Grondstoffen: ondersteuning en beleid van de overheid

Laatst gecontroleerd op:
14 oktober 2021
Gepubliceerd op:
28 november 2019

Binnen de circulaire economie speelt het hergebruik van grondstoffen een belangrijke rol. De rijksoverheid biedt daar ondersteuning bij en voert beleid op dit gebied. Ook stimuleert de overheid maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Op weg naar een circulaire economie

De transitie naar een circulaire economie richt zich op:

  • het verlagen van de milieudruk; 
  • het verhogen van het economische concurrentievermogen;
  • de leveringszekerheid van grondstoffen in het algemeen.

In het Rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050 staan doelen voor de lange termijn: Nederland volledig circulair in 2050. Het tussendoel voor 2030 is een halvering van het gebruik van primaire grondstoffen. In het kader van dit programma is in januari 2017 met veel maatschappelijke partijen het Grondstoffenakkoord gesloten.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) coördineert de weg naar een circulaire economie. Maar de circulaire economie zelf raakt alle departementen. Het Planbureau voor de Leefomgeving monitort de ontwikkelingen jaarlijks, zodat de overheid kan bijsturen.

Een voorbeeld voor de uitvoering is het CIRCO-programma. Binnen dit programma gaan productiebedrijven en creatieve professionals concreet aan slag gaan met circulair ondernemen en ontwerpen. Het gaat dan om professionals die zich bezighouden met productontwerp in onder andere de bouw, interieur, mode, verpakkingen en services.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Doet u zaken in het buitenland? Dan verwacht de overheid dat u dit maatschappelijk verantwoord doet. Dit betekent dat u rekening houdt met zaken op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden en milieu. U leest er meer over op de pagina Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) op Rijksoverheid.nl.

Maatschappelijk verantwoord inkopen

PIANOo is het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het biedt informatie, advies, instrumenten en praktische tips. Voor iedereen die zich in de publieke sector bezighoudt met het inkopen en aanbesteden van werken, leveringen en diensten. Maatschappelijk verantwoord inkopen is daarbij een belangrijk speerpunt. Bekijk de website van PIANOo.

Vragen?

Heeft u vragen over initatieven, beleid en ondersteuning van de overheid op het gebied van grondstoffen? Vul het contactformulier in.

Vragen over grondstoffen?

Mail naar grondstoffenscanner@rvo.nl

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?