Producteisen chemische producten

Gepubliceerd op:
28 juni 2013
Laatst gecontroleerd op:
5 april 2022

De Europese regels voor chemische stoffen zijn vastgelegd in de REACH- en CLP-verordeningen. Deze verordeningen gelden ook voor de EER.

REACH-verordening (registratie en beoordeling)

Met verordening 1907/2006/EG in de Europese Unie een REACH-systeem ingevoerd voor de registratie (Registration), beoordeling (evaluation) en autorisatie (authorisation) van chemische stoffen (chemicals). Deze verordening legde ook de basis voor een Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) dat belast is met de uitvoering van deze verordening.

Het REACH-systeem moet de volksgezondheid en het milieu beschermen en zorgen voor consistentie in beleid om de concurrentiepositie van de EU veilig te stellen. Elke lidstaat is verplicht een nationale REACH-helpdesk te hebben. De Nederlandse REACH-helpdesk is ondergebracht bij de Rijksdienst voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

CLP-verordening (etikettering en verpakking)

De Europese voorschriften voor indeling (Classification), etikettering (Labelling) en verpakking (Packaging) van chemische stoffen en mengsels zijn vastgelegd in Verordening 1272/2008/EG. Met deze verordening sluit de EU aan bij het Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS-CLP) van de Verenigde Naties. Verordening 1272/2008/EG - ook wel de EU-GHS/CLP verordening genoemd - gaat over de gevaren van chemische stoffen en mengsels en hoe daarover te informeren.

Het is de taak van de industrie om de gevaren van stoffen en mengsels vast te stellen voordat deze op de markt worden gebracht. Als een stof of mengsel gevaarlijk is, moet dat op het etiket worden vermeld. In Nederland geeft de EU-GHS/CLP Helpdesk hier meer informatie over.

Vragen over EU-wetgeving?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?