Tarieven varken

Laatst gecontroleerd op:
11 februari 2021
Gepubliceerd op:
15 november 2019

Heeft u een UBN voor de diersoort varken? Dan betaalt u een vast bedrag van € 19 per UBN. Voor meldingen en aangevraagde toestemmingen zijn er aparte tarieven.

De tarieven zijn voorlopig. Als de gemaakte kosten voor I&R over het heffingsjaar lager zijn dan verwacht, verlagen wij de tarieven. De definitieve tarieven ziet u op de factuur. Deze ontvangt u één keer per jaar.

Meldingen

Type melding Tarief
Per aangevraagde toestemming € 2,50
Te late melding door varkenshouder € 1,08
Herstel of intrekken van een melding door varkenshouder € 1,08
In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Bent u tevreden over deze pagina?