Er is een toename in de duur en aantal van extreme hittegolven (KNMI Code Rood voor hitte)

Laatst gecontroleerd op:
21 mei 2024
Gepubliceerd op:
22 maart 2024

Welke maatregelen kan een gemeente nemen bij Code Rood voor hitte.

Gemeente is hitteproof als

 • Er tijdens een extreme hittegolf (Code Rood) zo min mogelijk oversterfte plaats vindt en er zo min mogelijk extra ziekenhuisopnames plaatsvinden.

Maatregelen

Al deze maatregelen zijn nog experimenteel:

 • In het lokaal hitteplan zijn voldoende gekoelde openbare locaties opgenomen (bibliotheken, winkelcentra, overheidsgebouwen, etc.), die zijn opengesteld en aangepast voor de opvang van kwetsbare bewoners tijdens een extreme hittegolf (Code Rood). Deze wordt landelijk gecoördineerd.
 • In het lokaal hitteplan staan afspraken met relevante organisaties voor de organisatie van het vervoer van kwetsbare mensen tijdens hittegolven naar een koele locatie.
 • In het lokaal hitteplan staan afspraken hoe thuisblijvende kwetsbare bewoners in beeld zijn en indien nodig worden ondersteund met koelende maatregelen.

Tips

Deze maatregelen leiden tot een bijlage bij het lokaal hitteplan, die wordt geactiveerd als het KNMI Code Rood voor extreme hitte afkondigt. Het lokaal hitteplan is het kader waarbinnen deze maatregelen en afspraken worden ontwikkeld (zie hitte-effect 1). De bijlage voor Code Rood betreft drie elementen: thuiswonende kwetsbare mensen, openstelling gekoelde locaties en rol lokale publieke en maatschappelijke organisaties.

 • Thuiswonende kwetsbare mensen: communicatieplan extreme hitte
  1. De projectleiding van het lokaal hitteplan ontwerpt een algemene communicatieboodschap. Het communicatieplan roept de samenleving op een extra inspanning te leveren om voor hitte kwetsbare mensen direct te ondersteunen. Het communicatieplan communiceert de posities van lokale gekoelde opvanglocaties, contactgegevens van hulpdiensten die kunnen worden ingeschakeld bij een noodsituatie.
  2. Het concept communicatieplan wordt besproken met de relevante hulpdiensten (GHOR/GGD, veiligheidsregio, Rode Kruis, gemeente, etc.) en vastgesteld.
  3. Het communicatieplan en de daarin gemaakte afspraken worden geactiveerd wanneer het KNMI Code Rood voor extreme hitte afkondigt.
  4. Na activering van het communicatieplan extreme hitte organiseert de projectleiding een bijeenkomst waar bevindingen worden besproken en het plan eventueel aangepast.
  5. Zie ook Effectiviteit van hitteadviezen
 • Gekoelde locaties: actieplan gekoelde locaties
  1. De projectleiding van het lokaal hitteplan organiseert een overzicht van de locaties van lokale gekoelde openbare gebouwen in de gemeente.
  2. De projectleiding nodigt eigenaars/beheerders van deze ruimtes uit voor een bijeenkomst waar de hitteproblematiek bij Code Rood wordt toegelicht. Daarnaast wordt besproken of deze ruimtes kunnen worden geopend en aangepast aan de opvang van voor hitte kwetsbare mensen tijdens een extreme hittegolf. Tevens wordt besproken welke logistieke acties ontwikkeld moeten worden om kwetsbare mensen te kunnen vervoeren naar deze locaties.
  3. Op basis van deze bijeenkomst stelt de projectleiding een conceptplan ‘gekoelde locaties’ op en legt dit voor aanpassingen en vaststelling voor aan betrokken partijen.
  4. Het actieplan wordt geactiveerd als het KNMI Code Rood voor extreme hitte afkondigt. Stem vooraf goed af met het KNMI over wat dit voor jouw gemeente betekent.
  5. Na activering van het Actieplan gekoelde locaties organiseert de projectleiding een bijeenkomst waar bevindingen worden besproken en het plan eventueel aangepast.
 • Maatschappelijke organisaties en hulpdiensten: actieplan extreme hitte
  1. De projectleiding lokaal hitteplan organiseert een bijeenkomst met maatschappelijke organisaties en hulpdiensten over de aanvullende maatregelen op het lokaal hitteplan die nodig zijn bij Code Rood voor extreme hitte. Deze gaan over eventuele aanpassingen in de eigen inzet en aanvullende inzet vanwege de opening van gekoelde locaties (zie processtap 2.2.) en extra inzet voor kwetsbare mensen die niet vervoerd kunnen of willen worden.
  2. Op basis van deze bijeenkomst maakt de projectleiding een concept actieplan extreme hitte en legt deze voor aanpassing en vaststelling voor aan de betrokken partijen.
  3. Het actieplan wordt geactiveerd wanneer het KNMI Code Rood afkondigt.
  4. Na activering van het actieplan Code Rood organiseert de projectleiding een bijeenkomst waar bevindingen worden besproken en het plan eventueel aangepast

Deze animatie (‘Ongekend Heet’) geeft een beeld van de risico’s die kunnen optreden bij een extreme hittegolf.

  In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  Bent u tevreden over deze pagina?