Invasieve exoten in een dierentuin

Gepubliceerd op:
18 februari 2022
Laatst gecontroleerd op:
27 juli 2022

Houdt u dieren in een dierentuin? En komt een soort op de Unielijst te staan? Dan is het een invasieve exoot. U moet dan weten wat u mag en moet doen.

Op de Unielijst staat welke dieren invasieve exoten zijn. Er zijn regels voor het houden van deze dieren.

Wanneer mag u het dier houden?

Had u het dier al voordat de soort op de Unielijst geplaatst werd? Dan mag u het houden totdat het sterft. U houdt het dier in een gesloten omgeving. Zorg ervoor dat het dier niet ontsnapt en dat het zich niet kan voortplanten.

U moet kunnen bewijzen dat u het dier al in uw bezit had voordat de soort op de Unielijst kwam te staan. Dat doet u het eenvoudigst als uw dier een chip of pootring heeft. En door uw administratie. Andere voorbeelden van bewijzen zijn een: 

  • dierenpaspoort
  • overdrachtsverklaring
  • rekening van de dierenarts

Kreeg u het dier later in bezit? Bijvoorbeeld door schenking van een huisdier. Ook dan heeft u bewijsstukken nodig waarmee u aantoont dat de vorige houder het dier al in bezit had voordat de soort op de Unielijst kwam.

U kunt of wilt geen invasieve exoten meer houden

Laat het dier niet vrij in de natuur. Dat is slecht voor de natuur en het dierenwelzijn. Er zijn andere mogelijkheden.

Weggeven aan een andere verzorger

Had u het dier al voordat de soort op de Unielijst kwam? En kunt u dit bewijzen? U mag het dier in dat geval weggeven aan iemand die het kan verzorgen. Geef ook de administratie mee. Hiermee laat de nieuwe eigenaar zien dat hij het dier legaal mag houden. De nieuwe eigenaar moet zich houden aan de voorwaarden van de overgangsregels. Hij moet het dier bijvoorbeeld in een gesloten omgeving houden. Het dier mag niet ontsnappen of zich voortplanten. 

Heeft u geen bewijs dat u het dier al had voordat het op de Unielijst kwam? U mag het dier alleen weggeven aan een houder met een geldige ontheffing om dit dier te houden.

Begin zelf een opvangcentrum

Heeft u interesse om zelf een opvangcentrum te worden? Lees op Opvangcentrum voor invasieve exoten of uw organisatie dit kan en mag zijn. En hoe u hiervoor een aanvraag doet. 

Breng het naar een opvangcentrum met ontheffing

Misschien kan het dier terecht bij een opvangcentrum voor invasieve exoten. Belangrijk is dat het opvangcentrum een ontheffing heeft om de invasieve exoten van de betreffende soort op te vangen.  Vind een opvang bij u in de buurt op Opvangcentra voor dieren.

Laat het dier inslapen

U kunt het dier laten inslapen. Bijvoorbeeld omdat het oud of ziek is. Of omdat er geen plek is bij een opvangcentrum. Neem hierover contact op met uw dierenarts.

Opvang van het dier in andere gevallen

Er zijn situaties waarin alleen opvangcentra met een ontheffing invasieve exoten mogen opvangen. Het gaat dan om een invasieve exoot die bijvoorbeeld:

  • later is verwekt dan de datum van plaatsing op de Unielijst;
  • als niet bewezen kan worden dat het dier al gehouden werd voordat de soort op de Unielijst kwam;
  • het dier in gewonde of zieke toestand is gevonden in de natuur.

Hoe vult u uw dierenverzameling aan bij sterfte?

Uw dierenverzameling krimpt als uw invasieve exoot sterft. Wilt u uw dierencollectie met dezelfde soort aanvullen? U kunt een gehouden dier toevoegen. Zorg dat u kunt bewijzen dat het dier al is gehouden voordat de soort op de Unielijst werd geplaatst.

U of de andere partij mag geen geld verdienen aan de overdracht. Kunt u niet bewijzen dat het dier al werd gehouden voordat de soort op de Unielijst werd geplaatst? U mag het dier dan niet overnemen. Alleen een houder met een ontheffing voor invasieve exoten mag het aan zijn dierenverzameling toevoegen.

Meer weten?

U heeft een invasieve exoot als huisdier? Of komt uw huisdier op de Unielijst? Kijk op Mijn plant of dier is een invasieve exoot voor meer informatie.

Vragen over invasieve exoten?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?