Wat is schoon koken?

Laatst gecontroleerd op:
4 maart 2022
Gepubliceerd op:
3 maart 2022

Wilt u meer weten over schoon koken in ontwikkelingslanden? Op deze pagina vindt u antwoord op vragen zoals: Welke brandstoffen zijn schoon? Welke invloed heeft schoon koken op mensen en het klimaat? Wat doen wij om te helpen, en hoe kunt u bijdragen aan schoon koken?

Schoon koken is goed voor het milieu, het klimaat en de gezondheid van mensen. Het is onderdeel van het duurzame ontwikkelingsdoel van de VN: betaalbare en schone energie (SDG 7).

Wat betekent schoon koken?

Schoon koken wil zeggen: schonere brandstoffen gebruiken om te koken, en met kooktoestellen die zuinig zijn met energie.

Ongeveer 4 miljard mensen op de wereld hebben geen toegang tot moderne energiezuinige kookvoorzieningen. Zij koken nog op traditionele biomassa of op andere vervuilende brandstoffen. Door over te stappen op schone kookoplossingen, is er minder uitstoot van rook in keukens en is er minder biomassa nodig. Zo overlijden er minder mensen aan de gevolgen van luchtvervuiling door rookontwikkeling.

Luchtvervuiling door huishoudens veroorzaakt elk jaar wereldwijd meer dan 4 miljoen doden. Dat is meer dan het totaal aantal sterfgevallen als gevolg van malaria, tuberculose en hiv/aids. Schoon koken is dus beter voor de gezondheid. Daarnaast is het ook minder schadelijk voor het milieu en heeft het minder negatieve gevolgen voor het klimaat.

Schoon koken staat al in Nederland al tientallen jaren op de agenda van ontwikkelingssamenwerking. Maar pas sinds kort staat het ook hoog op de wereldwijde ontwikkelingsagenda, als onderdeel van het duurzame ontwikkelingsdoel SDG 7: betaalbare en schone energie (SDG7).

Het programma Energising Development (EnDev) is al sinds 2005 vernieuwend op het gebied van schoon koken. Het programma ondersteunt de ontwikkeling van de markt voor schoon koken in veel landen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika. EnDev legt in de hele sector de nadruk op lokaal ondernemerschap en op het opbouwen van capaciteit.

In de afgelopen jaren is de markt voor schoon koken wereldwijd flink veranderd. Het is nu niet alleen maar de ambachtelijke bedrijfstak die traditionele en verbeterde kooktoestellen aanbiedt. Er is nu sprake van moderne, professionele verkoopkanalen met een breed aanbod van producten voor verschillende groepen consumenten. Over het algemeen besteedt deze bedrijfstak veel aandacht aan: vernieuwing van het bedrijfsmodel, financiële oplossingen en productontwikkeling.

Wat doet RVO om toegang tot schoon koken te verbeteren?

Wij leveren een bijdrage aan een betere toegang tot schoon koken via diverse subsidies en programma's.

SDG 7 Results: Access to renewable energy (SDG 7 Results)

SDG 7 Results heeft als doel om 2 miljoen huishoudens met een laag inkomen toegang te bieden tot moderne, hernieuwbare energie en schone kookoplossingen. Het programma biedt subsidies aan particuliere ondernemingen. Die kunnen zo hun (korte termijn) risico's beperken bij de ontwikkeling van een markt voor hernieuwbare energie in partnerlanden. Het subsidiebedrag is gebaseerd op het werkelijke aantal mensen dat toegang heeft gekregen tot hernieuwbare energietechnologieën en diensten.

Energising Development (EnDev)

Voor een wereldwijde toegang tot energie zijn winstgevende bedrijfsmodellen nodig. EnDev is een programma waarbij meerdere donoren en uitvoerders van projecten zijn betrokken. Met de steun van EnDev kunnen nationale overheden zorgen voor een omgeving waarin de vraag naar en het aanbod van duurzame energie goed op gang kunnen komen. EnDev pakt energiearmoede aan met een marktgerichte aanpak, aangepast aan de behoeften van de consument. Deze aanpak vergroot de capaciteit van de lokale kleine en middelgrote ondernemingen. EnDev is actief in meer dan 20 partnerlanden, en richt zich vooral op landen in Sub-Sahara Afrika.

SEE-Clean Cooking

Met SEE-Clean cooking introduceren we een nieuwe aanpak voor de particuliere sector om schone, betaalbare kookoplossingen te bevorderen. Dit zijn oplossingen met gebruik van duurzame brandstoffen, zoals biogas, ethanol, pellets en elektriciteit. Tussen 2021 en 2025 heeft het programma activiteiten in samenwerking met het EnDev-programma. SEE-Clean Cooking bestaat uit twee onderdelen: de Africa Biodigester Component (ABC) en de Higher Tier Cooking Component (HTCC).

Africa Biodigester Component (ABC)

ABC is een 5-jarig programma (2021 - 2025). Het programma ondersteunt de vraag, het aanbod en de voorwaarden om duurzame markten voor biovergisters op te bouwen in Kenia, Uganda, Burkina Faso, Mali en Niger. Het doel van ABC is de bouw en installatie van 50.000 kleinschalige biovergisters eind 2025. Hierdoor zullen minstens 250.000 mensen toegang krijgen tot energie. Bovendien zal de jaarlijkse CO2-uitstoot met meer dan 180.000 ton dalen.

Higher Tier Clean Cooking (HTCC)

HTCC is een 5-jarig programma (2020 - 2025). Het doel is om de aanbodkant van de sector voor schoon koken verder te versterken. De aandacht ligt op het verbeteren van de bedrijfsvoering van kleine en middelgrote ondernemingen. Deze ondernemingen krijgen hulp bij het regelen van financiering om uit te breiden en te vernieuwen. Ook ondersteunt HTCC het maken van een omgeving die het gebruik van schone kookmethoden aanmoedigt. HTCC wil 600.000 mensen bereiken in Cambodja, Bangladesh, Uganda en Ethiopië.

Hoe kan ik bijdragen tot de toegang tot schoon koken?

Dit kan op allerlei manieren. Heeft u een vernieuwend idee voor een project? Of wilt u betrokken zijn bij een project?

Hoe staat het nu met schoon koken?

Huishoudens in ontwikkelingslanden verbruiken de meeste energie bij het koken. En wereldwijd koken zo'n 3 miljard mensen nog steeds zonder schone, veilige, en betaalbare energie. Zij koken bijvoorbeeld op open vuur en dat is vervuilend. Of ze gebruiken kooktoestellen met een laag rendement. Dit doen ze uit gewoonte, omdat ze geen andere mogelijkheid hebben, of omdat een andere oplossing te duur is. Deze inefficiënte manieren van koken zijn slecht voor de gezondheid, en vertragen de economische en sociale ontwikkeling in ontwikkelingslanden.

Voorbeelden van vervuilende en inefficiënte manieren van koken zijn een houtvuurtje in een kring van stenen. Of simpele kooktoestellen van klei en metaal waarbij hout of houtskool wordt gebruikt als brandstof.

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?