De waterkwaliteit van zwemwater neemt af tijdens hete periodes

Laatst gecontroleerd op:
21 mei 2024
Gepubliceerd op:
22 maart 2024

Wat kan een gemeente doen bij een afname van de zwemwaterkwaliteit tijdens een hete periode.

Gemeente is hitteproof als

  • Officiële zwemlocaties zodanig zijn ingericht dat waterkwaliteit altijd aan zwemeisen voldoet en er voldoende zwemlocaties beschikbaar zijn tijdens hitte.
  • Bij niet-officiële zwemlocaties ook duidelijk wordt gecommuniceerd dat het water mogelijk niet van voldoende kwaliteit is (bijv. bij riooloverstorten) en wellicht ook niet veilig genoeg om in te zwemmen (drukke vaarwegen).

Maatregelen

Veel toegepaste maatregelen zijn:

  • Voldoende officiële zwemlocaties in de gemeente.
  • Beheersplan van zwemlocaties ter voorkoming van ziektes tijdens een hittegolf.
  • Afspraken over bewaking kwaliteit zwemwater tijdens hete periodes met relevante organisaties.
  • Crisis- en communicatieplan voor als zwemwater onvoldoende kwaliteit heeft.
  • Inzichtelijk maken waar riooloverstorten plaatsvinden of waar mogelijk andere onveilige situaties ontstaan.

Tips

Zie uitleg van het probleem door de Hittebestendige Stad en de website van Rijkswaterstaat.

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?