Vissen op invasieve schaaldieren

Laatst gecontroleerd op:
14 mei 2024
Gepubliceerd op:
19 juli 2021

In Nederland komen invasieve uitheemse schaaldieren voor. Deze dieren beschadigen de natuur. Daarom staan ze op de Unielijst. Op deze lijst staan alle soorten die invasieve exoten zijn. U mag deze soorten niet vervoeren of verhandelen. Voor vissers is er een uitzondering voor sommige invasieve krabben en rivierkreeften.

Schadelijke soorten schaaldieren

De krab- en rivierkreeftsoorten hieronder staan op de Unielijst. Deze vallen ook onder de vrijstelling van de Omgevingswet. Die bepaalt dat u alleen deze invasieve uitheemse krabben en rivierkreeften als visser mag opvissen en vervoeren. Bent u beroepsvisser? Dan mag u ze ook verkopen.

 • Chinese wolhandkrab (Eriocheir sinensis)
 • Gevlekte Amerikaanse rivierkreeft (Orconectes limosus)
 • Geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft (Orconectes virilis)
 • Californische rivierkreeft (Pacifastacus leniusculus)
 • Rode Amerikaanse rivierkreeft (Procambarus clarkii)
 • Marmerkreeft (Procambarus fallax forma virginalis)

Het is een uitzondering op de regels voor invasieve exoten dat vissers de uitheemse krabben en rivierkreeften mogen bevissen en vervoeren. Door deze uitzondering kunnen beroepsvissers de verspreiding van deze soorten voorkomen. Voor sportvissers geldt dat zij hun bijvangst van deze soorten mogen meenemen om op te eten.

Er zijn daarnaast nog twee rivierkreeften in Nederland die niet zijn opgenomen op de Unielijst. Deze soorten komen wel uit een ander land dan Nederland. Ook op deze soorten mag u onder dezelfde voorwaarden vissen. Ook mag u deze soorten vervoeren. Als u beroepsvisser bent, mag u deze ook verkopen. Het gaat om de soorten:

 • Steenkreeft (Austropotamobius torrentium)
 • Australische roodklauwkreeft (Cherax quadricarinatus)

Algemene regels

Vist u als beroepsvisser op invasieve krabben en rivierkreeften? Of heeft u als sportvisser invasieve krabben of kreeften als bijvangst? U zorgt er dan voor dat de dieren zich niet verspreiden in de natuur. Daarnaast houdt u zich ook aan deze regels:

 • U voorkomt zoveel mogelijk stress en pijn bij het dier.
 • U brengt de krabben en rivierkreeften niet naar andere wateren.
 • U verstoort of beschadigt de natuur niet.
 • U zorgt ervoor dat de dieren zich niet voortplanten.
 • Tijdens opslag of vervoer kan het dier niet ontsnappen.
 • Als het nodig is, doodt u de gevangen krab of rivierkreeft op een respectvolle manier.
 • U mag de dieren niet onnodig vervoeren.

Regels voor beroepsvissers

Vist u op invasieve krabben en rivierkreeften? Voor beroepsvissers gelden altijd deze regels:

 • U houdt zich aan alle regels van de Visserijwet 1963. Bekijk deze regels op Visserij.
 • U maakt uw vis- en opslagmateriaal goed schoon. Eitjes en larven mogen niet achterblijven in het materiaal.
 • U brengt de dieren zonder omwegen naar de eindbestemming.

Bent u beroepsvisser op de binnenwateren (behalve het IJsselmeer)? En vist u op invasieve krabben en rivierkreeften? Dan gelden voor u ook deze regels:

Bent u beroepsvisser op het IJsselmeer? En vist u op wolhandkrab met staand net type 2 (lage netten, oranje merken)? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. Deze vraagt u aan bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Dit doet u door een mail te sturen naar wetnatuurbescherming@minlnv.nl

Bent u beroepsvisser op het IJsselmeer en vist u op wolhandkrab met lage staand netten? Dan heeft u geen extra vergunning nodig. De eerder genoemde regels voor beroepsvissers gelden nog wel.

Gaat u de dieren uitvoeren? Controleer vooraf de regels van het land waarnaar u ze uitvoert.

Regels voor sportvissers

Vist u voor de sport? Als sportvisser heeft u een VISpas nodig of toestemming van de visrechthebbende van het water. Gebruik hierbij alleen een hengel. Daarnaast vist u niet doelbewust op invasieve krabben en rivierkreeften. Vangt u er toch een als bijvangst? U mag deze alleen mee naar huis nemen om op te eten. Denk hierbij om uw eigen gezondheid. Verder gelden deze regels voor u:

 • U houdt zich aan alle regels van de Visserijwet 1963. Bekijk de informatie over vissen als sport op Visserij.
 • U verkoopt het dier niet en u geeft het niet weg.
 • U brengt het dier zonder omwegen naar huis.
 • U zorgt ervoor dat de krab of rivierkreeft niet kan ontsnappen tijdens vervoer naar huis.
 • U houdt het dier niet als huisdier.

Neemt u het dier niet mee om op te eten? Zet het dier dan op dezelfde plek terug in de natuur. Als dat niet kan dan doodt u het dier direct.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de afspraken over de visserij in Nederland? Kijk dan op Visserij.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?