De drinkwaterkwaliteit is in gevaar door opwarming van water in leiding tracés

Laatst gecontroleerd op:
21 mei 2024
Gepubliceerd op:
22 maart 2024

Welke rol kan een gemeente spelen bij de drinkwaterkwaliteit tijdens hitteperiodes.

Tips

 1. Kom in contact met het drinkwaterbedrijf en de beheerder van warmtenetten in de gemeente.
 2. Maak afspraken over:
  1. de diepte van de drinkwaterleidingen in de ondergrond
  2. de plaatsing van deze leidingen in koele tracés
  3. de situering ervan in gebouwen
  4. De uitvoering van bovenstaande afspraken en van alle noodzakelijke verplaatsingen van drinkwaterleidingen, daar waar deze te veel opwarmen
 3. Stel een noodplan op voor hete periodes en aanvoer van alternatieve drinkwatervoorzieningen.
 4. Er wordt momenteel gewerkt aan drinkwaterbesparing, via het Nationaal Plan van Aanpak Drinkwaterbesparing. De ambities voor drinkwaterbesparing zijn onderdeel van de kamerbrief Water en bodem sturend. Lees hiervoor ook het onderzoek naar een mogelijke verplichting van hemelwater- en grijswatergebruik in het gebouw. Hitterisico’s zijn hier (nog) zeer beperkt meegenomen.
In opdracht van:
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?