Aanvragen en regels paardenpaspoort

Laatst gecontroleerd op:
6 september 2023
Gepubliceerd op:
2 december 2019

Houdt u een of meer paarden, pony’s, ezels of zebra’s? Dan moet u voor deze dieren een paardenpaspoort hebben. In het paspoort staan de identificatiegegevens van het dier zoals het levensnummer, chipnummer en schets.

In het paspoort staat ook of en welke medische behandelingen het dier heeft gehad. Het paspoort is een identiteitsbewijs van het paard. Het is geen eigendomsbewijs.

Waar aanvragen

Een paspoort vraagt u aan bij een paardenpaspoort uitgevende instantie (ppi) in Nederland. Zij mogen dit namens RVO uitgeven en registreren de gegevens van het paard in hun database. Ook zorgen zij dat de gegevens in de Nederlandse centrale database komen. Daarna meldt u het dier aan op uw UBN. Hoe u dit doet leest u op de pagina Paarden melden.

Paard met stamboek

Gaat het om een paard met een registratie bij een stamboek? Vraag het paspoort dan bij dat stamboek aan. U krijgt dan een paspoort met stamboeklogo.

Paard zonder stamboek

Voor een paard zonder stamboekregistratie vraagt u een paspoort aan bij een ppi naar keuze. Het paspoort heeft dan geen logo.

Alleen instanties die wij hebben aangewezen mogen paspoorten uitgeven. Een overzicht vindt u onder Uitgevende instanties onderaan deze pagina.

Wanneer aanvragen

Een veulen moet binnen 9 maanden na de geboorte een paspoort en een chip hebben. U moet:

 • binnen 6 maanden na de geboorte van het veulen het laten chippen en een paspoort aanvragen. U krijgt dan op tijd een paspoort;
 • direct na het chippen een aanvraagformulier invullen en opsturen naar een ppi. De paardenchipper mag het formulier ook meenemen.

De ppi geeft met de gegevens op het aanvraagformulier binnen 4 weken een paspoort uit. Daarna registreert de ppi het dier binnen 2 weken in de Nederlandse centrale database (het I&R-systeem). De ppi doet dit met een geboortemelding. Meer hierover leest u op de pagina Paarden melden.

Is het paard bij het uitgeven van het paspoort ouder dan 9 maanden? Dan komt in het paspoort te staan dat het paard niet geslacht mag worden voor menselijke consumptie. Dit leggen we ook vast in het I&R-systeem.

Geboren in een aangewezen natuurterrein

De periode van 9 maanden geldt niet voor een veulen dat is geboren in een aangewezen natuurterrein. Het dier moet een paspoort en een chip hebben als hij weggaat van het natuurterrein. Hieronder staat een overzicht van de aangewezen natuurterreinen.

Een natuurterrein moet van te voren bij ons zijn aangemeld. Wij beoordelen of het natuurterrein voldoet aan de voorwaarden. Voldoet het aan de voorwaarden? Dan registreren wij het als aangewezen natuurterrein. Het moet dan ook een Uniek Bedrijfsnummer (UBN) hebben. De ppi controleert bij het uitgeven van het paspoort of het een aangewezen natuurterrein is. De ppi geeft dit samen met de paspoortgegevens aan ons door.

Regels en aandachtspunten

Voor een paardenpaspoort zijn een aantal belangrijke regels en aandachtspunten waar u rekening mee moet houden.

Geldig paspoort bij het paard

Heeft een paard geen geldig paspoort? Dan mag u het niet houden, vervoeren, exporteren of laten slachten. Koop dus nooit een paard zonder geldig paspoort. Zorg dat er bij de overdracht van het paard een paspoort is. De verkoper moet dit aan u geven. Controleer of het chipnummer in het paard hetzelfde is als in het paspoort. Pas dan is duidelijk dat het paspoort bij het paard hoort.

Controleer ook of het paard al bekend is in het I&R-systeem. Dit kan gemakkelijk met onze zoekfunctie door het chipnummer of levensnummer in te voeren.

Paspoort bij het paard houden

Het originele paspoort moet altijd bij het paard zijn. Ook als het dier niet bij de eigenaar staat, maar bijvoorbeeld bij een pension. Het paspoort mag geen kopie zijn.

Bewaar het originele paspoort bijvoorbeeld in een kluisje of in de zadelkast op de pensionstal. Zet op papier op welke datum u het paardenpaspoort aan de pensionstalhouder heeft gegeven. Onderteken dit beide.

