Detailhandel en horeca ondervinden een afnemende klandizie tijdens hete periodes

Laatst gecontroleerd op:
21 mei 2024
Gepubliceerd op:
22 maart 2024

Welke bijdrage kan een gemeente leveren bij een daling van de klandizie.

Gemeente is hitteproof als

 • De leefbaarheid van winkel- en uitgaansgebieden tijdens hittegolven voldoende blijft.

Maatregelen

 • Hittebestendige winkelstraat met voldoende beschaduwde wandelroutes en parkeergelegenheden (maatregel wordt hier en daar toegepast).
 • Aanpassing van winkeltijden (maatregelen zijn nog experimenteel): 
  • Invoeren van een middagsluiting (siësta) tijdens een hitteperiode.
  • Onderzoek naar de mogelijkheden voor verlengde openingstijden in de avond.
 • Deuren dicht wanneer de airco aan staat (maatregel wordt hier en daar toegepast).

Tips

 1. Maak met behulp van hittekaarten zichtbaar óf en waar er nu en in de toekomst sprake is van hittekwetsbare gebieden voor winkelend en uitgaand publiek
 2. Bespreek met de ‘binnenstadmanager’ en MKB bedrijfscontactfunctionaris de mogelijke probleemgebieden en check of er ook al klachten van MKB of publiek zijn in de afgelopen jaren. Stem de strategie naar ondernemers met hen af.
 3. Onderzoek of in het meerjaren-beheerprogramma of in de ontwikkelingsagenda de kwetsbare gebieden op de planning staan om aangepakt te worden, en wanneer er dus maatregelen gerealiseerd kunnen gaan worden in meekoppeling met herinrichting van het gebied.
 4. Bespreek de uitkomst met de lokale ondernemersvereniging en toets of zij het probleem herkennen en samen willen werken aan oplossingsrichtingen.
 5. Onderzoek in een interactieve ontwerpsessie welke maatregelen (bijv. vergroening, schaduwdoeken of vernevelinstallaties) kunnen werken en ook aansluiten bij de wensen van de ondernemers. Neem daarbij de ontwerprichtlijnen hitte van de HvA mee.
 6. Stel een uitvoeringsagenda op waarin aangegeven wordt wanneer welke activiteiten opgepakt gaan worden en bepaal welke vervolgstappen gezet kunnen worden en wie actiehouders en verantwoordelijken daarvoor zijn.
 7. Bepaal of een subsidieregeling kan helpen voor ondernemers om maatregelen te nemen.
In opdracht van:
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?