Regels dierenarts paarden

Laatst gecontroleerd op:
19 juli 2022
Gepubliceerd op:
2 december 2019

Als dierenarts moet u een aantal zaken controleren voordat u een paard medicijnen geeft. Kijk bijvoorbeeld of het dier een geldig paspoort heeft en of dit bij het paard hoort. Controleer ook of het dier naar de slacht mag voor menselijke consumptie.

Chipt u ook paarden, pony's, ezels of zebra's? Meer informatie hierover leest u op Regels paardenchipper.

Identificatiegegevens wijzigen in paspoort

Een dierenarts mag geen aanpassingen doen in de identificatiegegevens (pagina 1) van het paardenpaspoort. Denkt u dat bepaalde gegevens niet kloppen? Bijvoorbeeld bij gebits-controle twijfelt u over de opgegeven geboortedatum. Neem dan contact op met de paardenpaspoort-uitgevende instantie (ppi) die het paspoort heeft uitgegeven. Of als het gaat om een buitenlands paard, met de ppi die de importmelding heeft gedaan.

 Aanpassingen die niet door een ppi zijn afgestempeld maken het paardenpaspoort ongeldig.

Niet bestemd voor menselijke consumptie

Geeft u het paard medicijnen waardoor het is uitgesloten voor de slacht voor menselijke consumptie? Als dierenarts kunt u deze melding direct registreren in de centrale database. Dit kan op 2 manieren:

 • Door u te registreren op de Horsecheck Pro app kunt u de melding met uw telefoon doorgeven. Ga hiervoor naar Horsecheck.
 • Met een inlogaccount van IKB Nederland. Registreren doet u via de module Paard melden achter Mijn Veterinair.

Het is niet meer mogelijk om op verzoek van een paardenhouder een dier uit te sluiten. Dit kunt u als dierenarts ook niet meer registreren in de centrale database.

Is een paard al uitgesloten voor de slacht voor menselijke consumptie? Dan hoeft u de medicijnen die u heeft gegeven niet in het paspoort op te schrijven.

Bestemd voor menselijke consumptie

Mag een paard wel geslacht worden voor menselijke consumptie? Dan gelden de volgende regels:

 • Geef in het paspoort het gebruik van medicijnen uit de lijst met essentiële stoffen voor paarden aan. Doe dit in het hoofdstuk Medische behandelingen. De wachttijd is dan standaard 6 maanden. Deze medicijnen staan in de Verordening (EU) nr. 122/2013.
  Let op: middelen waarin stoffen van deze lijst zitten mag u niet zomaar gebruiken. Is er in Nederland geen geregistreerd middel voor paarden met dezelfde werkzame stof te krijgen? Alleen dan mag u een middel met een werkzame stof uit de lijst gebruiken.
 • Het paard mag niet naar de slacht voor menselijke consumptie bij het gebruik van:
 • Heeft u een of meer stoffen gegeven die hierboven staan? Vul dan deel II van het hoofdstuk Medische behandelingen in. De dierenarts en de houder moeten hiervoor een handtekening zetten. Hiermee is het paard niet meer geschikt voor de slacht. Wij adviseren u de houder vóór de behandeling te wijzen op de gevolgen.
 • Wordt het dier behandeld met geregistreerde diergeneesmiddelen voor paarden of volgens de cascade-regeling? Dan hoeft u hiervan geen aantekening in het paspoort te maken. U moet wel via een logboekformulier de volgende informatie aan de paardenhouder geven:
  • datum van de behandeling
  • naam en registratienummer van het diergeneesmiddel
  • identificatie van het behandelde dier (chipnummer of uniek levensnummer)
  • de wachttijd
  • het doel van de behandeling en de manier van toedienen bij het gebruik van stoffen met hormonale werking (thyreostatica en β-agonisten (bijlage II van Richtlijn 96/22/EG)
  • vaccinaties tegen paardeninfluenza schrijft u in hoofdstuk VII van het paspoort
  • vaccinaties tegen andere paardenziekten schrijft u in hoofdstuk VIII van het paspoort
In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?