Paarden melden

Laatst gecontroleerd op:
25 januari 2024
Gepubliceerd op:
16 februari 2021

Als houder van paarden, pony's, ezels en zebra's (paardachtigen) moet u een melding doorgeven in het Identificatie & Registratiesysteem (I&R). Dit geldt vanaf 21 april 2021.

Bij dierziektes met gevaar voor de volksgezondheid moeten we snel actie ondernemen. Het is belangrijk om te weten waar welk paard is. Daarom zijn er regels voor de identificatie en registratie van dieren. Met deze regels ondersteunen we ook de verbetering van de diergezondheid.

Goed om te weten

I&R Dieren op Mijn RVO is vernieuwd. Vanaf 5 december 2023 gebruikt u het nieuwe I&R Dieren op Mijn RVO. Lees meer op Het nieuwe I&R Dieren.

Hoe melden

Voor het doorgeven van meldingen heeft u gegevens over de locatie (UBN), de ID-code (UELN-levensnummer of chipnummer) van het dier en de datum nodig. Een melding kunt u op 2 manieren doorgeven.

I&R systeem

Via Paarden melden op Mijn RVO komt u in I&R. Hier kunt u meldingen doorgeven, bekijken, herstellen en de status van een dier opvragen.

Bedrijfsmanagementsysteem (BMS)

Meldingen kunt u ook doorgeven via een BMS. Veel van deze systemen voeren gegevens direct door in I&R. U hoeft de gegevens dan maar een keer in te voeren. Wij helpen softwarebedrijven aan informatie om de gegevens uit het BMS in ons systeem te zetten. Wij controleren niet of de BMS goed werkt. Het is belangrijk dat u controleert of het BMS de meldingen goed doorgeeft in het I&R-systeem. Als dit niet zo is, vraag dan uw softwareleverancier.

Machtigen

Wilt u dat iemand anders uw I&R-administratie doet? Dan kunt u een ander machtigen. Deze machtiging gaat in op de datum die u zelf aangeeft. U kunt uzelf ook machtigen om voor een andere houder meldingen te doen. De ingangsdatum die u invult ligt minimaal 14 dagen in de toekomst.

U kunt een ander machtigen voor het doen van meldingen en het aanvragen van een stallijst of bedrijfsregister.

Wilt u een machtiging voor een bepaalde periode afgeven of beëindigen? Vul dan bij de machtiging een einddatum in. De machtiging wordt dan per die datum stopgezet. Dit kunt u op ieder moment doen.

U blijft zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van uw gegevens. Ook wanneer u iemand anders machtigt om dat voor u te doen. Zorg ervoor dat uw gegevens kloppen, volledig zijn en op tijd bij ons terechtkomen. 

Aanmelden op UBN

Om meldingen te kunnen doen in I&R moet u als houder eerst het paard aanmelden op uw UBN. Dit doet u één keer. Hiervoor moet het paard al bekend zijn in I&R. De paardenpaspoort uitgevende instantie (ppi) heeft dit voor de meeste dieren al gedaan.

Wilt u controleren of uw paard al bekend is in I&R? Met onze zoekfunctie ziet u of het dier goed geregistreerd staat in I&R. U zoekt met het chipnummer of levensnummer. Staat het niet, of niet goed geregistreerd? Neem dan contact op met de ppi die het paspoort heeft uitgegeven. Die zorgt voor een goede eerste registratie in I&R.  

Is het paard geïmporteerd? Neem dan ook contact op met een Nederlandse ppi. Het buitenlandse paspoort blijft geldig. De ppi controleert het paspoort en zorgt voor de eerste registratie van uw paard in I&R. Een lijst met ppi’s vindt u onderaan deze pagina.

Staat het paard goed geregistreerd in I&R? Meld het paard dan met een Aanvoermelding aan op uw UBN. Dit kan op Mijn RVO. Kies daar Paarden eerste keer op UBN Aanmelden. 

In het stroomschema eerste aanmelding van paarden op een UBN staat alles nog een keer in een schema. U bepaalt gemakkelijk hoe u een paard aanmeldt op een UBN. Voor Nederlandse paarden en voor paarden met een buitenlands paspoort.

