Soorten octrooilicenties

Laatst gecontroleerd op:
15 mei 2017
Gepubliceerd op:
25 november 2012

U heeft verschillende mogelijkheden als u een licentie wilt verlenen.

Exclusieve licentie
Een exclusieve licentie geeft één partij het alleenrecht op een markt binnen een bepaald marktsegment. Ook de octrooihouder zelf mag zijn octrooi dus niet meer exploiteren. Zo'n licentie is populair binnen een markt waarop enkele aanbieders elkaar hevig beconcurreren. U kunt een dergelijke licentie ook voor een bepaalde periode verlenen. Daarna heeft u de kans nogmaals na te denken over de exploitatie van uw octrooi. Een potentiële licentienemer kan een positief en negatief belang hebben bij het nemen van een exclusieve licentie:

  • positief belang: het betrokken bedrijf wil de uitvinding op de markt brengen
  • negatief belang: de licentienemer ziet zijn markt bedreigd door de uitvinding. Hij koopt een exclusieve licentie om de concurrent uit te schakelen.

Bij het treffen van een financiële regeling is het verstandig rekening te houden met mogelijke negatieve belangen. Als redelijkerwijs valt te verwachten dat de licentienemer er vooral belang bij heeft de uitvinding niet te gebruiken, spreek dan vooral een prestatieclausule af. Daarin staat dat men overeenkomst kan beëindigen als men binnen een bepaalde tijd niet aan de verwachtingen voldoet. Nog een oplossing is om een lumpsumbedrag af te spreken. U krijgt dan, onafhankelijk de prestaties van de licentienemer, een bedrag voor het afgeven van de exclusieve licentie.

Semi-exclusieve licentie
Bij een semi-exclusieve licentie (ook wel sole licentie genoemd) krijgt één licentienemer toestemming om, naast de licentiegever, de uitvinding te exploiteren. In dit geval deelt de licentiegever dus de markt met die ene licentienemer.

Niet-exclusieve licentie
Verschillende licentienemers kunnen de licentierechten krijgen. De licentiegever kan zelf dus ook zijn uitvinding exploiteren.

Open licenties
Bij een systeem van open licenties geeft de licentiegever licentierechten aan elke geïnteresseerde partij die voldoet aan de opgestelde voorwaarden. Als de vraag groot genoeg is, zijn de licentienemers geen concurrenten.

Verschillende toepassers van de uitvinding kunnen elkaar wel op dezelfde markt tegenkomen.

Bij open licenties zijn, net als bij exclusieve licenties, zowel afspraken over geografische gebieden mogelijk als over bepaalde toepassingen of markten.

Vragen over octrooien?

Bel 088 042 40 02

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?