Zakelijke kansen in Estland

Gepubliceerd op:
23 oktober 2012
Laatst gecontroleerd op:
16 februari 2024

De economie van Estland biedt verschillende kansen. De geografische ligging en uitgebreide digitale kennis creëren mogelijkheden in bijvoorbeeld infrastructuur en ICT. Waar liggen de meeste kansen voor u? En waar vindt u informatie over aanbestedingen en IMVO?

Infrastructuur: ontwikkeling van spoorwegen

Rail Baltica

De Baltische staten voeren een groot project uit om hun spoorwegen aan te sluiten op het Europese spoorwegnetwerk. Het project loopt tot en met 2025 en levert verschillende kansen op voor Nederlandse ondernemers, ook in Estland. Denk hierbij aan:

  • spoorbouw;
  • software voor spoorweginfrastructuur;
  • belastingadvies voor spoorweginfrastructuur;
  • marktstudies voor spoorweginfrastructuur.

Benieuwd naar de mogelijkheden? U vindt de aanbestedingen voor dit project op de officiële website van Rail Baltica en door te zoeken op de aanbestedingenwebsite van de EU.

ICT-sector

Estland blinkt uit in digitalisering, onder meer bij overheidsdiensten zoals het digitale burgerschap. Met deze digitale identiteit kunt u gemakkelijk en snel online een bedrijf opzetten in Estland. Deze en andere vooruitstrevende ontwikkelingen binnen Estland op het gebied van ICT, creëren kansen voor Nederlandse bedrijven die actief zijn in:

  • digitale veiligheid (cyber security)
  • e-health
  • smart cities
  • smart mobility
  • softwareontwikkeling

Waterstofsector

De Baltische waterstofsector heeft zich de afgelopen jaren ontpopt tot een kansrijke bedrijfstak. Ook voor Nederlandse ondernemers, bijvoorbeeld bij de productie van waterstof en bij de opslag ervan. In het marktrapport 'Hydrogen in the Baltic States' leest u meer over de kansen voor Nederlandse ondernemers in Estland, Letland en Litouwen. Met informatie over de huidige Baltische waterstofmarkt, waar uw kansen liggen en waar u lokale partners vindt.

Offshore-windenergie

In Estland liggen er volop kansen in de windenergiesector. In haar Nationaal Elektriciteit- en Klimaatplan (2023) noemde de Estse overheid de ontwikkeling van (offshore)windmolenparken als een van de belangrijkste activiteiten. Lees meer over uw kansen in deze sector in het marktrapport 'Offshore wind in the Baltics'.

Aanbestedingen en subsidies

Kansrijke aanbestedingen

Internationale organisaties zoals de European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) en de Europese Commissie geven jaarlijks miljarden euro's aan projecten uit. Uit deze projecten komen veel opdrachten. Hier liggen ook zakelijke kansen voor u. Bekijk internationale aanbestedingen via de volgende bronnen:

Bekijk ook informatie over subsidies, leningen, aanbestedingen op de website van de Europese Commissie en over internationale organisaties op rvo.nl.

Subsidies en financiering

Heeft u financiering nodig voor uw bedrijf om de grens over te gaan? Wij helpen u graag uw financiering rond te krijgen.

In onze subsidie- en financieringswijzer vindt u alle subsidies en regelingen die openstaan voor aanvragen. Geef aan wie u bent en wat u zoekt, en u krijgt een overzicht op maat. Wij voeren deze subsidies en financieringsregelingen uit in opdracht van verschillende Nederlandse ministeries en de Europese Commissie.

Twijfelt u over welke financiering bij u past? Onze adviseurs denken graag met u mee, ook over financiering buiten RVO. Neem contact op voor persoonlijk advies.

Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen

Internationaal zakendoen biedt kansen, maar kent ook uitdagingen. Deze vragen om een goede voorbereiding. Let erop dat u op een maatschappelijk verantwoorde manier onderneemt in het buitenland. Zo kunt u helpen de lokale situatie te verbeteren, bouwt u aan een goede reputatie en een toekomstbestendige onderneming.

De Nederlandse overheid verwacht dat u als ondernemer de risico's voor mens en milieu in uw bedrijfsvoering én in de internationale waardeketen in kaart brengt. En dat u de negatieve gevolgen daarvan voorkomt en aanpakt. Ook moet u hierover communiceren. Dit heet due diligence (gepaste zorgvuldigheid). Hierbij volgt u de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen over maatschappelijk verantwoord ondernemen.  

Onderzoek de risico's

Ondernemen is niet zonder risico's. Elk land biedt uitdagingen. De volgende bronnen geven u een eerste indruk van mogelijke IMVO-risico's. Het is belangrijk dat u deze zelf goed onderzoekt, voordat u zakendoet in het buitenland. Blijf ook op de hoogte van lokale ontwikkelingen.

Meer weten of hulp nodig?

Meer weten?

Meer informatie over zakelijke kansen in Estland vindt u op:

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?