Onderzoek doen met invasieve exoten

Gepubliceerd op:
15 augustus 2023

U mag invasieve exoten gebruiken voor het doen van onderzoek. Hiervoor heeft u wel een ontheffing nodig. U vraagt deze ontheffing aan bij ons. Kijk hiervoor op Ontheffing aanvragen invasieve exoten.

Wanneer vraagt u een ontheffing aan?

Invasieve exoten zijn dier- en plantensoorten die op de Unielijst staan. Deze mag u niet zomaar houden of verkopen. Ook niet voor onderzoek. U mag planten of dieren alleen voor onderzoek gebruiken met een goedgekeurde ontheffing. U kunt alleen een ontheffing voor onderzoek aanvragen voor:

  • wetenschappelijk onderzoek;
  • productie voor de medische wetenschap;
  • ex situ bewaren. Dit betekent dat u levende delen van een soort bewaart buiten de natuurlijke leefomgeving. Bijvoorbeeld in een zadenbank.

Voorwaarden tijdens onderzoek

Met een ontheffing mag u invasieve exoten gebruiken voor onderzoek. Hier zitten voorwaarden aan:

  • U houdt de planten en/of dieren in een gesloten omgeving.
  • Uw personeel moet bevoegd zijn.
  • U mag de planten of dieren onder ontheffing vervoeren. Maar u moet ontsnapping, verspreiding of verwijdering onmogelijk maken.
  • Doet u onderzoek met dieren? Dan moeten deze gemarkeerd of anders geïdentificeerd kunnen worden. Doe dit op een manier waarbij u pijn, spanning of lijden bij de dieren voorkomt.
  • U heeft een doorlopend surveillancesysteem en noodplan voor ontsnapping of verspreiding.

Een ontheffing aanvragen

Vraag een ontheffing aan via Ontheffing aanvragen invasieve exoten. Bekijk goed welke ontheffing u nodig heeft. Voor een ontheffing voor het doen van onderzoek moet u andere gegevens aanleveren dan voor een opvangcentrum. 

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?