Regels paardenchipper

Laatst gecontroleerd op:
6 september 2023
Gepubliceerd op:
2 december 2019

Het chippen van een paard, pony, ezel en zebra (paardachtige) is de eerste stap voor een volledige identificatie. Dit moet samen met het invullen van het aanvraagformulier voor een paspoort. Het aanvraagformulier vraagt u aan bij een paardenpaspoort uitgevende instantie (ppi). Het is belangrijk dat dit goed gebeurt.

Registratie als chipper

Vanaf 1 november 2021 mag u een paardachtige alleen nog chippen als beroepsmatige chipper. U moet dan bij ons staan ingeschreven. Chipleveranciers mogen alleen chips aan u leveren als u staat ingeschreven in dit chippersregister.

Nadat u het dier heeft gechipt stuurt u het aanvraagformulier naar de paspoort uitgevende instantie (ppi). De ppi registreert de gegevens in het I&R-systeem.

De voorwaarden voor registratie als beroepsmatige chipper voor paardachtigen zijn:

 • U bent verbonden aan een ppi.
 • De ppi geeft de gegevens over haar chippers aan ons door.
 • Wij geven een chippersnummer uit.
 • De chipleverancier stuurt de chips naar het adres dat is bepaald door de ppi.

Bent u dierenarts en gaat u chippen? U hoeft zich niet apart in te schrijven in het chippersregister. Wij ontvangen de gegevens uit het diergeneeskunderegister van het CIBG. Het CIBG is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Paard chippen

Kijk voor het chippen altijd eerst of het paard al een chip heeft. Controleer dit aan beide kanten van de hals. Is er al een chip? Breng dan geen tweede chip in, maar schrijf op het aanvraagformulier achter transpondernummer 'zat er al in'.

Controleer ook of er littekens zijn die wijzen op een chirurgische verwijdering van een chip. Schrijf dit op het aanvraagformulier als er een aanwijzing is. Geef ook aan dat er een vervangend paspoort moet komen. Is er geen aanwijzing? Controleer dan of er een uitwendig merk is dat wijst op een alternatieve identificatie. Schrijf het op het aanvraagformulier als dit zo is. Geef ook aan dat er een vervangend paspoort moet komen en breng een nieuwe chip in.

Houd bij het chippen rekening met het volgende:

 • Controleer voor het chippen of de chip werkt. Kijk of het uitgelezen nummer gelijk is aan het nummer op de verpakking.
 • Gebruik alleen transponders waarvan het nummer begint met 528.
 • Gebruik alleen transponders van leveranciers die meedoen aan de verplichte uniciteitscontrole. Hieronder leest u hier meer over en staan de fabrikanten van transponders.
 • Scheer en desinfecteer de plaats waar u de chip gaat inbrengen.
 • Injecteer de chip aan de linkerkant van de hals, intramusculair.
 • Lees de geïnjecteerde chip af.

Aanvraagformulier invullen

Houd bij het invullen van het aanvraagformulier rekening met de volgende punten:

 • Vul het aanvraagformulier volledig en duidelijk leesbaar in.
 • Vul de beschrijvende schets zo goed mogelijk in.
 • Vul de getekende schets helemaal in. Heeft een paard geen kenmerken en minder dan 3 kruinen? Zorg dan dat de zwilwratten op de getekende schets staan.
 • De aanvrager van het paspoort en de chipper ondertekenen het aanvraagformulier.
 • Laat het aanvraagformulier niet achter bij de aanvrager. Stuur het formulier binnen 7 dagen naar de ppi waarvoor u werkt. Of stuur het naar de ppi die de aanvrager van het paspoort aangeeft.

Leveranciers van transponders

Wij zorgen dat de transponders voor paarden uniek zijn. Dit betekent dat wij de verschillende nummers en nummerreeksen voor transponders uitgeven. Leveranciers moeten deze nummers gebruiken. De volgende leveranciers mogen transponders voor paardachtigen (laten) maken:

 • Virbac
 • 0318 B.V.
 • Chippoint
 • Dorset ID
 • Kennel De Hoeve
 • Intervet International b.v. (MSD Animal Health)

Alleen erkende leveranciers mogen chips leveren aan chippers uit het chippersregister.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?