Producteisen Frankrijk

Laatst gecontroleerd op:
7 november 2023
Gepubliceerd op:
17 november 2011

Gaat u exporteren naar Frankrijk? Controleer dan of uw product aan de eisen voldoet. De producteisen van de EU gelden ook in Frankrijk. Maar er kunnen ook aanvullende Franse regels gelden. Wilt u hier meer over weten? Deze pagina helpt u op weg.

Voldoen uw producten aan alle producteisen in de Europese Unie (EU), dan mogen zij vrij worden verhandeld in alle EU-lidstaten, waaronder Frankrijk. Dit geldt ook als EU-wetgeving ontbreekt maar uw product wel voldoet aan de wettelijke producteisen in Nederland. Houd wel rekening met de eisen die lidstaten mogen stellen. Bijvoorbeeld aan de taal op productlabels en gebruiksaanwijzingen.

Producteisen in de EU

Bij de import en handel binnen de Europese Unie (EU) heeft u te maken met algemene producteisen en specifieke producteisen. Producteisen gaan bijvoorbeeld over de veiligheid, samenstelling en verpakking bij textiel, cosmetica of geneesmiddelen.

Lees meer over EU-wetgeving en producteisen

Producteisen voor Export naar Frankrijk

Naast de producteisen van de EU hebben sommige productgroepen in Frankrijk ook te maken met strengere eisen volgens de Franse wet. Dat kan van invloed zijn als u producten in deze productgroepen exporteert. Hieronder vindt u een paar voorbeelden.

Heeft u vragen over producteisen in Frankrijk? Neem dan contact op met ons. Onze klantadviseurs helpen u graag op weg.

Voedingssupplementen

Voedingsmiddelen die met vitaminen, mineralen en andere stoffen zijn verrijkt, moeten in de EU voldoen aan EU-Verordening 1925-2006. Als een EU-fabrikant zo'n product op de Franse markt wil brengen, moet hij een meldingsaanvraag indienen bij het Directoraat-generaal Concurrentie, Consumentenzaken en Fraudebestrijding (DGCCRF). Deze Franse organisatie lijkt op onze Keuringsdienst van Waren. Klik voor de aanvraag op de blauwe balk 'La déclaration de mise sur le marché des compléments alimentaires' (verklaring van het in de handel brengen van voedingssupplementen).

Levensmiddelen

Houd bij de export van levensmiddelen rekening met de uitgebreide Franse warenwet 'Réglementation des produits, qualité et répression des fraudes'. Deze gaat uit van nationale- en EU-wetgeving. Er zijn speciale Franse wetten voor bijvoorbeeld bakkerijproducten, zuivelproducten en vleesproducten. Meer informatie over deze wetten vindt u op de website van het DGCCRF. 

Geneesmiddelen

Via de Code de la Santé Publique houdt Frankrijk toezicht op het maken, invoeren en verkopen van geneesmiddelen. Het Agence Nationale de Securité du Médicament et des produits de santé (ANSM) controleert de kwaliteit en veiligheid van alle geneesmiddelen. Daaronder vallen ook cosmetische producten en bepaalde dieetproducten.

Wilt u geneesmiddelen op de Franse markt brengen voor menselijk gebruik? Dan heeft u toestemming nodig van de Autorisation de Mise sur le Marché (AMM). Als u een EU-vergunning van het Europees Bureau voor de Geneesmiddelenbeoordeling heeft, dan is een aparte Franse vergunning niet nodig.

Speciale etiketteringsvoorschriften in EU en Frankrijk

De Europese Unie (EU) stelt via Verordening (EU) nr. 1169/2011, dat klanten recht hebben op informatie over de levensmiddelen die zij gebruiken via etiketten op de producten. De fabrikant die het levensmiddel onder zijn naam op de markt brengt moet hiervoor zorgen. Als de fabrikant gevestigd is buiten de EU, dan ligt deze taak bij de importeur.

Via artikel 39 van de Verordening (EU) No. 1169/2011 kunnen lidstaten extra verplichte etiketteringsvoorschriften vaststellen voor bepaalde typen of soorten voedingsmiddelen. Dat kan alleen in bijzondere gevallen. Bijvoorbeeld als er gevaar kan zijn voor de volksgezondheid of om fraude te voorkomen.

Frankrijk stelt extra eisen aan het op de markt brengen van vlees. Voor rundvlees, wel of niet voorverpakt, geldt dat de klant moet weten waar het vlees vandaan komt. De plaatsnaam, de naam van de fokkerij en slachterij moeten zichtbaar zijn. Dit geldt ook voor voorverpakt varkens-, schapen-, geiten- en pluimveevlees.

 • Meer informatie over etiketteringsvoorschriften vindt u op de Franstalige website van het Ministerie van Economie, Financiën en Digitale Soevereiniteit.
 • Your Europe, de officiële website van de EU, geeft informatie over productvereisten zoals: 
  • eisen voor milieuvriendelijke ontwerpen
  • labels en keurmerken
  • levensmiddelen etikettering
  • chemische stoffen
  • recycling en afvalbeheer
 • Wilt u weten of er extra etiketteringsvoorschriften gelden voor labels en gebruiksaanwijzingen? Vraag dit na bij uw importeur of bij de Franse normeringsinstantie AFNOR.

Verpakkingsregels in Frankrijk

In februari 2020 werd in Frankrijk de wet tegen verspilling en voor de circulaire economie aangenomen (Loi AGEC). Dit heeft gevolgen voor onder andere verpakkingen van huishoudelijke producten die u op de Franse markt brengt. Op onze pagina Verpakkingsregels in Frankrijk leest u waar u rekening mee moet houden.

Normen in de EU en in Frankrijk

CE-markering

U mag met sommige producten alleen handelen in de Europese Economische Ruimte (EER) als deze een CE-markering hebben. Denk aan machines, liften, gastoestellen en speelgoed. Onder de EER vallen alle EU-landen en IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.
Een product met CE-markering voldoet aan de wettelijke eisen van de EU. Lees meer over CE-markering EU.

Normen

Met een norm laat u zien dat uw product aan bepaalde eisen voldoet. Normen zijn vrijwillige afspraken over kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid. Denk aan normen voor fietshelmen, kinderzitjes, rijwielen, maar ook beton. Normen worden ook wel standaarden genoemd. Het maken van afspraken en het vastleggen in normen wordt normalisatie of standaardisatie genoemd. De meeste Europese normen zijn niet verplicht. Ze kunnen wel helpen uw klanten te verzekeren van kwaliteit en zekerheid. Lees meer over Europese normen bij Your Europe.  

Norme Française

Voor veel producten bestaat er een aparte Franse norm, de 'norme française' (NF). De NF bestaat niet alleen voor producten waarvoor geen EU-richtlijnen bestaan, maar ook als aanvulling op deze richtlijnen. Veel Fransen beschouwen de 'norme française' als een onmisbaar kwaliteitskeurmerk.

Consumentenbescherming in de EU

Europa heeft ruim 500 miljoen consumenten. De interne markt van de EU is een van de grootste consumentenmarkten van de wereld. De EU wil al deze consumenten bescherming en ondersteuning bieden.

Kijk voor meer informatie over de consumentenrechten binnen de EU op:

Nederlandse instanties die productcertificaten afgeven

In Nederland geeft een aantal organisaties export- en keuringscertificaten af. Denk aan de Bloembollenkeuringsdienst (BKD). Vraag bij deze instanties na of en welke certificaten u nodig heeft.

Bekijk het overzicht met organisaties voor export- en keuringscertificaten.

Vragen over export naar Frankrijk?

Onze adviseurs helpen u graag verder.

In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?