Chip verplicht

Paardachtigen moeten een transponder (chip) hebben. Dit geldt voor alle paarden, pony’s, ezels en zebra's in de Europese Unie die na 1 juli 2009 zijn geboren. Een chip zit in de hals van het dier en koppelt het paard aan het paspoort.

Heeft het paard vóór 1 juli 2009 een paspoort gekregen, maar heeft het geen chip? Dan moet het een paspoort hebben met een ingevulde beschrijvende en ingetekende schets in het paspoort. Een chip is dan niet verplicht. Dit komt vaak voor bij buitenlandse paarden. Missen de chip en beide schetsen? Dan moet het paard toch nog een chip krijgen. En mag het niet naar de slacht voor menselijke consumptie.

In onze zoekfunctie kunt u het chipnummer of levensnummer van een paard intypen. U ziet dan:

 • of het paard een Nederlands paspoort heeft;
 • door wie het paspoort is uitgegeven;
 • de geboortedatum van het paard;
 • of het paard geslacht mag worden voor menselijke consumptie.

Zonder geldig paspoort en/of geen chip mag een paard:

 • niet gehouden worden;
 • niet vervoerd worden;
 • niet meedoen aan een keuring;
 • niet meedoen aan een wedstrijd;
 • niet geslacht worden voor menselijke consumptie;
 • niet weg voor export.

Medische behandelingen

Een paardenpaspoort is alleen geldig met een hoofdstuk Medische behandelingen. Hierin staat of een paard wel of niet geslacht mag worden voor menselijke consumptie. Dit is om de volksgezondheid te beschermen.

Dit hoofdstuk staat sinds 1 januari 2004 in alle paardenpaspoorten. In paspoorten vóór 2004 is dit vaak een los inlegvel. Het inlegvel is bij de ppi bekend met hetzelfde levensnummer en chipnummer dat in het paspoort staat. Een paspoort met zo’n inlegvel is een geldig paspoort. Zijn de nummers niet hetzelfde? Dan hoort het inlegvel niet bij het paspoort en is het paspoort ongeldig.

Heeft het paspoort geen hoofdstuk Medische behandelingen, dan is het ongeldig en moet u het vervangen. Neem daarvoor contact op met de instantie die het paspoort heeft uitgegeven.

Slacht

In het hoofdstuk Medische behandelingen staat of een dier wel of niet geslacht mag worden voor menselijke consumptie. Staat hier niets? En staat er in het I&R-systeem ook geen uitsluiting?  Dan mag het dier geslacht worden. Een houder van paardachtigen mag niet meer zelf een dier uit laten sluiten voor de slacht. De houder mag een dier wel in laten slapen als dat nodig is. 

Een paard mag niet worden geslacht voor menselijke consumptie als:

 • de tijd tussen de geboorte en uitgifte van het paspoort langer dan 9 maanden is;
 • het paard bepaalde medicijnen krijgt en de houder en de verantwoordelijke dierenarts hiervoor een handtekening hebben gezet;
 • het geldige paspoort een duplicaat paspoort is;
 • het geldige paspoort een vervangend paspoort is;
 • de houder in het verleden heeft aangegeven dat het paard niet geslacht mag worden voor menselijke consumptie. Dit blijft gelden.

Staat in het paspoort dat een dier niet naar de slacht mag? Dan is een aanpassing hiervan niet meer mogelijk.

Aanpassingen paspoort

Vanaf 28 januari 2022 wordt een nieuw paardenpaspoort uitgegeven. Vanaf dan geldt namelijk een nieuwe diergeneesmiddelenverordening. De inhoud van het paspoort verandert hierdoor. De tot 28 januari 2022 uitgegeven paspoorten blijven geldig. U hoeft geen nieuw paspoort aan te vragen.

Uitgevende instanties

Een overzicht van alle ppi's in Nederland staat hier.

Wetten en regels

Wilt u meer weten over de wet- en regelgeving? In de Diergezondheidsverordening staan de eisen die voor alle landen in Europa gelden. Zoals de registratieplicht voor locaties van paarden. Sommige regels vult een land zelf in. Die staan in nationale regels. In de Regeling houders van dieren staat bijvoorbeeld wanneer een paard een chip moet hebben. En wanneer u een paspoort moet aanvragen.

 • Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/1940 van de Commissie van 13 juli 2017 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/1012 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de inhoud en vorm van zoötechnische certificaten die worden afgegeven voor raszuivere fokpaarden en -ezels, vervat in een uniek, levenslang geldig identificatiedocument voor paardachtigen.

Vanaf 21 april 2021 gelden ook:

Vanaf 28 januari 2022 gelden ook:

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Bent u tevreden over deze pagina?