Wat en wanneer melden

In het I&R-systeem geeft u verschillende soorten meldingen door op Mijn RVO. Als houder van een locatie moet u binnen 7 kalenderdagen een melding doorgeven. Klik op Mijn I&R Openen om het programma te starten. Via het menu Melden kiest u de melding die u wilt doorgeven. Direct via de stallijst een melding doorgeven kan ook.

Melden in het I&R-systeem doet u alleen als het dier langer dan 30 dagen van locatie verandert. Is een dier korter dan 30 dagen ergens anders? Dan houdt u dit bij in het bedrijfsregister (uw eigen administratie). Hoe u dit doet is vormvrij. U bewaart het bedrijfsregister en bijbehorende documenten minimaal 3 jaar na de laatste aanpassing.

Geboortemelding

Wordt er bij u een veulen geboren? De geboorte van het veulen meldt u niet in I&R. Dit doet de ppi voor u nadat deze het paspoort heeft uitgegeven. U moet het veulen daarna nog wel met een Aanvoermelding aanmelden op uw UBN. Doe dit binnen 7 kalenderdagen nadat de ppi de geboorte van het veulen in I&R heeft gemeld. Dit kan op Mijn RVO. Kies daar voor Paarden eerste keer op UBN Aanmelden.  

Type melding Situatie Actie
Aanvoer Dier aangevoerd voor langer dan 30 dagen Binnen 7 kalenderdagen na de aanvoer
melden.
Afvoer Dier afgevoerd voor langer dan 30 dagen Binnen 7 kalenderdagen na de afvoer
melden.
Export Dier afgevoerd naar het buitenland
voor langer dan 30 dagen
Binnen 7 kalenderdagen na de export
melden.
Dood Dier doodgegaan Binnen 7 kalenderdagen na de dood
melden.


Melding door het slachthuis

Een slachtmelding wordt alleen door het slachthuis geplaatst. Deze melding moet binnen 7 kalenderdagen na de slacht zijn gedaan. U meldt alleen de afvoer naar het slachthuis. Dit doet u met een afvoermelding op Mijn RVO. Klik op Mijn I&R Openen om het programma te starten. Via het menu Melden kiest u voor Afvoer. Direct via de stallijst een afvoermelding doorgeven kan ook.

Afvoer naar Rendac

Meldt u een dier dood in I&R? Vergeet dan niet om Rendac te bellen, zodat zij het dode dier ophalen. Rendac geeft de doodmelding niet door aan I&R. Stuur het paspoort terug naar de paardenpaspoort uitgevende instantie (ppi). U meldt het dode dier met een doodmelding via Mijn RVO. Klik op Mijn I&R Openen om het programma te starten. Via het menu Melden kiest u voor Dood. Direct via de stallijst een doodmelding doorgeven kan ook.

Op tijd melden

Een melding doet u binnen 7 kalenderdagen na de gebeurtenis.

De dag van de gebeurtenis is altijd dag 0. De melding moet dan uiterlijk de 7e kalenderdag binnen zijn.

Wanneer niet melden

Melden in het I&R-systeem als het dier langer dan 30 dagen van locatie verandert hoeft niet als:

  • het paard maximaal 90 dagen op een andere locatie in Nederland verblijft voor wedstrijden, paardenrennen, shows, trainingen en sleepwerkzaamheden;
  • een hengst voor de fokkerij op een andere locatie in Nederland verblijft;
  • een merrie maximaal 90 dagen voor de fokkerij op een andere locatie in Nederland verblijft.

Verblijft het dier langer dan 30 dagen op een andere locatie? En valt het niet onder een van de uitzonderingen? Dan meldt u dit wel in I&R. Valt het dier wel onder een van de uitzonderingen? Dan meldt u het dier in I&R als het langer dan 90 dagen op een andere locatie in Nederland is.

U registreert deze dieren wel altijd in het bedrijfsregister (uw eigen administratie).

Controle en herstellen meldingen

Wij controleren uw meldingen in het I&R-systeem. Kloppen alle gegevens? Dan accepteren en registreren wij de meldingen. Zijn er fouten gevonden, dan krijgt de melding de status Inconsistent. Deze meldingen staan ook op het Dashboard in het blokje Nog door u te doen. U leest daar wat er niet klopt en wat u moet doen om het op te lossen.

