Productgroepen CE-markering

Gepubliceerd op:
21 juni 2019
Laatst gecontroleerd op:
17 augustus 2022

Op deze pagina vindt u een overzicht van de productgroepen die onder CE-markering vallen en van de EU-maatregelen die dit vereisen. Soms zijn op een enkele productgroep meerdere maatregelen van toepassing.

U vindt per productgroep een korte beschrijving van de voornaamste eisen en procedures. We verwijzen ook naar geharmoniseerde normen, 'notified bodies', Nederlandse implementatiewetgeving en controlerende instanties.

Vragen over CE-markering?

Stel uw vraag via het contactformulier. 

CE-markering per productgroep

Bent u fabrikant of importeur van bemestingsproducten? En levert u aan afnemers in de Europese Economische Ruimte? Dan heeft u 2 mogelijkheden om de productwetgeving toe te passen.

Bent u fabrikant of importeur van explosieven voor civiel gebruik? En levert u aan afnemers in de EU en EER? Richtlijn 2014/28/EU omvat veiligheidsvoorschriften en eist dat uw producten zijn voorzien van een CE-markering.

Richtlijn 2013/29/EU zorgt voor vrij verkeer van pyrotechnische artikelen in de EU en EER en bescherming van de gezondheid en veiligheid van consumenten en professionele eindgebruikers. Fabrikanten en importeurs zijn verantwoordelijk voor CE-markering.

Levert u bouwproducten aan afnemers in de EU en EER? Als fabrikant moet u CE-markering toepassen en een prestatieverklaring opstellen. Als importeur controleert u dat de fabrikant op de juiste wijze CE-markering heeft toegepast.

Speelgoed dat in de EU en EER in de handel wordt gebracht, moet voldoen aan de essentiële veiligheidseisen van Richtlijn 2009/48/EG. De eisen gaan onder andere over de fysische, mechanische, chemische en elektrische eigenschappen van speelgoed.

Fabrikanten van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) die deze op de markt willen brengen in de Europese Economische Ruimte (EER) moeten ervoor zorgen dat hun producten CE-markering hebben.

CE-markering geldt voor uiteenlopende elektr(on)ische apparatuur en energiegerelateerde producten. De producten moeten CE-markering hebben voordat zij verkocht mogen worden in de EU en EER. Fabrikanten en importeurs zijn hiervoor verantwoordelijk.

Medische hulpmiddelen die worden verkocht in de EU en EER moeten voldoen aan strenge eisen voor productveiligheid en gezondheid. De fabrikant moet CE-markering toepassen. Importeurs moeten erop toezien dat de fabrikant de CE-markering correct uitvoert.

Bent u fabrikant van meetinstrumenten of van niet-automatische weegwerktuigen die worden verkocht in de EU of EER? Dan moet u CE-markering toepassen. Importeert u deze producten, dan controleert u of de fabrikant de CE-markering juist heeft toegepast.

In deze productgroep zijn er CE-markeringsrichtlijnen voor: machines, geluidsproducerend materieel voor gebruik buitenshuis, gastoestellen, drukapparatuur, vervoerbare drukapparatuur, en drukvaten van eenvoudige vorm.

Er zijn CE-markeringsrichtlijnen voor transportmiddelen. Specifiek gaat het om: liften; pleziervaartuigen en waterscooters; uitrusting voor zeeschepen; kabelbaaninstallaties voor personenvervoer; en interoperabiliteit van EU-spoorwegsystemen.

Bent u tevreden over deze pagina?