Onderzoek doen met invasieve exoten

Gepubliceerd op:
15 augustus 2023
Laatst gecontroleerd op:
8 mei 2024

U mag invasieve exoten gebruiken voor het doen van onderzoek. Hiervoor heeft u wel toestemming nodig. U vraagt deze toestemming aan bij ons. Kijk hiervoor op Toestemming werken met invasieve exoten aanvragen. Keuren wij uw aanvraag goed? Dan krijgt u hiervoor een maatwerkvoorschrift. 

Wanneer vraagt u toestemming aan?

Invasieve exoten zijn dier- en plantensoorten die op de Unielijst staan. Deze mag u niet zomaar houden of verkopen. Ook niet voor onderzoek. U mag planten of dieren alleen voor onderzoek gebruiken met een goedgekeurd maatwerkvoorschrift. Dit geeft u toestemming om de planten of dieren te gebruiken. U kunt deze toestemming alleen aanvragen voor:

  • wetenschappelijk onderzoek;
  • productie voor de medische wetenschap;
  • ex situ bewaren. Dit betekent dat u levende delen van een soort bewaart buiten de natuurlijke leefomgeving. Bijvoorbeeld in een zadenbank.

Voorwaarden tijdens onderzoek

Met een maatwerkvoorschrift mag u invasieve exoten gebruiken voor onderzoek. Hier zitten voorwaarden aan:

  • U houdt de planten en/of dieren in een gesloten omgeving.
  • Uw personeel moet bevoegd zijn.
  • U mag de planten of dieren vervoeren die onder uw maatwerkvoorschrift vallen. Maar u moet ontsnapping, verspreiding of verwijdering onmogelijk maken.
  • Doet u onderzoek met dieren? Dan moeten deze gemarkeerd of anders geïdentificeerd kunnen worden. Doe dit op een manier waarbij u pijn, spanning of lijden bij de dieren voorkomt.
  • U heeft een doorlopend surveillancesysteem en noodplan voor ontsnapping of verspreiding.

Maatwerkvoorschrift aanvragen

Vraag een maatwerkvoorschrift aan via Toestemming werken met invasieve exoten aanvragen. Bekijk goed welk maatwerkvoorschrift u nodig heeft. Voor toestemming voor het doen van onderzoek moet u andere gegevens aanleveren dan voor een opvangcentrum. 

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?