ander EU-land verkocht mag worden. Ook als het niet helemaal voldoet aan de nationale technische voorschriften van het andere EU-land.

Wederzijdse erkenning geldt voor producten die niet, of maar deels onder EU-harmonisatiewetgeving vallen. Er zijn wel uitzonderingen. Zo mogen andere EU-landen een product verbieden als het een gevaar vormt voor de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu.

Waarom wederzijdse erkenning?

Voor sommige goederen zijn er geen EU-regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu, terwijl ze wel voldoen aan nationale producteisen. Door op deze goederen het principe van wederzijdse erkenning toe te passen, versterkt de EU haar interne markt. Het principe vermindert namelijk handelsbelemmeringen tussen EU-landen.

Officiële teksten

Verordening (EU) 2019/515 legt officieel vast hoe wederzijdse erkenning werkt. Hierin staan de rechten en plichten van bedrijven en nationale overheden die goederen verkopen in een ander EU-land. Ook biedt de Verordening een zekere bescherming wanneer landen wederzijdse erkenning weigeren. In Nederland is dit principe vastgelegd in het Warenwetbesluit uitvoering verordening wederzijdse erkenning.

Verklaring van wederzijdse erkenning

Als de douane of een andere autoriteit van het EU-land waaraan u wilt leveren uw goederen wil beoordelen, kunt u een Verklaring van wederzijdse erkenning opstellen. Deze verklaring laat zien dat uw goederen in Nederland (of een ander EU-land) rechtmatig in de handel zijn gebracht. De autoriteiten moeten uw verklaring met ondersteunende documenten, accepteren als voldoende bewijs dat uw goederen veilig zijn voor verkoop. Als zij dit niet accepteren, moeten ze hiervoor goede argumenten geven.

Product afgewezen? Klop aan bij SOLVIT

Is uw product afgewezen, als eigenlijk het principe van wederzijdse erkenning geldt? Bij een onterecht negatief besluit kunt u gratis hulp inroepen van SOLVIT. Dit Europese netwerk bemiddelt als uw EU-rechten zijn geschonden door overheden in andere EU-landen en u nog niet naar de rechter bent gestapt. SOLVIT heeft hier een speciale procedure voor.

Stel technische vragen aan het Productcontactpunt

Heeft u vragen over nationale technische eisen of regels voor wederzijdse erkenning? Neem dan contact op met het productcontactpunt in het EU-land waar uw bedrijf is gevestigd.

Het productcontactpunt in Nederland is Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). U kunt de technische vragen aan ons stellen. Wij kunnen u ook in contact brengen met organisaties die gaan over de technische in ons land. 

Blijf op de hoogte van technische voorschriften

Als een EU-land een nieuw technisch voorschrift wil vaststellen in hun eigen land, moeten zij dit laten weten ('notificeren') aan de Europese Commissie (EC). De EC vergelijkt de voorschriften dan met de bestaande EU-wetten. Andere EU-landen mogen ook reageren op de voorgestelde nieuwe voorschriften.

Het kan zijn dat de EC of een ander EU-land vindt dat het voorschrift het vrije verkeer van goederen (industrie, landbouw en visserij) of diensten (van de informatiemaatschappij) tegenhoudt. In dat geval kunnen zij bezwaar maken bij het EU-land dat het voorschrift heeft voorgesteld.

Meedoen en meldingen ontvangen

Richtlijn (EU) 2015/1535 legt het hierboven geschetste proces vast. De richtlijn staat ook wel bekend als Procedure 2015/1535. Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe ontwerpen voor technische voorschriften? Gebruik dan de TRIS Database van de Europese Commissie. Hiermee kunt u ook zelf meedoen aan Procedure 2015/1535.

Heeft u hier vragen over? Stel deze aan de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (CDIU) van de Nederlandse Belastingdienst via cdiu.notificaties@belastingdienst.nl. Dit is het officiële contactpunt in Nederland. U kunt zich hier ook aanmelden voor meldingen over nieuw voorgestelde technische voorschriften.

Meer weten?

Vragen over EU-wetgeving?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?