Factuur UBN Hond Niet-bedrijfsmatig

Laatst gecontroleerd op:
6 mei 2024
Gepubliceerd op:
16 februari 2024

Heeft u een Uniek Bedrijfsnummer (UBN) Hond voor niet bedrijfsmatig gehouden honden aangevraagd? Dan ontvangt u hiervoor eenmalig een factuur.
 

Waarom een factuur?

Iedereen die een UBN voor niet bedrijfsmatig gehouden honden (UBN Hond Niet-bedrijfsmatig) heeft aangevraagd ontvangt eenmalig een factuur van € 19.

Een UBN Hond Niet-bedrijfsmatig heeft u nodig wanneer u:

  • eenmalig een nestje pups krijgt;
  • voor uzelf een hond importeert en de eerste houder in Nederland bent;
  • een hond heeft die nog niet is geregistreerd. U bent dan de eerste houder die de hond registreert;
  • een chip laat inbrengen of vervangen bij een hond;
  • een EU-paspoort aanvraagt voor een hond. De dierenarts die het paspoort uitgeeft heeft daarvoor uw UBN nodig.

Wanneer en hoe betalen?

De uiterste betaaldatum staat op de factuur. Hebben wij het bedrag niet op tijd ontvangen? Dan ontvangt u een betalingsherinnering of aanmaning met een nieuwe uiterste betaaldatum. Maak het bedrag over op rekeningnummer NL07 INGB 0705 0015 20 op naam van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Meld hierbij het factuurnummer in het veld Omschrijving. Het factuurnummer staat op de factuur of op de herinnering of aanmaning. Zorg ervoor dat u het factuurnummer goed overneemt. Anders kunnen wij uw betaling niet verwerken en boeken wij het bedrag terug.

voorbeeld van de factuur UBN Hond Niet-bedrijfsmatig 2023

Voorbeeld factuur UBN Hond Niet-bedrijfsmatig 2023

Hier ziet u een voorbeeld van de factuur UBN Hond Niet-bedrijfsmatig 2023. De toelichting op de achterzijde van de factuur staat in de pdf hieronder.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Kijk dan bij veelgestelde vragen of u het antwoord op uw vraag vindt.

Veelgestelde vragen

Vragen over registratieregels voor honden?

U kunt 24 uur per dag chatten met Robin, de virtuele assistent van RVO.nl. Robin beantwoordt vragen over identificatie en registratie (I&R) van niet bedrijfsmatig gehouden honden. Ook heeft Robin antwoorden op uw vragen over de factuur UBN Hond Niet-bedrijfsmatig.

Klik hiervoor op de blauwe chatbutton rechtsonder in beeld.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Bent u tevreden over deze pagina?