Producteisen in Canada

Laatst gecontroleerd op:
17 februari 2022
Gepubliceerd op:
4 oktober 2013

In Canada moeten producten aan bepaalde normen en eisen voldoen. Bijvoorbeeld op het gebied van kwaliteit, gezondheid en etikettering. Wilt u weten wat die voorwaarden zijn en waar u de juiste certificaten regelt? Wij helpen u op weg.

Vind het in de Market Access Database

We verwijzen op deze pagina vaak naar de Market Access Database (MADB). Bent u hier nog niet mee bekend? Onze pagina over de MADB helpt u om met een stappenplan deze waardevolle databank goed te gebruiken.

Komt u er niet uit met deze informatie? Dan kunt u altijd contact opnemen met ons. Wij denken graag met u mee.

Waar moet uw product aan voldoen?

Producten die u naar Canada exporteert, moeten aan verschillende producteisen voldoen.

Daarbij is er een onderscheid tussen normen en certificaten. Normen zijn specifieke, vaak technische producteisen, bijvoorbeeld voor de drukbelasting van bouten en moeren. Certificaten omvatten vaak een bredere producteis, zoals de veilige werking van een boormachine.

Voldoen aan standaarden en normen

Nationale normen (ook wel standaarden) zijn opgesteld om ervoor te zorgen dat (geïmporteerde) producten in een land voldoen aan bijvoorbeeld eisen voor veiligheid.

Het stelsel van normen en standaarden in Canada is complex en bestaat uit verplichte en vrijwillige normen. Daarnaast kan de regelgeving ook per provincie verschillen.

De Standards Council of Canada (SCC) is verantwoordelijk voor het promoten van standaardisaties in Canada. Op de website van SCC vindt u een overzicht van de verschillende standaarden waar uw product aan moet voldoen in Canada. Ook verzorgt SCC accreditering van testlaboratoria en productcertificatie-instellingen.

In de Market Access Database vindt u meer informatie over normen en standaarden onder het kopje 'Standards'. Canada is aangesloten bij de International Organization for Standardization (ISO).

Regelen van de juiste certificaten

Conformiteitscertificaat

In Canada is voor veel producten een conformiteitscertificaat vereist. Met dat certificaat bewijst u dat uw product aan de juiste eisen voldoet. Dat betekent dat de producten getest moeten worden. Dat gebeurt vaak door geaccrediteerde bedrijven in Nederland. Het stelsel van normen en standaarden in Canada is complex en bestaat uit verplichte en vrijwillige normen. Daarnaast kan de regelgeving ook per provincie verschillen.

In de Market Access Database vindt u meer informatie over normen en standaarden onder het kopje 'Standards'.

Wederzijdse erkenning van certificerende instanties

De EU heeft met Canada een 'Mutual Recognition Agreement' (MRA) afgesloten. Dat regelt de wederzijdse erkenning van certificerende instanties. Zo kunnen producten die zijn getest en gecertificeerd door een instantie in Nederland toegang krijgen tot de Canadese markt. Die certificerende instantie moet dan wel vallen onder de MRA.

De MRA tussen Nederland en Canada geldt voor elektrische uitrusting, telecommunicatieapparatuur, farmaceutische producten en medische apparaten. In de Market Access Database vindt u meer informatie hierover onder het kopje 'Mutual Recognition Agreements (MRAs)'.

Exportcertificaten

In Nederland geeft een aantal organisaties export- en keuringscertificaten af. U kunt bij deze instanties navragen of en welke certificaten u nodig heeft.
 

Instanties voor export- en keuringscertificaten
Instanties Onderwerpen Certificaat of keurmerk
Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) Levensmiddelen, non-foodproducten, dieren en dierlijke producten en planten Exportverklaringen en certificaten van vrije verkoop (Free Sale Certificate of FSC)
Het Centrale Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ) Zuivelproducten Exportcertificaten voor Nederlandse zuivelproducten
Farmatec Farmaceutische producten Exportcertificaat voor farmaceutische producten of een in- of uitvoerontheffing opiaten
De Bloembollenkeuringsdienst (BKD) Bloembollen Kwaliteits- en quarantaine-aantastingen en keuring van de import en export
Het Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB) Verse groenten en fruit Import- en exportinspectie van verse groenten en fruit
Naktuinbouw Tuinbouwproducten Controle kwaliteit tuinbouwproducten voor de export
De Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK) Zaaizaad en pootgoed Certificering pootaardappelen, consumptieaardappelen en landbouwzaaizaden

RVO

NVWA

Mest Documenten bij export van mest.

Specifieke eisen voor uw producten

De landenpagina Canada van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) legt uit aan welke specifieke eisen uw producten moeten voldoen als u ze naar Canada wilt exporteren. Denk aan de export van bloembollen, sierteelt en groente en fruit.

Kijk in de Market Access Database of er momenteel sanitaire en fytosanitaire maatregelen gelden in Canada.

Verpakkings- en etiketteringseisen in Canada

Bij het exporteren van uw product krijgt u te maken met verpakkingseisen en etiketteringseisen. Deze eisen zijn vaak specifiek en verschillen per land. Denk aan informatie over de taal op het etiket, informatie over het land van oorsprong of de uiterste houdbaarheidsdatum.

Tweetalige etikettering van producten

In veel gevallen moet de etikettering van producten tweetalig zijn: in het Engels en in het Frans. Voor een aantal producten gelden speciale etiketteringsvoorschriften.

Etiketteringseisen gelden voor veel producten

In de Market Access Database vindt u meer informatie bij het kopje 'Labelling Requirements'. De MADB heeft specifieke informatie over de etiketteringseisen voor:

  • consumentenproducten
  • levensmiddelen
  • visproducten
  • dranken
  • biologische producten
  • cosmetica en medische producten
  • kunstmest
  • textiel

Komt u er niet uit met deze informatie? Neem contact op met ons. Wij denken graag met u mee.

Meer informatie

Hoe kan RVO u helpen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over producteisen, normen of verpakkingsregels in Canada?
Wij denken graag met u mee hoe u aan de producteisen kunt voldoen.

Vragen over ondernemen in Canada?

Onze experts helpen u graag verder.

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?