Heeft de andere houder zijn melding nog niet gedaan? Dan krijgt de melding de status Voorlopig. Deze meldingen staan ook op het Dashboard. De melding wordt definitief als de andere houder de melding heeft gedaan.

Heeft u een melding nog niet gedaan, maar de andere houder wel? Dan staan deze ontbrekende meldingen op het Dashboard. Na een jaar verdwijnen deze meldingen van het Dashboard. U kunt ze dan in I&R via het scherm Ontbrekende meldingen nog wel opvragen en registeren in I&R.

Zelf meldingen controleren

Controleer regelmatig de status van uw meldingen in I&R. U bent zelf verantwoordelijk voor uw registratie. Ook als u iemand anders gemachtigd heeft om de meldingen voor u te doen. Dit geldt ook als u meldt via een bedrijfsmanagementsysteem. Als u regelmatig controleert kunt u op tijd fouten herstellen. Wilt u een melding ontvangen als u een of meer signaleringen heeft in I&R? Dat kan met de App I&R dieren.

Import en export

Import

Heeft u paarden geïmporteerd uit een ander land binnen de Europese Unie (EU)? Blijven deze langer dan 30 dagen bij u?  Neem dan contact op met een Nederlandse ppi. De ppi controleert het paspoort en zorgt voor de eerste registratie van uw paard in I&R. Een lijst met ppi’s vindt u onderaan deze pagina.

Heeft de ppi de eerste registratie van uw paard in I&R gedaan? Meld het paard dan met een Aanvoermelding aan op uw UBN. Dit kan op Mijn RVO. Kies daar Paarden eerste keer op UBN Aanmelden.  

Voor paarden uit een niet-EU land gelden andere regels. Deze vindt u op Import en export van paarden.

Export

Heeft u paarden afgevoerd naar het buitenland? Meld deze dieren binnen 7 kalenderdagen af in I&R met een exportmelding. Dit kan op Mijn RVO. Klik op Mijn I&R Openen om het programma te starten. Via het menu Melden kiest u voor Export. Direct via de stallijst een exportmelding doorgeven kan ook.

Bedrijfsregister

Als houder van een locatie met paarden moet u een bedrijfsregister bijhouden op uw locatie. Dit geldt voor alle houders, slachterijen, veemarkten en verzamelplaatsen. Ook als u de dieren voor de hobby houdt. Het bedrijfsregister en bijbehorende documenten bewaart u minimaal 3 jaar na de laatste aanpassing.

Bijhouden in uw eigen administratie

Registreer binnen 3 werkdagen in uw bedrijfsregister:

Bij aanvoer van paarden

  • de ID-code van het dier (UELN-levensnummer en/of chipnummer);
  • datum van geboorte, import of aanvoer;
  • het UBN of land van herkomst.

Bij afvoer van paarden

  • de ID-code van het dier (UELN-levensnummer en/of chipnummer);
  • datum van afvoer, export of sterfte;
  • het UBN of land van bestemming.

In het bedrijfsregister zet u alle verplaatsingen naar andere locaties. Hoe u het bedrijfsregister bijhoudt is vormvrij. Een buitenrit of aanwezigheid bij een evenement van één dag hoeft u niet op te nemen. Blijft een paard langer dan 30 dagen bij u? Of gaat het voor langer dan 30 dagen weg? Meld dit dan ook in I&R.

Automatisch bijhouden in I&R

U mag de gegevens ook centraal bijhouden. Zet dan alle meldingen binnen 3 werkdagen en compleet in I&R. Geef hierbij altijd het UBN van herkomst en bestemming door. U heeft dan al een bijgewerkt bedrijfsregister. Bij een bedrijfscontrole moet u altijd een bijgewerkte versie van het bedrijfsregister kunnen laten zien.

De gegevens moet u binnen 3 werkdagen in het bedrijfsregister registreren. Kiest u ervoor om I&R als bedrijfsregister te gebruiken? Dan moet u de gegevens ook binnen 3 werkdagen in I&R melden.

Paspoort uitgevende instanties

Een overzicht van alle ppi's in Nederland staat hier.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?