Aanvraagperiodes granen

Gepubliceerd op:
12 juli 2016
Laatst gecontroleerd op:
4 maart 2021

Voor de tariefcontingenten granen die wij beheren, kunt u bij ons invoercertificaten aanvragen. Op deze pagina vindt u de aanvraagperiodes voor deze regelingen.

Invoer van zachte tarwe van midden en lage kwaliteit

Verordening (EG) nr. 1067/2008 - Binnen deze regeling kunt u zachte tarwe van midden en lage kwaliteit van GN-code 1001 99 00 invoeren met een douanerecht van € 12 per ton.  Het contingentjaar start op 1 januari en eindigt op 31 december. Hieronder staan de beschikbare hoeveelheden.

 • Deelcontingent I (09.4123): 572.000 ton uit de Verenigde Staten
 • Deelcontingent II (09.4125): 2.371.600 ton uit andere derde landen
 • Deelcontingent III (09.4133): 129.577 ton uit alle derde landen

Deelcontingent III wordt verdeeld in 4 kwartaaltranches:

 • Tranche 1 (592.900 ton) van 1 januari tot en met 31 maart
 • Tranche 2 (592.900 ton) van 1 april tot en met 30 juni
 • Tranche 3 (592.900 ton) van 1 juli tot en met 30 september
 • Tranche 4 (592.900 ton) van 1 oktober tot en met 31 december

Daarnaast is er een contingent (09.4124) voor de invoer van 100.000 ton zachte tarwe van midden en lage kwaliteit uit Canada. Het invoerrecht voor dit contingent is volledig geschorst.

Invoercertificaat aanvragen

U mag elke week, uiterlijk vrijdag om 13:00 uur, een invoercertificaat aanvragen voor tarwe uit de deelcontingenten I, II en voor 09.4124. Voor deelcontingent III kunt u pas na de ingangsdatum van het deelcontingent wekelijks, uiterlijk vrijdag om 13:00 uur, aanvragen. Bij de aanvraag geldt:

 • U mag per deelcontingent 1 aanvraag indienen.
 • U mag maximaal de beschikbare hoeveelheid aanvragen en de aanvraag mag 1 land van oorsprong bevatten. Het is verplicht om uit dit land in te voeren.
 • De zekerheid voor een invoercertificaat bedraagt € 30 per ton.

Als een deelcontingent of tranche volledig is benut, kunt u niet meer aanvragen. De Europese Commissie kan in dat geval de opening van de volgende tranche vervroegen. Als dat gebeurt, kondigen wij dat aan met een nieuwsbericht.

Wilt u weten wat er beschikbaar is? Bel dan met Team in- en uitvoer via telefoonnummer 088 60 26762. De afgifte van het certificaat is in de week volgend op uw aanvraag.

Invoer van gerst

Verordening (EG) nr. 2305/2003 - Binnen deze regeling kunt u gerst van GN-code 1003 invoeren met een douanerecht van € 16 per ton. Er is jaarlijks 307.105 ton beschikbaar. Het contingentjaar start op 1 januari en eindigt op 31 december.

Invoercertificaat aanvragen

Een invoercertificaat kunt u wekelijks aanvragen, uiterlijk op vrijdag om 13:00 uur. Bij de aanvraag geldt:

 • U mag maar 1 aanvraag indienen en 1 land van oorsprong vermelden. U bent ook verplicht om uit dit land in te voeren.
 • U mag niet meer dan de beschikbare hoeveelheid aanvragen.
 • De zekerheid voor een invoercertificaat bedraagt € 30 per ton. Het nummer van het contingent is 09.4126.

Wilt u weten wat er beschikbaar is? Bel dan met Team in- en uitvoer via telefoonnummer 088 60 26762. De afgifte van het certificaat is in de week volgend op uw aanvraag.

Invoer van mais

Verordening (EG) nr. 969/2006 - Binnen deze regeling kunt u jaarlijks 277.988 ton maïs van GN-codes 1005 10 90 en 1005 90 00 uit derde landen invoeren met een 0-recht. De jaarlijkse hoeveelheid is verdeeld over 2 tranches van elk 138.994 ton. De eerste tranche loopt van 1 januari tot en met 30 juni en de tweede van 1 juli tot en met 31 december.

Invoercertificaat aanvragen

Een invoercertificaat kunt u wekelijks aanvragen, uiterlijk op vrijdag om 13:00 uur. Bij de aanvraag geldt:

 • U mag maar 1 aanvraag indienen en 1 land van oorsprong vermelden. U bent ook verplicht om uit dit land in te voeren.
 • U mag niet meer dan de beschikbare hoeveelheid aanvragen. Het contingent is 09.4131.
 • De zekerheid voor een invoercertificaat bedraagt € 30 per ton.

Als de eerste tranche is uitgeput, kan de Europese Commissie de volgende vervroegd openen. De afgifte van het certificaat is in de week volgend op uw aanvraag.

Invoer uit Oekraïne

Verordening (EU)  2015/2081 - Binnen deze regeling kunt u jaarlijks producten invoeren tegen een 0-recht. De looptijd is van 1 januari tot en met 31 december.

Verordening (EU) 2017/2200 - Binnen deze regeling kunt u jaarlijks producten invoeren tegen een 0-recht. De looptijd is van 1 januari tot en met 31 december. Deze contingenten zijn beschikbaar in de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2020.

Een overzicht van deze producten en hoeveelheden vindt u in de tabel onder Downloads.

Invoercertificaat aanvragen

Een invoercertificaat kunt u wekelijks aanvragen, uiterlijk op vrijdag om 13:00 uur. Bij de aanvraag geldt:

 • U mag per contingentnummer maar 1 aanvraag indienen met meerdere GN-codes.
 • De hoeveelheid in uw aanvraag mag de beschikbare hoeveelheid per contingent niet overschrijden.
 • Tegelijk met uw aanvraag moet u ook een zekerheid stellen van € 30 per ton.
 • Bij uw invoeraangifte moet u een EUR 1 certificaat indienen. De Europese Commissie stelt mogelijk een toewijzingspercentage vast.

De afgifte van het certificaat is in de week volgend op uw aanvraag.

Downloads

Vragen over Regeling granen?

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?