Toestemming werken met invasieve exoten aanvragen

Laatst gecontroleerd op:
1 januari 2024
Gepubliceerd op:
15 februari 2022

Gebruikt u een of meer invasieve exoten die op de Unielijst staan? Bijvoorbeeld voor het maken van medicijnen of voor wetenschappelijk onderzoek? Dit mag alleen als u aan voorwaarden voldoet. Dit staat in de Omgevingswet.

Opvangcentra hebben voor de opvang van invasieve exoten een ander maatwerkvoorschrift nodig.

Waarvoor vraagt u toestemming?

Wilt u werken met invasieve exoten? Hier vraagt u bij ons toestemming voor. Hierbij gaat het om wetenschappelijk onderzoek, het maken van medicijnen of ex situ bewaren van exoten. Dit betekent dat u levende delen van een soort bewaart buiten de natuurlijke leefomgeving. Bijvoorbeeld in een zadenbank.

Keuren wij uw aanvraag goed? Dan krijgt u een maatwerkvoorschrift. Het maatwerkvoorschrift gebruikt u in Nederland. Hierin staat:

 • wat u mag doen met de dieren en/of planten;
 • de soorten die u mag gebruiken;
 • de regels die hierbij gelden. 

Voorwaarden maatwerkvoorschrift

Wilt u invasieve soorten gebruiken voor de (medische) wetenschap of bewaren? U kunt daarvoor toestemming aanvragen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • De invasieve exoten staan op de Unielijst.
 • U houdt en werkt met de invasieve exoten in een gesloten omgeving.
 • Alleen personeel met kennis over invasieve exoten voert de activiteiten uit. 
 • Dieren zijn te herkennen aan een markering, bijvoorbeeld een oormerk, tatoeage of chip.
 • U zorgt ervoor dat er altijd toezicht is op de exoten.
 • U zorgt ervoor dat de invasieve exoten niet kunnen ontsnappen.
 • U heeft een noodplan bij ontsnapping van de invasieve exoten. Hier hoort ook een uitroeiingsplan bij. 

Uw aanvraag voorbereiden

Bij uw aanvraag horen bijlagen waarmee u laat zien dat u zich aan de voorwaarden houdt. Voorbeelden van deze bijlagen zijn:

 • plattegrond, foto’s en beschrijving van de gesloten omgeving;
 • bewijsstukken en/of referenties over hoe geschikt het personeel is voor het uitvoeren van de activiteiten;
 • informatievoorziening en werkvoorschriften voor het personeel;
 • protocol vervoer en afvalbeheer;
 • informatie over de merken van dieren;
 • informatie over uw surveillancesysteem en noodplan;
 • uitroeiingsplan.

Gebruik bij uw aanvraag het document Vergunningsvoorwaarden. Hierin vindt u welke informatie u moet meesturen. Ook leest u hierin meer informatie over de voorwaarden. Wij gebruiken dit document zelf ook bij de beoordeling van uw aanvraag. 

Aanvragen maatwerkvoorschrift

U vraagt een maatwerkvoorschrift aan op mijn.rvo.nl. Voor uw aanvraag heeft u minimaal eHerkenning niveau 2+ met machtiging RVO diensten op niveau 2+ nodig. Heeft u nog geen eHerkenning? Vraag deze dan eerst aan.

U geeft bij uw aanvraag aan om welke dieren of planten het gaat. Goed om te weten: u kunt in één keer voor meerdere soorten en doelen een maatwerkvoorschrift aanvragen. Het maatwerkvoorschrift is maximaal 5 jaar geldig.

Kosten maatwerkvoorschrift

Voor een maatwerkvoorschrift betaalt u leges. Dit zijn de kosten voor de beoordeling van een aanvraag. U betaalt voor dit maatwerkvoorschrift € 100. U kunt dit op 2 manieren betalen:

 • iDEAL. U betaalt direct online nadat u het digitale aanvraagformulier heeft gestuurd.

 • Factuur via de post. Als uw aanvraag compleet is, krijgt u een brief met de rekening.

Betaalt u via iDEAL? Dan kunnen wij uw aanvraag sneller beoordelen. U krijgt dan van ons een betaalbevestiging voor uw eigen administratie. 

Na uw aanvraag

Wij sturen u binnen 8 weken een reactie op uw aanvraag. Keuren wij uw aanvraag goed? Dan  ontvangt u 2 documenten: het maatwerkvoorschrift en een bewijs van vergunning. Op het bewijs van vergunning staat het aantal dieren en/of planten dat u mag houden. 

Wijzigingen voorraad doorgeven

Doet u onderzoek met invasieve exoten en verandert er iets in uw voorraad? Dan vraagt u een (nieuw) bewijs van vergunning aan. Dit doet u bijvoorbeeld als:

 • u nieuwe planten of dieren krijgt die op de Unielijst staan;
 • uw voorraad groter wordt;
 • u dieren of planten uitwisselt met andere houders van een maatwerkvoorschrift.

U stuurt hiervoor een nieuwe aanvraag in. Noem het ontheffings- of maatwerkvoorschriftnummer in uw aanvraag. Geef hierbij ook aan dat het om een bewijs van vergunning gaat. 

Overzicht maatwerkvoorschriften

U vindt het overzicht van alle maatwerkvoorschriften via Overzicht maatwerkvoorschriften invasieve exoten. Hier vindt u alle maatwerkvoorschriften die door ons zijn uitgegeven.

Meer weten?

Wilt u meer weten over invasieve exoten? Bekijk de rijksregels op de website van Informatiepunt Leefomgeving (IPLO).

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?