Tarieven rund

Laatst gecontroleerd op:
15 november 2023
Gepubliceerd op:
16 mei 2019

Heeft u een UBN voor runderen? Dan betaalt u per jaar een vast bedrag van € 33,50 per locatie (UBN). Voor meldingen zijn aparte tarieven.

De tarieven zijn voorlopig. Als de gemaakte kosten voor I&R over het heffingsjaar lager zijn dan verwacht, verlagen wij de tarieven. De definitieve tarieven ziet u op de factuur. Deze ontvangt u één keer per jaar.

Meldingen

Type melding Tarief
Geboortemelding € 1,31
Aanvoermelding in Nederland € 0,05
Importmelding € 0,64
Slachtmelding voor aanvoer uit buitenland € 0,05
Te late melding door rundveehouder € 1,08 extra
Herstelmelding door rundveehouder € 1,08 extra

Meldingen door ons geplaatst, ingetrokken of hersteld

Deze tarieven komen bovenop de tarieven voor het plaatsen van meldingen.

Type melding Tarief
(Herstel)melding op verzoek van de houder € 10 
Geboortemelding buiten 80 werkdagen zonder DNA € 103
In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?