Schapen en geiten merken

Laatst gecontroleerd op:
30 november 2023
Gepubliceerd op:
16 mei 2019

Als u schapen of geiten houdt moet u zorgen voor een goede identificatie. Alle schapen en geiten in Nederland moeten 2 identificatiemiddelen hebben. Bij dierziektes met gevaar voor de volksgezondheid moeten we snel actie ondernemen. Daarom zijn er regels voor de identificatie en registratie (I&R) van dieren.

Goed om te weten

I&R Dieren op Mijn RVO is vernieuwd. Vanaf 5 december 2023 gebruikt u het nieuwe I&R Dieren op Mijn RVO. Lees meer op Het nieuwe I&R Dieren.

Merken bestellen en aanbrengen

Bestellen

U bestelt goedgekeurde merken direct bij een erkend leverancier. De leverancier zorgt dat de gegevens van de merken op uw naam in I&R staan geregistreerd. Dit gebeurt na het bestellen of leveren van de merken.

Voor vragen over merken neemt u contact op met een erkende leverancier.

Aanbrengen

Bent u melkgeitenhouder met 50 melkgeiten of meer? Dan brengt u binnen 7 kalenderdagen na de geboorte van een geit een merk aan.

Bent u schapenhouder of houder van overige geiten? Dan brengt u binnen 6 maanden na de geboorte een merk aan.

Verlaat het dier eerder de locatie (UBN)? Breng dan voordat ze weg gaan een merk aan. Dit geldt ook als u ze verplaatst over de openbare weg.

Merk verloren

Heeft een schaap of geit een merk verloren, dan moet u zo snel mogelijk weer een merk aanbrengen. Dit kan op 2 manieren.

  • U brengt in beide oren een merk met een ander nummer aan. Dit noemen we hermerken. Dat doet u met een nieuwe set merken uit uw eigen voorraad. Geef daarna deze nummerwijziging door in I&R met een Vervangend merkmelding. Dit doet u op Mijn RVO.
  • U bestelt een nieuw merk met hetzelfde nummer als op het verloren merk. U hoeft dan niets te melden in I&R. 

 

Verliest een dier dat uit een ander EU-land komt een merk? Breng dan een merk aan met hetzelfde nummer als op het verloren merk.

Leveranciers en goedgekeurde identificatiemiddelen

Merken overdragen, omnummeren of blokkeren

Overdragen

Merken die op uw naam staan geregistreerd in I&R mag u overdragen aan een andere houder. Dit kan voor één merk, maar ook voor de volledige voorraad vrije merken. Vrije merken zijn merken die u nog niet heeft gebruikt.

Het overdragen van merken aan een ander doet u in I&R met een Merkoverdrachtmelding op Mijn RVO. De nieuwe houder ziet de merken meteen bij zijn voorraad vrije merken.

Omnummeren

U mag de oude gele oormerken vervangen door een elektronisch merk. Dit elektronische merk heeft een ander nummer dan het oude geregistreerde merk. Deze nummerwijziging geeft u door in I&R met een Vervangend merkmelding op Mijn RVO.

Blokkeren

U mag geen schapen of geiten merken met een onbruikbaar merk. Staat het merk staat nog als vrij merk in I&R voor u geregistreerd? Verander dit door het onbruikbare merk in het I&R-systeem te blokkeren met een Merkblokkademelding op Mijn RVO. Zo is het aantal merken in uw voorraad weer gelijk aan het aantal vrije merken in I&R.

Gegevens op een identificatiemiddel

Op elk merk en tatoeage staat een ID-code, behalve op de bolus. Deze code bestaat uit een landcode en een 12-cijferig levensnummer. Op een merk met ID-code NL 1016316 07204, staat de volgende informatie:

Gegevens identificatiemiddel
Landcode NL
Levensnummer 101631 6 07204
Serienummer 101631
Controlegetal 6
Werknummer 07204


Bij een tatoeage mag de ID-code (landcode en levensnummer) over 2 oren verdeeld zijn. Gebruik wel de goede volgorde, anders is de code niet te lezen. Breng het nummer aan van links naar rechts lezend. Begin altijd met de landcode.

Soorten identificatie

Een schaap of geit moet altijd 2 goedgekeurde identificatiemiddelen hebben. Hiervan is minimaal één een elektronisch middel. Er zijn 4 soorten elektronische identificatiemiddelen:

  • elektronisch oormerk
  • maagbolus
  • pootband (niet beschikbaar)
  • chip (niet beschikbaar)

U mag alleen goedgekeurde identificatiemiddelen gebruiken van een erkend leverancier. Een pootband en chip zijn voor schapen en geiten niet goedgekeurd en daarom niet beschikbaar. Kijk voor de goedgekeurde identificatiemiddelen in de lijst Leveranciers en goedgekeurde elektronische identificatiemiddelen voor schapen en geiten

Een identificatiemiddel is niet altijd te zien. Zo is een maagbolus niet zichtbaar, maar een oormerk, tatoeage of pootband wel. U mag ook identificatiemiddelen combineren. Door de kleur van het zichtbare merk is duidelijk welk identificatiemiddel u heeft gebruikt. 

Merkkleuren
Kleur Beschrijving
Groen Heeft het dier een groen oormerk, groene pootband of een groene of zwarte tatoeage?
Dan heeft het dier een elektronisch identificatiemiddel.
Grijs Heeft het dier een grijs oormerk, grijze pootband of een groene of zwarte tatoeage?
Dan heeft het dier een maagbolus.
Geel

Heeft het dier een geel oormerk? Dan is het een oud niet-elektronisch oormerk.
Deze mag u alleen gebruiken bij schapen en geiten die voor 1 januari 2010 zijn geboren.
Gele oormerken kunt u alleen bestellen als een dier ze heeft verloren.

U mag hermerken met een oud nummer. Voor het omnummeren van een
oud merk gebruikt u een nieuw elektronisch merk. Het elektronische merk heeft
een ander nummer dan het oude geregistreerde oormerk.
Deze nummerwijziging geeft u door in I&R met een Vervangend merkmelding.
Dit doet u op Mijn RVO.

Oranje of wit Oranje of witte oormerken zijn (nog) niet te koop als erkend identificatiemiddel.
U kunt deze niet gebruiken.
In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Bent u tevreden over deze pagina?