De ‘actieve’ koeltevraag in gebouwen en woningen neemt toe

Gepubliceerd op:
22 maart 2024

Welke bijdrage kan een gemeente leveren bij de toename van de koeltevraag.

Extra informatie & tips

  • Maak met behulp van het hittekwetsbaarheidsoverzicht een overzicht van de wijken en buurten waar de problematiek van een toenemende koeltebehoefte speelt.
  • Bespreek met de wijkmanager óf en hoe contact met de buurt- of wijkvertegenwoordigers gelegd kan worden om in gesprek te gaan over bewustwording over spuiventilatie. Benoem dat ramen het beste opengezet kunnen worden in de avond en de vroege ochtend. Overdag gaan ze het liefst weer dicht als het buiten warmer wordt.
  • Gebruik de handreiking ‘hitte in bestaande woningen’ en de Ladder van Koeling om toe te lichten aan bewoners hoe ze de woning koel kunnen houden zonder airco. Daarnaast vind je op deze website factsheets over de effectiviteit en duurzaamheid van koudetechnieken.
  • Vraag in het communicatieplan hitte (vanuit het hitteplan) ook aandacht voor natuurlijke ventilatie in plaats van airco’s voor verkoeling.
  • Leg in een gemeentelijke verordening vast dat koeling niet tot opwarming van de buitenruimte mag leiden.
  • Ga in gesprek met collega’s van energietransitie/verduurzaming én met corporaties over het risico van opwarming van gebouwen door verduurzaming en maak afspraken hoe dat bij verduurzaming meegenomen kan worden.
In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?