Invoer knoflook

Laatst gecontroleerd op:
18 december 2023
Gepubliceerd op:
18 juni 2014

Wilt u verse knoflook invoeren? Dan kunt u gebruikmaken van een tariefcontingent. Binnen dit contingent mag u jaarlijks een bepaalde hoeveelheid verse knoflook met een verlaagd douanerecht invoeren. Er zijn vaste aanvraagperiodes voor tariefcontingenten. Het invoercertificaat vraagt u bij ons aan.

Voert u knoflookproducten of verse knoflook buiten de contingenten in uit landen die geen lid zijn van de EU? Dan heeft u geen invoercertificaat nodig en geldt er geen verlaagd douanerecht.

Wat kunt u invoeren?

De Europese Commissie heeft afspraken gemaakt met Argentinië, China en een aantal andere landen. Er mag jaarlijks een bepaalde hoeveelheid verse knoflook van de GN-code 0703 20 00 worden ingevoerd met een verlaagd douanerecht. Voor Argentinië kunt u 2 keer per jaar aanvragen, voor China en andere landen 4 keer per jaar. U vraagt voor deze contingenten een invoercertificaat aan.

Voorwaarden

Wilt u een invoercertificaat aanvragen? Dan moet u aan de volgende voorwaarden voldoen.

 • U heeft een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel.
 • U heeft een btw-nummer.
 • U heeft een EORI-nummer.
 • U voldoet aan de extra voorwaarden die per land verschillen, zie hieronder.

China

Als u knoflook invoert uit China, gelden de volgende extra voorwaarden:

 • U registreert zich vooraf in de LORI-database van de Europese Commissie. Dit doet u 2 maanden vóór de maand waarin u aanvraagt. Wilt u vanaf de 1e deelperiode aanvragen? Dan moet u uiterlijk 28/29 februari vóór de nieuwe contingentsperiode geregistreerd staan.
 • U toont referentie aan. Dat is hoeveel verse knoflook u gemiddeld jaarlijks uit China heeft ingevoerd in 2 perioden van 12 maanden na elkaar. Deze perioden eindigen 2 maanden voordat u de 1e aanvraag mag indienen. Voor een nieuwe contingentsperiode moet u invoer aantonen over 2 perioden na elkaar van 1 maart tot en met 28/29 februari.

Argentinië

Vanaf 1 juni 2022 veranderen de voorwaarden voor het contingent knoflook uit Argentinië.  Wat verandert er voor u?

 • Met het contingent 09.4288 kunt u verse knoflook invoeren uit Argentinië.
 • De voorwaarden voor traditionele en nieuwe importeurs zijn gelijk.
 • Voor een nieuwe contingentsperiode moet u bewijs van handel aantonen. Dit is bewijs van de in- en uitvoer van 25 ton groenten en fruit. Het gaat om 2 perioden van 12 maanden na elkaar. Deze perioden lopen van 1 maart tot en met 28/29 februari. U toont dit aan met douanedocumenten.

Overige landen

Met contingent 09.4287 kunt u verse knoflook invoeren uit andere landen dan China, Argentinië en het Verenigd Koninkrijk.

Voor een nieuwe contingentsperiode moet u bewijs van handel aantonen. Dit is bewijs van de in- en uitvoer van 25 ton groenten en fruit. Het gaat om 2 perioden van 12 maanden na elkaar. Deze perioden lopen van 1 maart tot en met 28/29 februari. 

Invoercertificaat aanvragen en zekerheid stellen

Wilt u deelnemen aan deze regeling? Dan moet u een invoercertificaat aanvragen en een zekerheid stellen. Hoe en wanneer u dat doet, leest u op Invoercertificaat knoflook aanvragen.

Na uw aanvraag

Na een aanvraagperiode melden wij hoeveel er is aangevraagd bij de Europese Commissie (EC). De EC vergelijkt hoeveel er is aangevraagd met hoeveel er beschikbaar is.

Is er meer aangevraagd dan er beschikbaar is? Dan stelt de EC een toewijzingspercentage vast. De EC maakt dit percentage bekend rond de 23e van de maand waarin de aanvragen zijn ingediend.

