Producteisen elektrische en elektronische apparatuur

Gepubliceerd op:
28 juni 2013
Laatst gecontroleerd op:
5 april 2022

Richtlijn 2012/19/EU gaat over de inzameling en verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.

Producenten en importeurs die elektrische en elektronische apparatuur vermarkten in de EU, zijn verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van deze producten als ze worden afgedankt. Zij moeten daarom een inzamelsysteem opzetten dat het consumenten mogelijk maakt om de afgedankte apparatuur in te leveren voor verwerking.

Door hergebruik moet de hoeveelheid afval uit deze productgroep sterk verminderen. In Nederland moeten producenten, verwerkers, webshops, importeurs en exporteurs van deze producten zich inschrijven bij de Stichting Nationaal (W)EEE Register. Zij moeten ook jaarlijks rapporteren aan dit register.

Lees de volledige Richtlijn 2012/19/EU op de website van EUR-Lex.

Soorten apparaten

De richtlijn geldt onder andere grote en kleine huishoudelijke apparaten, ICT-apparatuur, consumentenapparatuur, zonnepanelen, verlichtingsapparatuur, elektr(on)isch gereedschap, speelgoed, ontspannings- en sportapparatuur, medische hulpmiddelen, meet- en controle-instrumenten en automaten.

Uitgezonderd van de richtlijn zijn gloeilampen en apparatuur die noodzakelijk is voor de nationale veiligheid van de EU-lidstaten (met name wapens, munitie en materiaal voor militaire doeleinden). Verder noemt Artikel 2, lid 4 producten die vanaf 15 augustus 2018 buiten het toepassingsgebied van de richtlijn zullen vallen.

Verplicht symbool

Elektr(on)ische apparatuur die in de handel wordt gebracht in de EU moet worden gemarkeerd met een speciaal symbool: een doorgekruiste verrijdbare afvalbak. Deze staat afgebeeld in Bijlage IX van de richtlijn. Het symbool geeft aan dat de goederen niet bij het gewone afval thuishoren. Als deze markering niet mogelijk is door de afmeting of functie van het product, mag het symbool ook op de verpakking, gebruiksaanwijzing of het garantiebewijs staan.

Controlerende instantie

Inspectie Leefomgeving en Transport

Vragen over EU-wetgeving?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?