Regels paardenpaspoort uitgevende instantie

Laatst gecontroleerd op:
25 januari 2022
Gepubliceerd op:
2 december 2019

Alleen erkende paardenstamboeken en andere gemandateerde instanties mogen paardenpaspoorten uitgeven. Dit noemen wij ook wel paardenpaspoort uitgevende instanties (ppi). Hieronder staat meer informatie over het paardenpaspoort.

Paardenpaspoort

Paspoorten drukken gebeurt centraal bij een specifieke drukker. Alleen deze worden gebruikt voor paardenpaspoorten. De eisen voor een paardenpaspoort staan in de Uitvoeringsverordening (EU) 2021/963. In deel 1 van bijlage 2 staat een model paspoort en in deel 2 de aanvullende eisen.

Vanaf 28 januari 2022 worden alleen nog nieuwe paardenpaspoorten uitgegeven. Vanaf dan geldt namelijk  de nieuwe diergeneesmiddelenverordening. De inhoud van het paspoort verandert hierdoor. De tot 28 januari 2022 uitgegeven paspoorten blijven geldig.

Er zit verschil in paspoorten voor geregistreerde en niet-geregistreerde paarden.

Geregistreerde paarden

Dit zijn officiële stamboekpaarden en sportpaarden met een FEI-paspoort. Een paspoort van een stamboekpaard herkent u aan de omslag waarop het logo van het stamboek staat. Een FEI-paspoort heeft een extra FEI-omslag en extra pagina’s speciaal voor FEI-wedstrijden. In Nederland geeft alleen de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) een FEI-paspoort uit. Alleen bij deze geregistreerde paarden mag de afstamming in het paspoort staan.

Niet geregistreerde paarden

Dit zijn fok- en gebruikspaarden. Deze paarden krijgen een paspoort met een neutrale kaft.

Soorten paspoorten

Er zijn 3 soorten paspoorten te gebruiken als 2e exemplaar. U leest hieronder welke soorten dat zijn en in welke situaties deze paspoorten gelden.

Nieuw paspoort

Uitgegeven wanneer aanpassing van het bestaande paspoort niet mogelijk is én wanneer:

 • het bestaande paspoort niet meer aan de EU eisen voldoet;
 • een erkende stamboekorganisatie een paardachtige opwaardeert van een fok-en gebruiksdier tot een geregistreerde paardachtige;
 • de KNHS een paard opwaardeert tot een sportpaard;
 • het paspoort niet voldoet omdat de getekende schets ontbreekt;
 • het dier een nieuwe transponder krijgt;
 • een bevoegde instantie het paspoort voor onderzoek in beslag heeft genomen. Hiervoor is bewijs nodig van die instantie en goedkeuring voor het aanvragen van een nieuw paspoort.

Het bestaande paspoort moet terug naar de ppi die het paspoort heeft uitgegeven. Daar maken ze het ongeldig en zorgen ze voor registratie in de centrale database. Met een nieuw paspoort mag het paard naar de slacht voor menselijke consumptie. Behalve wanneer hierover al een aantekening in het oude paspoort stond.

Duplicaat paspoort

Uitgegeven bij verlies van het originele paspoort, maar waarbij de identiteit van het paard wel bekend is. Een paard met dit paspoort mag niet naar de slacht voor menselijke consumptie.

Vervangend paspoort

Uitgegeven bij verlies van het originele paspoort en waarbij de identiteit van het paard niet duidelijk is. Een paard met dit paspoort mag niet naar de slacht voor menselijke consumptie.

Uitgifte- en bewaartermijnen

Een paard chippen gebeurt binnen 6 maanden na de geboorte. Direct na het chippen wordt het paspoort aangevraagd. Een paspoort uitgeven gebeurt binnen 4 weken na ontvangst van het aanvraagformulier. Voor een duplicaat of vervangend paspoort duurt dit maximaal 6 weken. Bij het aanvragen krijgt de aanvrager deze termijn te horen.

Wijst de ppi een aanvraag voor een nieuw, duplicaat of vervangend paspoort af? Dan sturen zij de aanvrager hierover bericht. Is de aanvrager het niet eens met de beslissing? Dan kan deze binnen 6 weken tegen de afwijzing in bezwaar.

Is het paard bij het uitgeven van het paspoort ouder dan 9 maanden? Dan komt in het paspoort te staan dat het paard niet geslacht mag worden voor menselijke consumptie.

Voor het bewaren van paardendocumenten gelden regels. De documenten moet u minimaal 35 jaar bewaren of 2 jaar nadat een paard is gestorven of geslacht. Dit mogen ook digitale kopieën van het formulier zijn. Deze regels gelden voor:

 • Het aanvraagformulier.
 • De vragenformulieren die horen bij een duplicaat of vervangend paspoort.
 • De gegevens van het dier en paspoort in het systeem van de paspoort uitgevende instantie.

Voor paspoorten van gestorven en geslachte paarden is geen verplichte bewaartermijn. De ppi kan kiezen tussen ongeldig maken en bewaren of het vernietigen van de paspoorten.

Doorgeven gegevens aan centrale databank van RVO

Zijn er aanpassingen in de registratie van een paard of een paardenpaspoort? De ppi geeft deze binnen 7 dagen door aan de centrale databank van RVO.

Ongeldig maken van paspoorten

Wil een houder of eigenaar het paspoort van een gestorven of geslacht paard houden? Dan moet de ppi deze eerst ongeldig maken door:

 • het plaatsen van een stempel Ongeldig op de eerste pagina van het paspoort. De stempel met rode inkt moet te zien zijn in het doorkijkvenster;
 • minimaal 2 gaten met een perforator door het hele paspoort te maken. Deze moeten ook door de omslag heen.

Een vol paspoort

Is er in het paspoort geen ruimte meer voor aantekeningen? Dan moet er een aanvulling komen in het paspoort. Dit moet de houder schriftelijk aanvragen.

De ppi schrijft in de aanvulling het chipnummer van het paard met daarbij een stempel. Dit moet op de pagina van de vaccinatiegegevens paardeninfluenza. Als het nodig is kan er ook eerst een tijdelijk document komen. Ook zet de ppi in het paspoort een notitie en een stempel dat er een aanvulling op het paspoort is. Maak hiervan een aantekening in de administratie.

Buitenlandse paarden

Nederlandse ppi’s registreren ook geïmporteerde paarden of Nederlandse paarden die een buitenlands paspoort krijgen. Dit moet binnen 30 dagen na import of uitgifte van een buitenlands paspoort.

De ppi’s mogen onder voorwaarden ook paspoorten uitgeven voor paarden van hun leden in een ander EU-land. Een voorwaarde hiervoor is inschrijving van het paard in hun stamboek. Houd rekening met het volgende:

 • De uitvoeringsbepalingen van de betreffende EU-land gelden hiervoor.
 • In het levensnummer van een buitenlands paard moet de UELN-code van de Nederlandse ppi komen. Deze komt ook in het paspoort te staan.
 • Het paard moet een chip krijgen van het land waar het is.
 • Gaat het om een buitenlands paard met een Nederlands paspoort? Vertel de houder dat hij het dier met een Nederlands paspoort registreert in zijn land. Dit moet bij een ppi in het land waar het paard is. Deze zorgt voor registratie in de centrale databank van dat land.
In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?