Hitte in de gebouwde omgeving

Gepubliceerd op:
12 februari 2024
Laatst gecontroleerd op:
10 mei 2024

De kans op extreme hitte in Nederland neemt toe. In 2022 is daarom de Menukaart Hitte ontwikkeld die in één oogopslag zien welke stappen een gemeente kan nemen om “hitteproof” te worden, op gezondheids-, gebouw- en gebiedsniveau.

Inmiddels is de Menukaart geüpdatet en zijn er nieuwe hulpmiddelen aan toegevoegd om gemeenten te helpen met het thema hitte aan de slag te gaan:

  • De Menukaart Hitte geeft een overzicht van alle effecten van hitte die binnen het handelingsperspectief van gemeenten liggen. Daarnaast geeft de menukaart een overzicht van de doelen en maatregelen die een gemeente kan nemen, en is er meer informatie te vinden vanuit ervaringen van andere gemeenten.
  • De Handreiking Integraal Actieplan Hitte is een volledig uitgewerkt stappenplan om met je gemeente aan het werk te gaan met het thema hitte. Niet alleen worden alle stappen duidelijk uitgelegd, ook zijn er per stap hulpmiddelen te vinden die je helpen om het proces vorm te geven.
  • De Brochure Menukaart Hitte geeft een korte impressie van de methode. Deze laat in overzichtelijke stappen zien hoe de Handreiking is opgebouwd, en geeft je ervaringsverhalen vanuit de tien pilotgemeenten:

De brochure, Handreiking Integraal Actieplan Hitte en de Menukaart Hitte zijn ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en RVO, in nauwe samenwerking met Klimaatverbond Nederland, TAUW en &flux.

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?