Hitte kan andere gezondheidsrisico’s verergeren

Laatst gecontroleerd op:
21 mei 2024
Gepubliceerd op:
22 maart 2024

Zoals een toename van huidkanker door UV-straling, een toename in smog-gerelateerde gezondheidsklachten, meer doden door verdrinking en een toename in alcoholgebruik en daarmee samenhangend huiselijk geweld.

Gemeente is hitteproof als

 1. Er goede afstemming plaatsvindt met andere afdelingen binnen gemeenten.
 2. Er voorlichting beschikbaar is over het voorkomen van huidkanker door goede UV-bescherming.
 3. Er geen toename is van smog-gerelateerde gezondheidsklachten.
 4. Verdrinking in (openbaar) zwemwater zo min mogelijk plaatsvindt.
 5. Alcoholgebruik, stress en (toenemend) huiselijk geweld tijdens hittegolven niet toeneemt.

Maatregelen

 1. Het starten en/of verspreiden van een voorlichtingscampagne over huidkanker (maatregel wordt hier en daar toegepast).
 2. Het afstemmen van hitteadviezen met adviezen voor andere gezondheidsrisico’s, om elkaars adviezen te versterken en tegenstrijdigheden te voorkomen (maatregel wordt hier en daar toegepast).
 3. Goede monitoring van zwemwater en duidelijke communicatie over risico’s van zwemmen in rivieren en meren (veel toegepaste maatregel).
 4. Extra monitoring op huiselijk geweld door stress en alcoholgebruik tijdens hitte (maatregel is nog experimenteel).

Tips

 • Leg contact met andere collega’s en (externe) programma’s die zich bezig houden met deze gezondheidsrisico’s, zoals het Schone Lucht Akkoord.
 • Volg landelijke voorlichtingscampagnes en stem met GGD af of en wat er lokaal nog extra nodig en gewenst is als het gaat om voorlichting over huidkanker. Voor een voorbeeld, zie Voorlichtingscampagne huidkanker. Op nationaal niveau lopen er campagnes via het Huidfonds en KWF.
 • Plan met beheerders van zwemwater af dat tijdens hittegolven extra toezicht georganiseerd wordt en gecommuniceerd wordt over risico’s van zwemmen in rivieren en meren. Zie ook de website van Rijkswaterstaat.
 • Stem met sociaal wijkteam, wijkmanager en politie en handhaving af dat er extra gemonitord wordt op huiselijk geweld door stress en alcoholgebruik tijdens hitte.
In opdracht van:
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?