Verpakkingseisen in Duitsland

Gepubliceerd op:
16 november 2018
Laatst gecontroleerd op:
28 juni 2022

Brengt u verpakte producten op de Duitse markt? Dan krijgt u mogelijk te maken met verplichtingen rondom de terugname van de verpakkingen. En die zijn anders dan in Nederland.

De onderstaande informatie helpt u om te voldoen aan de Duitse wet- en regelgeving op het gebied van verpakkingen.

Komt u er toch niet uit? Of heeft u andere vragen rondom uw exportplannen voor Duitsland? Neem dan contact op met onze Duitsland-adviseurs. Zij kunnen u helpen bij het vinden van kansen, zakenpartners of u adviseren over andere exportzaken.

Verplichte terugname verpakkingen

De Duitse wet schrijft voor dat verpakkingen moeten worden teruggenomen. Deze verplichting ligt bij de eerste in de keten die de producten (inclusief verpakking) op de Duitse markt brengt. Dit wordt in het Duits de 'Erstinverkehrbringer' genoemd.

Ben ik een Erstinverkehrbringer?

Hoe weet u of u de 'Erstinverkehrbringer' bent? In het geval van export van Nederland naar Duitsland gaat het erom wie bij de grensovergang juridisch aansprakelijk is voor de producten. Deze partij geldt als de 'Erstinverkehrbringer'. Dat betekent dat diegene de verpakkingen moet aanmelden en moet zorgen voor de terugname ervan.

Voorbeeld 1

U levert in plastic verpakte aardappelen aan een supermarkt in Duitsland. U bent verantwoordelijk voor de lading tot aan de aankomst bij de supermarkt. In deze situatie bent u 'Erstinverkehrbringer' en bent u verantwoordelijk voor de terugname van de verpakking.

Voorbeeld 2

U levert dezelfde in plastic verpakte aardappelen aan een andere Duitse supermarkt. Hiermee heeft u een ex works afspraak. De supermarkt komt/laat de aardappelen bij u ophalen. In deze situatie bent u niet de 'Erstinverkehrbringer', maar de supermarkt. Zij zijn verantwoordelijk voor de terugname van de verpakking.

Terugname in de praktijk: het duaalsysteem

Hoewel de Duitse wet voorschrijft dat verpakkingen moeten worden teruggenomen, is dit in de praktijk niet haalbaar. Het is onmogelijk om bij alle eindgebruikers de verpakkingen op te halen. Daarom werkt Duitsland met de zogenaamde duaalsystemen (Duits: Duales System).

In deze opzet sluit de 'Erstinverkehrbringer' een contract af met één van de duaalsystemen. Daarin wordt vastgelegd dat het duaalsysteem de terugname/recycling overneemt. Afhankelijk van het verpakkingsmateriaal en de hoeveelheid betaalt u daar een bepaalde bijdrage voor.

Er zijn diverse duaalsystemen op de Duitse markt actief. Op de site van toezichthouder Zentrale Stelle kun u onder vraag 8.2 de actuele lijst van duaalsystemen vinden. Zentrale Stelle beheert ook een catalogus met producten en verpakkingen. Op basis van de grootte van het product/de verpakking wordt bepaald of het gemeld moet worden.

Welke duaalsysteem kiest u?

U mag zelf kiezen voor één of meerdere duaalsystemen. Hou er wel rekening mee dat sommige systemen niet bij alle bedrijven afval mogen ophalen.

Het is aan te raden om bij verschillende aanbieders offertes op te vragen. De duaalsystemen mogen hun tarieven en voorwaarden zelf bepalen. Er kunnen dus verschillen zitten tussen de aanbieders. Na het afsluiten van een contract moet u per maand, kwartaal of jaar een melding indienen over de daadwerkelijk in omloop gebrachte verpakkingen.

Eisen per soort verpakking

In Duitsland wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten verpakkingen, zoals bijvoorbeeld retailverpakkingen, verzendverpakkingen, transportverpakkingen, serviceverpakkingen, et cetera. Afhankelijk van het type verpakking dat u in omloop brengt, kunt u verplicht zijn om bepaalde acties te ondernemen.

Op de website van Zentrale Stelle Verpackungsregister staat een infographic die duidelijk aangeeft wat elk type verpakking inhoudt en of deze onderhevig is aan het systeem van VerpackG. Voor specifiekere informatie gebruikt u de catalogus met producten en verpakkingen van Zentrale Stelle.

Verpackungsgesetz

Bedrijven die verpakkingen op de Duitse markt brengen moeten dit volgens de verpakkingswet Verpackungsgesetz (VerpackG) melden bij Zentrale Stelle. Dit moeten zij doen via inschrijving in het LUCID Register. De Zentrale Stelle is verantwoordelijk voor de uitvoering van en toezicht op de regels.

Per 1 juli 2022 wordt deze verplichting zelfs verder uitgebreid. Vanaf die datum moet iedere ondernemer die een verpakt product op de Duitse markt brengt, zich registeren bij het verpakkingsregister LUCID. Ook als het maar om hele kleine verpakkingen of kleine aantallen verpakte producten gaat. Of ondernemers ook een contract met een duaal systeem moeten afsluiten, is afhankelijk van het type verpakking, controleer hiervoor de eerdergenoemde catalogus met producten en verpakkingen.

Marketplaces en fulfillment centers zijn daarnaast per 1 juli verplicht om bij te houden of de aanbieders op hun platform zich geregistreerd hebben bij LUCID.

Hoe voldoet u aan de Verpackungsgesetz?

Wilt u meer weten over VerpackG en hoe u hieraan kunt voldoen? Kijk dan op de website van Zentrale Stelle. Hier vindt u veel informatie over de wetgeving. Naast de Duitstalige informatie zijn er ook Engelstalige documenten zoals de 10 belangrijkste vragen rond VerpackG (pdf).

Komt u er toch niet uit? Neem contact op met een van onze Duitsland-adviseurs. Zij kunnen u adviseren over hoe u aan uw verplichtingen moet voldoen.

Meer informatie

Vragen over ondernemen in Duitsland?

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?