Tarieven rund

Gepubliceerd op:
16 mei 2019
Laatst gecontroleerd op:
11 februari 2021

Heeft u een UBN voor runderen? Dan betaalt u per jaar een vast bedrag van € 33,50 per locatie (UBN). Voor meldingen zijn aparte tarieven.

De tarieven zijn voorlopig. Als de gemaakte kosten voor I&R over het heffingsjaar lager zijn dan verwacht, verlagen wij de tarieven. De definitieve tarieven ziet u op de factuur. Deze ontvangt u één keer per jaar.

Meldingen

Type meldingen Tarief
Geboortemelding € 1,31
Aanvoermelding in Nederland € 0,05
Importmelding € 0,64
Slachtmelding van aanvoer uit buitenland € 0,05
Te late melding door rundveehouder € 1,08 extra
Herstelmelding door rundveehouder € 1,08 extra
(Herstel)melding door ons op verzoek van de houder € 10 extra
In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?