Producteisen dierlijke en plantaardige producten

Gepubliceerd op:
28 juni 2013
Laatst gecontroleerd op:
5 april 2022

Een exporteur van dierlijke producten kan bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een verklaring vragen voor zijn producten. Voor het verhandelen van planten en plantaardige producten is geen certificaat nodig.

Dieren en dierlijke producten

Binnen de EU gelden voor de meest gangbare diersoorten en dierlijke producten eisen aan volksgezondheid, diergezondheid en dierenwelzijn. Een exporteur kan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) om een garantie vragen voor zijn producten. Na een reeks van controles kan hij dan een verklaring krijgen. Voor levende dieren is dit een EU-certificaat en voor producten van dierlijke oorsprong een EU-gezondheidsverklaring.

Voor het interne EU-verkeer van eieren, vis, vlees en vleesproducten is geen verklaring nodig. Bedrijven kunnen volstaan met een zelf opgesteld handelsdocument. De NVWA houdt hier wel toezicht op. Bij uitbraak van besmettelijke dierziekten gelden tijdelijk afwijkende of aanvullende eisen.

Meer informatie

NVWA - Export van dieren en dierlijke producten

Planten en plantaardige producten

Binnen de EU kunnen planten en plantaardige producten vrij worden verhandeld zonder dat hiervoor een certificaat (fytosanitair certificaat) nodig is. Het komt vaak voor dat planten die gekweekt zijn in een EU-lidstaat via een andere EU-lidstaat worden geëxporteerd naar een land buiten de EU. Dan moet er wel fytosanitaire informatie beschikbaar zijn.

Welke informatie precies nodig is, is afhankelijk van de eisen die het bestemmingsland stelt. Om deze vorm van export te vergemakkelijken kunnen bedrijven het zogenoemde EU-communicatiedocument gebruiken.

Meer informatie

NVWA - Export planten, groenten, fruit, plantaardige producten

Vragen over EU-wetgeving?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?