Tarieven schapen en geiten

Laatst gecontroleerd op:
11 februari 2021
Gepubliceerd op:
20 mei 2019

Heeft u een UBN voor schapen of geiten? Dan betaalt u per jaar een vast bedrag van € 26 per locatie (UBN). Voor meldingen zijn aparte tarieven.

Deze tarieven zijn voorlopig. Als de gemaakte kosten voor I&R over het heffingsjaar lager zijn dan verwacht, verlagen wij de tarieven. De definitieve tarieven ziet u op de factuur. Deze ontvangt u één keer per jaar.

Meldingen

Type melding Tarief
Geboortemelding € 0,25
Aanvoermelding in Nederland € 0,25
Importmelding € 0,25
Aanvoer- en importmelding door slachthuis of verzamelplaats € 0,05
Te late melding € 0,50 extra
(Herstel)melding door ons op verzoek van de houder € 10 extra
In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?