Exportregels Egypte

Laatst gecontroleerd op:
22 januari 2024
Gepubliceerd op:
5 juni 2013

U heeft uw kansen onderzocht en wilt uw product naar Egypte exporteren. Wat moet u allemaal regelen? Deze pagina helpt uw product op weg naar de Egyptische markt.

Egyptische product- en verpakkingseisen

Voordat u uw producten naar Egypte laat vervoeren, moet u ervoor zorgen dat uw producten aan alle verplichtingen voldoen. Dit kunnen zowel eisen aan uw product zelf zijn, als eisen aan de verpakking en etikettering van uw product. Voldoen uw producten niet aan de in Egypte geldende eisen? Dan mogen zij daar niet op de markt worden gebracht.

Op deze pagina leest u meer over de belangrijkste eisen voor producten en verpakkingen in Egypte:

Uw producten exporteren naar Egypte

De uitvoeraangifte

Als u uw producten gaat exporteren buiten de Europese Unie, moet u aangifte doen bij de Nederlandse douane. Deze aangifte geldt voor alle goederen die in Europa zijn gemaakt (of op de gemeenschappelijke Europese markt zijn gebracht) en die de gemeenschappelijke markt verlaten. Dit heet de 'uitvoeraangifte' of exportaangifte (EX-A).

Kijk verder op de website van de Douane hoe u de uitvoeraangifte doet.

Levering en Incoterms: het logistieke proces

Om de goederen daadwerkelijk bij uw klant te krijgen, moet u het logistieke proces regelen. Hierbij kunt u de internationaal bekende Incoterms gebruiken. Dat zijn afspraken over het transport, de verzekering en de plaats van aflevering van de goederen. Bekijk de informatie over Incoterms (KVK) en het eventueel uitbesteden van logistiek (evofenedex).

Importprocedures in Egypte

In april 2022 zijn de importprocedures in Egypte vergemakkelijkt. Lees het Engelstalige bericht Changes in Egypt's import registration procedures op de website van het LNV Attaché Netwerk voor meer informatie.

Gebruik Access2Markets: de bron over exportregels

De online portal Access2Markets van de Europese Commissie is dé bron voor informatie als u wilt exporteren naar landen buiten de EU. Denk daarbij aan:

 • producteisen
 • registratie van de exportproducten
 • benodigde exportdocumenten
 • vergunningen
 • invoerrechten

Heeft u niet eerder met Access2Markets gewerkt? Gebruik dan ons stappenplan Exporteren buiten de EU: Access2Markets.

Wilt u weten of er invoerrechten gelden voor uw product? Bekijk dan de speciale sectie over tarieven op Access2Markets. Vul dan ook eerst uw HS-code en land in.

Exportdocumenten in Nederland

Naast de eisen aan uw product, de uitvoeraangifte en het logistieke proces, moet u ook de exportdocumenten goed regelen. Veel exportdocumenten zijn niet verplicht, wel sterk aan te raden. Het kan ook zijn dat uw klant erom vraagt. De documenten die u nodig heeft, hangen vaak af van uw situatie en het soort producten dat u levert.

Certificaat van oorsprong

Voor sommige exportproducten maakt het uit waar zij vandaan komen. Bijvoorbeeld omdat het land waarnaar u exporteert de invoer van producten uit bepaalde landen beperkt, blokkeert of juist stimuleert. Met een certificaat van oorsprong kunt u aantonen uit welk land uw product komt.

Meer weten over certificaat van oorsprong of wilt u er een aanvragen? Kijk dan op de pagina van de KVK over het certificaat van oorsprong. Neem contact op met de Kamer van Koophandel via telefoon of chat.

Andere exportdocumenten

Kijk op de website van ondernemersvereniging evofenedex voor een overzicht van de meest voorkomende exportdocumenten.

Exportdocumenten in Egypte

Pre-shipmentinspectie en Conformiteitsverklaringen

Voor bepaalde goederen heeft Egypte voor de pre-shipmentinspectie op kwaliteit, producteisen en etikettering contracten afgesloten met specifieke bedrijven.

Deze inspectie gebeurt vooraf in Nederland. De General Organization for Export and Import Control (GOEIC) aanvaardt bij inklaring de door deze bureaus uitgegeven 'certificates of conformity'. Bekijk voor meer informatie op de website van GOEIC.

De online portal Access2Markets heeft meer informatie over onder 'Assessment of Product Conformity'. Vul eerst het land en de HS-code in.

Documenten voor inklaring

Zijn uw goederen bij de Egyptische douane aangekomen? Zorg dat de documentatie voor inklaring alvast klaarstaat. Access2Markets licht toe wat u moet regelen in het hoofdstuk 'Customs Procedures and Regulations' (vul eerst het land en de HS-code in). Denk onder andere aan:

 • Prior Notice of Arrival;
 • Handelsfactuur;
 • Certificate of Non-Preferential Origin;
 • Vrachtdocument (een Bill of Lading bij scheepvaart en een Air Waybill in het geval van luchtvracht);
 • Paklijst.

Geen ATA-carnet bij tijdelijke invoer

Egypte is niet aangesloten bij de ATA-conventie (ATA Carnet). Tijdelijke invoer moet u ter plaatse regelen.

U kunt ook een expediteur inschakelen om de invoeraangifte te doen. Een overzicht van expediteurs vindt u bij Fenex.

Handelsakkoord Egypte en EU

De EU en Egypte hebben sinds 2004 een handelsakkoord (uitgebreid in 2010). Daarin staan afspraken over afschaffing van invoerrechten voor industriële producten en verlaging van invoerrechten voor enkele landbouw-, agro- en visserijproducten.

Bekijk onze informatie over handelsakkoorden en handelsbelemmeringen en lees hoe u voordelen kunt halen uit handelsakkoorden.

Tot slot: wat mag u niet invoeren?

Egypte kent diverse goederen die verboden zijn om in te voeren. U kunt hiervoor terecht in de portal Access2Markets. Onder het hoofdstuk 'Prohibited imports' vindt u toegelicht welke goederen u niet naar Egypte mag exporteren. Vul eerst het land en de HS-code in.

Heeft u nog vragen over exportregels?

Onze adviseurs denken graag met u mee.

In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?