Verpakkingseisen in Duitsland

Gepubliceerd op:
16 november 2018
Laatst gecontroleerd op:
24 februari 2023

Brengt u verpakte producten op de Duitse markt? Dan krijgt u te maken met eisen voor de terugname van de verpakkingen. Deze eisen zijn anders dan in Nederland.

Verplichte terugname verpakkingen

De Duitse wet schrijft voor dat verpakkingen moeten worden teruggenomen. Deze verplichting ligt bij de eerste in de keten die de producten (inclusief verpakking) op de Duitse markt brengt. Dit wordt in het Duits de 'Erstinverkehrbringer' genoemd.

Ben ik een 'Erstinverkehrbringer'?

Bij export van Nederland naar Duitsland gaat het erom wie bij de grensovergang juridisch aansprakelijk is voor de producten. Deze partij geldt als de 'Erstinverkehrbringer'. Dat betekent dat diegene de verpakkingen moet aanmelden en moet zorgen voor de terugname ervan.

Voorbeeld 1

U levert in plastic verpakte aardappelen aan een supermarkt in Duitsland. U bent verantwoordelijk voor de lading tot aan de aankomst bij de supermarkt. In deze situatie bent u 'Erstinverkehrbringer' en bent u verantwoordelijk voor de terugname van de verpakking.

Voorbeeld 2

U levert dezelfde in plastic verpakte aardappelen aan een andere Duitse supermarkt. Hiermee heeft u een zogenaamde Ex Works-afspraak. De supermarkt komt of laat de aardappelen bij u ophalen. In deze situatie bent u niet de 'Erstinverkehrbringer', maar de supermarkt. Zij zijn verantwoordelijk voor de terugname van de verpakking.

Terugname in de praktijk: het duaalsysteem

Hoewel volgens de Duitse wet verpakkingen moeten worden teruggenomen, is dit in de praktijk niet haalbaar. Het is onmogelijk om bij alle eindgebruikers de verpakkingen op te halen. Daarom werkt Duitsland met de zogenaamde duaalsystemen (Duits: Duales System).

In deze opzet sluit de 'Erstinverkehrbringer' een contract af met één van de duaalsystemen. Daarin wordt vastgelegd dat het duaalsysteem de terugname of recycling overneemt. Afhankelijk van het verpakkingsmateriaal en de hoeveelheid betaalt u daar een bepaalde bijdrage voor.

Er zijn verschillende duaalsystemen op de Duitse markt actief. Op de site van toezichthouder Zentrale Stelle kun u een actuele lijst van duaalsystemen vinden. Zentrale Stelle beheert ook een catalogus met producten en verpakkingen. Op basis van de grootte van het product of de verpakking wordt bepaald of een melding nodig is.

Welke duaalsysteem kiest u?

U mag zelf kiezen voor één of meerdere duaalsystemen. Hou er wel rekening mee dat sommige systemen niet bij alle bedrijven afval mogen ophalen.

Het is aan te raden om bij verschillende aanbieders offertes op te vragen. De duaalsystemen mogen hun tarieven en voorwaarden zelf bepalen. Er kunnen dus verschillen zitten tussen de aanbieders. Na het afsluiten van een contract moet u per maand, kwartaal of jaar een melding indienen over de daadwerkelijk in omloop gebrachte verpakkingen.

Eisen per soort verpakking

In Duitsland wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten verpakkingen. Voorbeelden zijn:

  • retailverpakkingen
  • verzendverpakkingen
  • transportverpakkingen

Het ligt aan het type verpakking dat u gebruikt of u verplicht bent om bepaalde acties te ondernemen.

Op de website van Zentrale Stelle Verpackungsregister staat een Engelstalige infographic (pdf) die aangeeft wat elk type verpakking inhoudt en of hiervoor de verpakkingseisen gelden. Voor specifiekere informatie gebruikt u de catalogus met producten en verpakkingen van Zentrale Stelle.

Verpackungsgesetz en inschrijven in LUCID Register

Brengt u verpakkingen op de Duitse markt? Dan moet u dit volgens de verpakkingswet Verpackungsgesetz (VerpackG) melden bij Zentrale Stelle via inschrijving in het LUCID Register. Dit geldt ook bij hele kleine verpakkingen of kleine aantallen verpakte producten. Of u ook een contract met een duaalsysteem moeten afsluiten, is afhankelijk van het type verpakking. Controleer hiervoor de eerdergenoemde catalogus met producten en verpakkingen.

Marketplaces en fulfillment centers zijn daarnaast per 1 juli 2022 verplicht om bij te houden of de aanbieders op hun platform zich geregistreerd hebben bij LUCID.

Meer informatie

Naast de Duitstalige informatie van Zentrale Stelle zijn er ook Engelstalige documenten zoals de 10 belangrijkste vragen rond VerpackG (pdf).

Vragen over verpakkingseisen in Duitsland?

Komt u er niet uit? Onze Duitsland-adviseurs kunnen u adviseren over hoe u aan uw verplichtingen moet voldoen.

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?