Zoötechnische certificaten

Gepubliceerd op:
16 december 2022

Is uw fokkerijorganisaties door ons erkend? Dan mag u zoötechnische certificaten uitgeven. Deze hebben fokkers bijvoorbeeld nodig als ze een dier verhandelen. In het certificaat staat onder andere dat een dier raszuiver is.

Wat is een zoötechnisch certificaat?

Een zoötechnisch certificaat is een bewijs dat een dier raszuiver is en ingeschreven staat in een stamboek. Er zijn certificaten voor dieren en voor levende producten (sperma, eicellen en embryo’s) daarvan. In een zoötechnisch certificaat staat informatie over de afstamming en identificatie van het dier of het product. Ook de resultaten van keuringen of fokwaardeschatting kunnen op het certificaat staan.

Verschillende zoötechnische certificaten

Heeft uw fokkerijorganisatie een erkenning? Dan mag u zoötechnische certificaten uitgeven voor:

  • een raszuiver fokdier of hybride fokvarken
  • sperma van een raszuiver fokdier of hybride fokvarken
  • eicellen van een raszuiver fokdier of hybride fokvarken
  • embryo’s van een raszuiver fokdier of hybride fokvarken

U mag alleen zoötechnische certificaten uitgeven voor raszuivere dieren. Of voor levende producten van dat dier. Een raszuiver dier is een dier dat in de hoofdsectie van uw organisatie staat ingeschreven. Voor een dier in de aanvullende sectie mag u geen zoötechnisch certificaat uitgeven.

Een zoötechnisch certificaat uitgeven

U geeft zoötechnisch certificaten uit aan fokkers. Een fokker is een persoon die meedoet aan het fokprogramma en een dier ingeschreven heeft staan bij een erkende fokkerijorganisatie.
Fokkers hebben een zoötechnisch certificaat nodig als zij een dier verhandelen. En als zij het dier bij een andere fokkerijorganisatie voor hetzelfde ras willen inschrijven. Met een zoötechnisch certificaat toont een fokker aan dat een dier raszuiver is. De fokker heeft het recht om het dier in te schrijven in de hoofdsectie van een ander stamboek of fokregister. Dit geldt ook voor de nakomelingen uit levende producten.

Een zoötechnisch certificaat opvragen

Fokkers die meedoen aan het fokprogramma vragen het zoötechnisch certificaat op voor hun fokdieren of levende producten daarvan. Dit doen zij bij de erkende fokkerijorganisatie waar het dier staat ingeschreven. Dit kan ook in een andere Europese lidstaat zijn. De fokkerijorganisatie moet ervoor zorgen dat de fokker het certificaat op tijd ontvangt.

Dieren uit een land buiten de Europese Unie

Komt het dier van een fokkerijorganisatie van een land buiten de Europese Unie? Controleer dan of de fokkerijorganisatie op de lijst van derde landen staat. Deze lijst vindt u op de website van de Europese Commissie.

Staat de fokkerijorganisatie op de lijst? Dan laten zij zien dat zij dezelfde fokkerijregels volgen. Ze mogen dan zoötechnische certificaten afgeven voor raszuivere dieren. Met het zoötechnisch certificaat zet u het dier in de hoofdsectie van uw stamboek. Staat een stamboek niet op de lijst? Dan kunt u het dier niet inschrijven in de hoofdsectie maar wel in een eventueel aanvullende sectie.

Modellen zoötechnische certificaten

In de fokkerijregelgeving zijn modelcertificaten opgenomen. De certificaten verschillen per diersoort en levend product. Hieronder leest u welke informatie verplicht in het certificaat moet staan en hoe u deze invult.

Invullen modelcertificaten

Alle modellen voor sperma en de fokdieren rund, schaap, geit en varken kunt u invullen en daarna uitgeven. Ga met de muis op een invulveld staan voor meer uitleg. Ziet u geen uitleg en gebruikt u de browser Microsoft Edge of Google Chrome? Sla dan eerst het model op uw eigen computer op. U ziet dan de uitleg als u met de muis op het invulveld gaat staan. De modellen voor raszuivere paarden en ezels, eicellen en embryo’s kunt u niet invullen. Deze kunt u alleen als voorbeeld gebruiken.

Het certificaat mag staand of liggend afgedrukt worden. De voetnoten mag u weglaten. U meldt dan wel duidelijk op het certificaat waar deze informatie openbaar staat. U hoeft niet alle informatie van een zoötechnisch certificaat over te nemen in uw eigen database.

Dieren met erfelijke afwijkingen

Erfelijke afwijkingen geeft u aan op het zoötechnisch certificaat. De raszuivere dieren moeten ingeschreven zijn in de hoofdsectie van het stamboek. U schrijft alle raszuivere dieren in in de hoofdsectie van het stamboek. Dus ook die met een erfelijke afwijking. De fokkerijorganisatie kan een aparte klasse toevoegen aan het stamboek.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?