Handelaar in invasieve exoten

Gepubliceerd op:
15 augustus 2023
Laatst gecontroleerd op:
1 januari 2024

Handelt u in planten of dieren? En komt een soort die u koopt of verkoopt, kweekt of fokt op de Unielijst? Dan heeft dit gevolgen voor u. U mag de soort niet meer kweken of fokken. Ook gelden er regels voor de handel.

Regels voor handelen in invasieve exoten

Komt een soort op de Unielijst? Dan gelden er voor deze soort 2 jaar lang overgangsregels. U heeft nog 1 jaar de tijd om uw voorraad die u al had op te maken door deze te verkopen. Dit mag via de standaard verkooppunten, bijvoorbeeld tuincentra, dierenwinkels, veilingen. Zorg daarbij voor een gesloten omgeving, waarbij de exoot niet kan ontsnappen of voortplanten.

Is het 1e jaar voorbij? Dan kunt u de invasieve exoot in het 2e jaar alleen nog uitvoeren naar landen buiten de Europese Unie (EU). Zorg er daarbij voor dat u aan alle regels voldoet. U kunt de soort ook nog overdragen aan een instelling met een geldig maatwerkvoorschrift. Dit geeft de instelling toestemming om met de exoot te werken. Bijvoorbeeld aan een wetenschappelijke instelling die de soort:

  • gebruikt voor medicijnen;
  • onderzoekt of;
  • ex situ (buiten de natuurlijk omgeving) bewaart.

Na het aflopen van het 2e jaar van de overgangsregels mag u geen voorraad meer hebben. U kunt dieren nog overdragen aan een opvangcentrum met een maatwerkvoorschrift. 

Wat als u uw voorraad niet op kunt maken?

Lukt het niet om de dieren of planten binnen de overgangstermijn te verkopen of over te dragen? Dan mag u deze voorraad niet meer houden. Laat de dieren niet vrij en gooi planten niet zomaar weg. U moet er namelijk voor zorgen dat deze soorten zich niet kunnen verspreiden.

Dieren

Laat dieren op een diervriendelijke manier doden door een dierenarts. Vervoer het dier veilig. Zorg er daarbij voor dat het niet kan ontsnappen.

Planten

Laat uw planten vernietigen nadat de overgangsregels zijn afgelopen. De planten mogen zich niet kunnen verspreiden tijdens het vervoer.

Gooit u de planten weg? Doe dit dan bij het restafval. Gooi het nooit op een composthoop of in de afvalbak voor plantaardig afval. Sommige invasieve planten kunnen namelijk groeien uit levende plantdelen, zoals stukken van een plantenwortel. Dit kan ook in een composthoop of afvalbak voor plantaardig afval gebeuren. Door de plant juist bij het restafval te gooien, zorgt u ervoor dat deze zich niet verspreidt.

Soorten die zichzelf voortplanten

Sommige dieren of planten kunnen zich ongeslachtelijk voortplanten of van geslacht wisselen. Voorbeelden zijn de marmerkreeft, dwergvuurmier en fraai lampenpoetsersgras. Uw voorraad blijft bij dit type dier of plant groeien. U moet daarom nieuwe delen van de plant vernietigen. Of jongen van het dier op een diervriendelijke manier doden. Hierdoor kan de soort zich niet verspreiden. Lees verder op Ongeslachtelijke voortplanting

Meer weten?

Lees meer over hoe u om moet gaan met invasieve exoten op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?