U vindt de toewijzing in de database van de EC (pdf). Selecteer in de bijbehorende bladwijzerbalk eerst een taal, vervolgens het gewenste jaar, de sector, productcategorie en tenslotte het contingentnummer.

Geldigheid certificaat

Voor de geldigheid van een certificaat geldt het volgende:

 • Een certificaat is geldig vanaf de 1e dag van de maand volgend op die van de aanvraag.
 • Voor het contingent China (09.4285) blijft het certificaat geldig tot en met de laatste dag van het contingentjaar (31 mei).
 • Voor de andere contingenten blijft het certificaat geldig tot en met de laatste dag van de maand, volgend op de laatste maand van de deelperiode. Maar het certificaat gaat nooit over de einddatum van het contingent heen.

Voorbeeld

U vraagt op 3 augustus een certificaat aan voor contingent 09.4285 (China) en voor 09.4287 (andere landen). Dan gelden de volgende data:

 • Het certificaat voor 09.4285 is geldig vanaf 1 september (de 1e van de maand volgend op die van de aanvraag) tot en met het einde van het contingentjaar (31 mei).
 • Het certificaat voor 09.4287 is geldig vanaf 1 september tot en met 31 december (laatste dag van de maand die volgt op de laatste dag van de maand van de deelperiode (1 september t/m 30 november)).

Na uw invoer

U moet het invoercertificaat binnen 60 dagen na de laatste geldigheidsdag terugsturen naar:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Afdeling Investerings- en Marktmaatregelen (IMM)
Postbus 93119
2509 AC Den Haag

Heeft u uw invoercertificaat volledig gebruikt en op tijd teruggestuurd? Dan krijgt u uw hele zekerheid terug. Wanneer wij de zekerheid vrijgeven en verbeuren, leest u op de pagina Zekerheid.

Overmacht

Het kan gebeuren dat u de invoerverplichting of bewijsverplichting niet (op tijd) nakomt. Wilt u een beroep doen op overmacht? Dien dan een verzoek om erkenning van overmacht in. Bij overmacht moet er sprake zijn van ongewone en onvoorzienbare omstandigheden.

Verzoek indienen

Stuur uw verzoek om erkenning van overmacht naar basisregistratie@rvo.nl. In uw verzoek:

 • legt u kort en duidelijk uit waardoor de overmacht is ontstaan;
 • vermeldt u het certificaatnummer;
 • voegt u alle bewijsstukken toe die volgens u laten zien waarom u het specifieke certificaat niet heeft kunnen gebruiken.

Let op: Wij behandelen uw verzoek om overmacht alleen als het op tijd door ons is ontvangen.

Invoerverplichting

Bent u de invoerverplichting niet nagekomen? Dan moeten wij het verzoek van u ontvangen binnen 30 dagen nadat:

 • wij u op de hoogte hebben gebracht dat u de invoerverplichting niet bent nagekomen;
 • de geldigheidsduur van het certificaat verstreken is.

De termijn van 30 dagen begint op de datum waarop één van bovenstaande situaties zich het eerst voordoet.

Bewijsverplichting

Bent u de bewijsverplichting niet nagekomen? Dan moeten wij het verzoek van u ontvangen binnen 30 dagen nadat de termijn verstreken is, waarbinnen het bewijs van nakoming van de invoerverplichting zou moeten zijn verstrekt.

Blijf op de hoogte

U kunt zich gratis abonneren op e-mailberichten en RSS-feeds over invoercontingenten.

RSS-feed verandert

De RSS-feed verandert. Vanaf nu kiest u zelf van welke sector u op de hoogte wilt blijven. Had u de RSS-feed Marktordening al toegevoegd aan uw RSS-reader? Deze werkt niet meer. U voegt opnieuw feeds toe. Voeg Knoflook toe.

Heeft u nog geen RSS-reader en wilt u hier meer over weten? Lees meer informatie op RSS.

Aanmelden voor e-mails over contingenten

Vanaf nu kunt u zich aanmelden voor e-mails over in- en uitvoercontingenten. U geeft zelf aan in welke sector(en) u interesse heeft. Wij versturen deze e-mail elke maand minimaal één keer. Geef uw voorkeuren nu door. 

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?