Handelsverdrag EU - Mercosur

Gepubliceerd op:
1 augustus 2019
Laatst gecontroleerd op:
22 april 2020

Een handelsverdrag heeft vele mogelijke voordelen voor u als ondernemer. Door verdragen tussen landen of regio's worden handelstarieven verlaagd of verdwijnen ze helemaal. Of heeft u bepaalde certificaten niet meer nodig. Tegelijkertijd zijn handelsovereenkomsten complex. Wij beantwoorden 5 vragen over het handelsverdrag tussen de EU en Mercosur (Brazilië, Argentinië, Uruguay en Paraguay).

Na twintig jaar is het zover: de onderhandelingen tussen de EU en Mercosur zijn afgerond. Er ligt nu een principe-akkoord. Een belangrijke mijlpaal. En die kan mogelijk grote gevolgen hebben voor de handel tussen beide continenten.

Ziet u nu al kansen in één of meerdere Mercosur-landen? En wilt u weten aan welke eisen uw producten moeten voldoen? Volg dan de stappen op onze Market Access Database-pagina. Bent u zich nog aan het oriënteren op de Zuid-Amerikaanse markt? Of zoekt u meer informatie, bijvoorbeeld over zakendoen in Brazilië? Kijk dan op onze landenpagina's. U kunt ook contact opnemen met één van onze regio-experts.

Wat is het handelsverdrag EU - Mercosur?

Het verdrag moet de handel tussen de EU en de Mercosur-landen een nieuwe impuls geven. Met het handelsakkoord moet het makkelijker en goedkoper worden om producten of diensten op elkaars markt te brengen. Zo worden standaarden op gebied van plant- en diergezondheid beter op elkaar afgestemd. Daarnaast moet het de uitvoering van internationale afspraken over klimaat- en arbeidsstandaarden ondersteunen.

Voordat het verdrag van kracht wordt, moet het eerst worden goedgekeurd door alle EU-lidstaten en het Europees Parlement. Dat is nu (nog) niet het geval. Meer informatie hierover vindt u onder het kopje status van de overeenkomst.

Achtergrond: Wat is Mercosur?

Mercosur is een economisch samenwerkingsverband tussen de Zuid-Amerikaanse landen Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay. Het doel van het verband is het bevorderen van de onderlinge handel tussen de lidstaten. Daarnaast biedt het verband mogelijkheden voor veelomvattende handelsakkoorden met andere regio's, zoals met de EU.

Venezuela was Mercosur-lidstaat van 2012 tot 2017. Het Venezolaanse lidmaatschap is echter opgeschort vanwege de politieke situatie in het land. Bolivia is momenteel kandidaat-lid.

Waarom is deze overeenkomst belangrijk?

Er wordt nu al veel handel gedreven tussen de EU en Mercosur. De verwachting is dat de onderlinge handel door deze overeenkomst nog veel verder toeneemt. Uiteindelijk moet dit bijdragen aan de welvaart en het welzijn in de regio's.

De EU is voor Mercosur een van de grootste handelspartners. In 2017 bedroeg de handel met de EU 23% van de totale handel van Mercosur. In 2017 exporteerde de EU € 44,4 miljard aan goederen naar de 4 Mercosur-landen. Andersom bedroeg de export van goederen vanuit Mercosur naar de EU ongeveer € 42 miljard.

Ook voor Nederland zijn de Mercosur-landen belangrijke handelspartners. Ongeveer een kwart van de Nederlandse import van buiten de EU komt uit Mercosur. Brazilië is van Mercosur de grootste exportmarkt voor Nederland. In 2018 bedroeg de omvang van Nederlandse export naar Brazilië € 2,5 miljard en de import € 3,7 miljard.

Handel Nederland - Mercosur landen

Land Export Import Jaartal
Argentinië € 873 miljoen € 1,3 miljard 2018
Brazilië € 2,5 miljard € 3,7 miljard 2018
Paraguay € 61 miljoen € 63 miljoen 2018
Uruguay € 119 miljoen € 466 miljoen 2018

Wat betekent dit verdrag voor mij?

Welke gevolgen het handelsverdrag voor u heeft, hangt af van uw sector en van de manier waarop u handelt of wilt handelen met de Mercosur-landen. Niet alle producten of diensten worden genoemd in het verdrag.

Het kan bijvoorbeeld zijn dat de invoertarieven verlaagd worden. Stel, u wilt landbouwproducten exporteren naar Argentinië. Momenteel betaalt u of uw klant daar misschien een invoertarief over, waardoor uw producten duurder worden. In een handelsakkoord kan worden afgesproken dat deze tarieven dus verlaagd worden of helemaal komen te vervallen. Dat betekent dat uw producten goedkoper worden op de Argentijnse markt en dus aantrekkelijker voor lokale afnemers.

Een soortgelijke situatie kan ook voorkomen als u producten wilt importeren uit een of meerdere Mercosur-landen.

Wat is de status van de overeenkomst?

Bij handelsakkoorden spelen meerdere economische, diplomatieke en strategische belangen mee. Daarom duurt het vaak jaren voordat een handelsakkoord daadwerkelijk van kracht wordt.

Het principe-akkoord wordt nu voorgelegd aan de lidstaten van de EU en van Mercosur. De regels voor instemming (ratificatie) verschillen per land. Over het algemeen kan zo'n proces één tot twee jaar duren. Het is mogelijk dat de handelsovereenkomst in deze periode door één van de deelnemende landen wordt verworpen. Wat de gevolgen daarvan kunnen zijn, is op dit moment niet te voorspellen.

Wat is de volgende stap?

Zodra het handelsverdrag door alle partijen is goedgekeurd, treedt het akkoord in werking. Dat betekent niet dat alle maatregelen in één keer van kracht worden. Veel tarieven worden geleidelijk afgebouwd. Andere tarieven zijn afhankelijk van bepaalde voorwaarden. Meer informatie hierover kunt u terugvinden in de teksten van het handelsverdrag.

Waar kan ik het laatste nieuws vinden?

De Europese Commissie voert de onderhandelingen namens Nederland. De officiële ontwikkelingen rondom het handelsakkoord worden geplaatst op de Mercosur-pagina van de Europese Commissie.

Natuurlijk proberen we deze pagina op RVO.nl zo actueel mogelijk te houden. Ziet u desondanks verschillen tussen deze pagina en die van de Commissie? Houd dan de laatstgenoemde aan.

Meer informatie

Vragen over EU-wetgeving?

Onze adviseurs helpen u graag verder.

Bent u tevreden over deze pagina?