De watervraag neemt toe, terwijl de waterkwantiteit daalt

Laatst gecontroleerd op:
21 mei 2024
Gepubliceerd op:
22 maart 2024

Welke rol kan een gemeente spelen bij de toenemende watervraag en een dalende waterkwantiteit tijdens hitteperiodes.

Gemeente is hitteproof als

  • Er altijd voldoende water beschikbaar is voor consumptie en huishoudens.
  • De capaciteit van het waternet groot genoeg is.
  • De strategische drinkwatervoorraad voldoende is.

Maatregelen

Al deze maatregelen zijn nog experimenteel:

  • Inventariseer met het drinkwaterbedrijf huidige en toekomstige knelpunten voor drinkwatervoorzieningen bij extreme hitte.
  • Maak afspraken over maatregelen om de drinkwatervoorziening veilig te stellen.
  • Stel een communicatieplan voor bewoners op waarin beleid- en crisismaatregelen worden toegelicht.

Tips

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?