Regels paardenslachterij

Gepubliceerd op:
2 december 2019
Laatst gecontroleerd op:
30 oktober 2023

Als slachterij heeft u ook te maken met regels voor identificatie en registratie van paarden. De status van een paard bepaalt of u het dier wel of niet mag slachten voor menselijke consumptie. Hieronder leest u de belangrijkste informatie waarmee u rekening moet houden.

Voor de slacht

Controle geldig paardenpaspoort

Controleer bij aankomst op de slachterij of het paard een geldig paardenpaspoort heeft. Een paspoort is alleen geldig als:

  • een paardenpaspoort uitgevende instantie (ppi) deze heeft uitgegeven;
  • onbevoegden geen wijzigingen in het paspoort hebben gemaakt;
  • het paspoort een hoofdstuk Medische behandelingen heeft. Is dit hoofdstuk als inlegvel aan het paspoort toegevoegd? Dan moet dit zijn gedaan door dezelfde ppi die het paspoort heeft afgegeven.

Heeft het paard geen geldig paspoort? Of heeft het geen chip en een paspoort van na 1 juli 2009? Geef dit dan door aan de NVWA-dierenarts en zet het paard apart.

Controle chip en chipnummer

Controleer of het paard een chip heeft en of dit chipnummer hetzelfde is als in het paspoort staat. Is het paard niet gechipt maar heeft het een paspoort gekregen vóór 1 juli 2009? Dan mag u het paard slachten als er een ingetekende schets in het paspoort staat. De dierenarts van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) doet in dit geval de controle.

Controle menselijke consumptie

Controleer of het paard voor menselijke consumptie geslacht mag worden. Het mag dan de afgelopen 6 maanden geen medicijnen hebben gehad die op de positieve lijst staan. In het hoofdstuk Medische behandelingen van het paspoort staat of het paard deze medicijnen heeft gehad. Is dit het geval? Geef dit dan door aan de NVWA-dierenarts en zet het paard apart.

Controle Voedsel Keten Informatie (VKI)

Naast het paardenpaspoort moet u ook het Voedsel Keten Informatie (VKI) formulier van het paard ontvangen. Er is een protocol voor het controleren van het paardenpaspoort en het VKI formulier. Wat dit inhoudt, leest u op de website van Sectorraad Paarden.

Na de slacht

Controle chip

Verwijder en vernietig de chip na de slacht. Doe dit volgens het protocol dat u heeft gemaakt en dat de NVWA heeft goedgekeurd. Is het niet mogelijk om de chip te verwijderen? Geef dit dan door aan de NVWA-dierenarts. Het vlees van dit paard, of het deel waar de chip zit, mag u niet gebruiken voor menselijke consumptie.

Ongeldig maken paardenpaspoort

U maakt het paspoort ongeldig door een stempel met de tekst Ongeldig in het paspoort te zetten. Doe dit op de eerste pagina van het paspoort. Heeft het paspoort een los medisch inlegvel? Zet dan ook op dit inlegvel een stempel. Maak daarna minimaal 2 gaten in de rechter korte kant, door het hele paspoort, met een perforator. Dit doet u nadat de NVWA-dierenarts het paspoort heeft gecontroleerd. Schrijf op de eerste pagina van het paspoort ook de slachtdatum en slachtlocatie.

Opsturen paardenpaspoort

U stuurt de paspoorten van geslachte en dode paarden minimaal één keer per maand naar RVO. Gebruik daarvoor het Verzendformulier paardenpaspoorten.

Goed om te weten

I&R Dieren op Mijn RVO is vernieuwd. Vanaf 5 december 2023 gebruikt u het nieuwe I&R Dieren op Mijn RVO. Lees meer op Het nieuwe I&R Dieren.

Melden slacht

Na de slacht meldt u dit binnen 7 kalenderdagen in het I&R-systeem met een slachtmelding. Heeft u nog geen aanvoermelding gedaan? Dan kan dit ook in één keer. U kiest dan voor Combimelding aanvoer/ slacht. Melden doet u via uw bedrijfsmanagementsysteem of via de pagina Paarden melden op Mijn RVO. Kies daar voor Mijn I&R Openen. Na inloggen kiest u in de blauwe menubalk onder Melden de melding die u wilt doen. Meer over het melden leest u op Paarden melden.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?