Invoercertificaat knoflook aanvragen

Gepubliceerd op:
14 april 2021
Laatst gecontroleerd op:
24 november 2020

Wilt u gebruikmaken van de Regeling knoflook? Dan heeft u een invoercertificaat nodig. Dit kunt u bij ons aanvragen.

Kijk eerst of u aan de voorwaarden voldoet op de pagina Invoer knoflook.

Wanneer en hoeveel aanvragen?

Deze regeling loopt van 1 juni tot en met 31 mei. De deelperioden zijn:

 • 1 juni tot en met 31 augustus;
 • 1 september tot en met 30 november;
 • 1 december tot en met 28/29 februari;
 • 1 maart tot en met 31 mei.

U vraagt aan in de eerste 7 dagen vóór een nieuwe deelperiode. Is er na de toewijzing een hoeveelheid beschikbaar? Dan kunt u de eerste 7 dagen van de daarop volgende maand opnieuw aanvragen.

Vraagt u aan voor een contingent met een referentiehoeveelheid? Dan mag uw aanvraag niet groter zijn dan uw referentiehoeveelheid voor die deelperiode, met een maximum van 15% van de beschikbare hoeveelheid. Heeft u voor een deelperiode alles al aangevraagd? Dan mag u niet meer aanvragen.

Voor de overige contingenten geldt het volgende.

China

U mag per jaar uw referentiehoeveelheid aanvragen, met een maximum van 15% van de beschikbare hoeveelheid. Deze hoeveelheid is verdeeld over de deelperioden.

Argentinië

Traditionele importeur

U gebruikte en vroeg de afgelopen 3 jaar invoercertificaten voor knoflook aan.

 • Uw referentiehoeveelheid is het gemiddelde van de invoer in de 3 kalenderjaren voorafgaand aan de contingentsperiode. Dit is de hoeveelheid die u mag aanvragen.
 • U mag deze hoeveelheid zelf verdelen over de betreffende oorsprongsgebieden en over de 4 deelperioden.

Nieuwe importeur

 • U mag maximaal 10% aanvragen van de totale vastgestelde hoeveelheid per oorsprong en deelperiode.

Overige landen (anders dan China, Argentinië en het Verenigd Koninkrijk)

Er is geen verplichte minimumhoeveelheid. U mag maximaal de beschikbare hoeveelheid aanvragen.

De beschikbare hoeveelheden kondigen wij aan met nieuwsberichten. U kunt zich hierop gratis abonneren via onze RSS-feed.

Hoe aanvragen?

Let bij het aanvragen van een invoercertificaat voor knoflook op de volgende punten:

 • Om in te loggen op mijn.rvo.nl heeft u eHerkenning niveau 2+ of hoger nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eHerkenning aan. Houd rekening met minimaal 3 werkdagen verwerkingstijd.
 • Voor het ondertekenen van uw aanvraag heeft u een TAN-code nodig. Zorg dat u alvast een aantal codes op voorraad heeft. Deze vraagt u aan op mijn.rvo.nl. Ga daarvoor naar de pagina Machtigingen en TAN-codes en kijk onder het kopje mijn.rvo.nl.
 • U kunt ook iemand anders machtigen om de aanvraag voor u te doen. Vraag daarvoor een machtigingsformulier bij ons aan en stuur dat ondertekend retour. Wilt u namens meerdere bedrijven in één keer alle machtigingen regelen? Neem ook dan contact met ons op via teaminenuitvoer@rvo.nl.
 • U kunt voor uw aanvraag het beste de webbrowser Mozilla Firefox, versie 52.6.0 of hoger gebruiken.
 • Heeft u een pop-upblokkering aanstaan? Schakel deze dan uit, want het formulier opent in een pop-upvenster. Bekijk de instructievideo om te zien hoe u de pop-upblokkering uitschakelt.
 • Bent u eenmaal ingelogd met eHerkenning? Houd er dan rekening mee dat u automatisch wordt uitgelogd als u de site 15 minuten niet heeft gebruikt.
 • Gebruik bij het invullen van de aanvraag de quick reference guides op mijn.rvo.nl.

Zekerheid stellen

Als u een invoercertificaat aanvraagt, stelt u ook een zekerheid. De hoogte van de zekerheid voor een invoercertificaat is € 60 per ton. U stelt de zekerheid met een bankgarantie of met een contante storting. De zekerheid hoeft niet tegelijk met uw aanvraag binnen te zijn, maar wél uiterlijk op de laatste dag van aanvraag, uiterlijk om 13:00 uur.

Vrijgeven

Na een toewijzing geven wij uw zekerheid voor het niet-toegewezen deel vrij. Wilt u het vrijgegeven deel van de zekerheid terug hebben? Stuur dan een e-mail naar het team Finance & Control via fencbankgaranties@rvo.nl.

Vermeld bij een contante storting ook het rekeningnummer waar het bedrag naar overgemaakt moet worden.

Bijlagen bij uw aanvraag

Bij de eerste aanvraag in een contingentjaar stuurt u deze bijlagen mee:

 • een recent uittreksel van KVK;
 • een recente btw-opgave;
 • als u een traditionele importeur bent;
  – bewijsmateriaal waaruit blijkt dat u invoercertificaten heeft ontvangen en gebruikt
  – inklaringsdocumenten
 • als u een nieuwe importeur bent: inklaringsdocumenten.

Voor uw aanvraag kunt u de handleiding Quick Reference Guide gebruiken.

Na uw aanvraag

Wat er na uw aanvraag gebeurt, leest u op de pagina Invoer knoflook.

Vragen over knoflook invoeren?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?