Door hitte is er sprake van een daling in de arbeidsproductiviteit

Laatst gecontroleerd op:
21 mei 2024
Gepubliceerd op:
22 maart 2024

Hoe kan een gemeente bedrijven ondersteunen bij dalende arbeidsproductiviteit bij hitte.

Gemeente is hitteproof als

 • Bedrijven en werknemers weten hoe ze moeten omgaan met hitte tijdens hittegolven, waardoor afname van arbeidsproductiviteit zo beperkt mogelijk is.
 • Bedrijventerreinen worden vergroend en verkoelend ingericht.

Maatregelen

Deze maatregelen worden hier en daar toegepast.. Bedrijven hebben een hitteprotocol met o.a. afspraken over: 

 • Aanpassing werktijden tijdens hete periodes.
 • Toepassing adviezen tegen hitte binnen de werksituatie (verwijzing naar website RIVM).
 • Hittewerende maatregelen in het gebouw of op de werkplaats.
 • Hittewerende maatregelen in het gebied.

Tips

 1. De gemeente heeft hier een faciliterende rol, maar kan wel een verkenning doen naar mogelijke hitte gerelateerde knelpunten bij bedrijven en hun werknemers, op basis van de lokale hittestresskaart.
 2. Nodig op basis van de verkenning bedrijven uit voor een bijeenkomst waar de verkenning wordt besproken en afspraken worden gemaakt rond kennis- en ervaringsdeling omtrent de ontwikkeling van een hitteprotocol per bedrijf en adviezen voor werknemers buiten werktijd (met name de nacht).
 3. Voor clusters van bedrijven (bedrijventerreinen), winkelgebieden en horeca kan tot een gezamenlijk traject gekomen worden waarbij ook collectieve afspraken kunnen worden gemaakt.
 4. Organiseer na een zomer met een hitteperiode een herhaalbijeenkomst om ervaringen en nieuwe kennis te delen, die kunnen leiden tot aanpassingen van de bedrijfs- of collectieve hitteprotocollen.

Meer informatie

In opdracht van:
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?