Productgroepen CE-markering | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Productgroepen CE-markering

Op deze pagina vindt u een overzicht van de productgroepen die onder CE-markering vallen en van de EU-maatregelen die dit vereisen. Soms zijn op een enkele productgroep meerdere maatregelen van toepassing.

U vindt per productgroep een korte beschrijving van de voornaamste eisen en procedures. We verwijzen ook naar geharmoniseerde normen, 'notified bodies', Nederlandse implementatiewetgeving en controlerende instanties.

CE-markering per productgroep

Bent u fabrikant of importeur van explosieven voor civiel gebruik? En levert u aan afnemers in de EU en EER? Richtlijn 2014/28/EU omvat veiligheidsvoorschriften en eist dat uw producten zijn voorzien van een CE-markering.

Richtlijn 2013/29/EU zorgt voor vrij verkeer van pyrotechnische artikelen in de EU en EER en bescherming van de gezondheid en veiligheid van consumenten en professionele eindgebruikers. Fabrikanten en importeurs zijn verantwoordelijk voor CE-markering.

Levert u bouwproducten aan afnemers in de EU en EER? Als fabrikant moet u CE-markering toepassen en een prestatieverklaring opstellen. Als importeur controleert u dat de fabrikant op de juiste wijze CE-markering heeft toegepast.

Speelgoed dat in de EU en EER in de handel wordt gebracht, moet voldoen aan de essentiƫle veiligheidseisen van Richtlijn 2009/48/EG. De eisen gaan onder andere over de fysische, mechanische, chemische en elektrische eigenschappen van speelgoed.

Fabrikanten van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) die deze op de markt willen brengen in de Europese Economische Ruimte (EER) moeten ervoor zorgen dat hun producten CE-markering hebben.

CE-markering geldt voor uiteenlopende elektr(on)ische apparatuur en energiegerelateerde producten. De producten moeten CE-markering hebben voordat zij verkocht mogen worden in de EU en EER. Fabrikanten en importeurs zijn hiervoor verantwoordelijk.

Medische hulpmiddelen die worden verkocht in de EU en EER moeten voldoen aan strenge eisen voor productveiligheid en gezondheid. De fabrikant moet CE-markering toepassen. Importeurs moeten erop toezien dat de fabrikant de CE-markering correct uitvoert.

Bent u fabrikant van meetinstrumenten of van niet-automatische weegwerktuigen die worden verkocht in de EU of EER? Dan moet u CE-markering toepassen. Importeert u deze producten, dan controleert u of de fabrikant de CE-markering juist heeft toegepast.

In deze productgroep zijn er CE-markeringsrichtlijnen voor: machines, geluidsproducerend materieel voor gebruik buitenshuis, gastoestellen, drukapparatuur, vervoerbare drukapparatuur, en drukvaten van eenvoudige vorm.

Er zijn CE-markeringsrichtlijnen voor transportmiddelen. Specifiek gaat het om: liften; pleziervaartuigen en waterscooters; uitrusting voor zeeschepen; kabelbaaninstallaties voor personenvervoer; en interoperabiliteit van EU-spoorwegsystemen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.