Exportregels Colombia

Laatst gecontroleerd op:
11 augustus 2020
Gepubliceerd op:
15 mei 2013

Gaat u goederen exporteren naar Colombia? Hou dan rekening met invoerrechten en stuur de juiste documenten mee.

Voor een overzicht van documenten, procedures en formaliteiten bij export, kunt u terecht bij de Access2Markets portal ('Procedures and formalities').

Bent u nog niet bekend met de Access2Markets portal en HS-codes? Lees dan eerst onze gids over Exporteren buiten de EU: de Access2Markets portal.

U vindt hier onder andere informatie over:

 • producteisen; zoals certificering, registratie, verpakkingsvoorschriften, etikettering en geneesmiddelenregistratie;
 • exportdocumenten;
 • tijdelijke invoer;
 • vergunningen;
 • invoerverboden;
 • normen en standaarden;
 • eventuele pre-shipment-inspecties;
 • eventuele handelsbelemmeringen;
 • eventuele sanitaire en fytosanitaire maatregelen;
 • invoertarieven.

De juiste productcode vinden, is niet eenvoudig. U kunt de HS-code ook vinden bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Neem bij twijfel contact op met de Nederlandse douane (BelastingTelefoon Douane: 0800 0143).

Meer informatie over exportdocumenten

Ook op de website van de Kamer van Koophandel vindt u meer informatie over exportdocumenten. Daar kunt u ook de exportdocumenten aanvragen die de Kamer van Koophandel uitgeeft, zoals het ATA-carnet en het Certificaat van Oorsprong. Vragen over exportdocumenten? Neem contact op met de Kamer van Koophandel via 088 585 15 85.

 • Ondernemersvereniging evofenedex heeft meer praktische informatie over diverse soorten exportdocumenten, zoals T2F, T2L, T2LF, T2, T1, carnet TIR, NCTS, Enig Document, UGD en ATA-carnet.
 • incoterms®
 • certificaten, zoals CITES-certificaat, gezondheidscertificaat, veterinair certificaat, fytosanitair certificaat, inspectiecertificaat en analysecertificaat.

Voordat u gaat exporteren is het ook aan te raden om een goed exportplan op te stellen. Ondernemersvereniging evofenedex en de Kamer van Koophandel hebben meer informatie over het maken van een exportplan.

Handelsbelemmeringen

Als u gaat exporteren naar Colombia kunt u te maken krijgen met handelsbelemmeringen. In de Market Access Database vindt u informatie over handelsbelemmeringen in Colombia.

Handelsakkoord

Op 26 juni 2012 kwam de handelsovereenkomst tot stand tussen de Europese Unie en Colombia (en Peru). Nog niet alle bepalingen zijn doorgevoerd, maar waarschijnlijk gebeurt dit binnenkort. Het handelsakkoord bevat afspraken over onder meer de liberalisering van de handel in goederen en diensten, overheidsopdrachten, arbeidsstandaarden en milieuovereenkomsten.

Afschaffing van douanerechten

In het handelsakkoord staat dat de douanerechten voor het grootste deel worden geliberaliseerd. Hierbij houdt het akkoord rekening met het verschil in ontwikkeling tussen de partijen.

De EU liberaliseert de handel in industriële producten en vis volledig bij inwerkingtreding van het handelsakkoord. Colombia doet dit voor 65 procent. Op termijn zal Colombia de handel in industriële producten en vis ook volledig liberaliseren. Landbouwproducten worden niet volledig geliberaliseerd.

De EU-exporten van landbouwproducten naar Colombia en Peru zullen in 17 jaar voor 85% tariefvrij zijn. Andersom opent de EU haar landbouwmarkt ook niet volledig, onder meer waar het gaat om gevoelige producten als rundvlees, suiker, rijst en rum.

De EU Monitor verstrekt Lijsten inzake tariefafschaffing, met daarin per product de termijn waarop de handel hierin zal liberaliseren.

Tijdelijke invoer

Colombia heeft 2 regimes voor tijdelijke import: een korte- en een lange termijnregime. De Colombiaanse douane bepaalt welk regime van toepassing is. U kunt voor tijdelijke invoer in Colombia geen ATA-carnet gebruiken.

U kunt de volgende goederen tijdelijk invoeren in Colombia:

 • Niet-verbruiksgoederen;
 • Handelsmonsters
 • grondstoffen, halffabricaten, machines en apparatuur voor vervaardiging van exportproducten.

Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 • de goederen zijn duidelijk identificeerbaar door bijvoorbeeld merktekens of serienummers;
 • de goederen mogen bij wederuitvoer geen veranderingen hebben ondergaan, behalve 'normale' slijtage;
 • de goederen moeten het land weer verlaten vóór het verstrijken van de vooraf vastgestelde periode.

Korte termijnregime

Volgens dit regime kunt u bepaalde goederen tijdelijk invoeren voor een specifiek doel. De vastgestelde periode voor tijdelijke invoer onder dit regime is 6 maanden. U kunt eenmalig een verlenging van 3 maanden aanvragen. Onder het korte termijnregime zijn geen invoerrechten verschuldigd. U moet wel een borg afgeven ter hoogte van 10% van de verschuldigde invoerheffingen.

Lange termijnregime

Voor tijdelijke invoer onder dit regime komen de volgende goederen in aanmerking:

 • machines, materieel en (reserve-)onderdelen voor het uitvoeren van ontwikkelingsprojecten;
 • machines en materieel die vallen onder een leasecontract.

Een geldige invoervergunning is nodig. Ook moet u een borg afgeven ter hoogte van 100% van de gebruikelijke invoerheffingen. De vastgestelde termijn voor tijdelijke invoer onder dit regime is maximaal 5 jaar. Bij overschrijding van de vooraf vastgelegde periode raakt u uw borg kwijt.

Vragen over exporteren naar Colombia?

Onze experts helpen u graag verder.

In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?