Producteisen Frankrijk

Gepubliceerd op:
17 november 2011
Laatst gecontroleerd op:
15 april 2022

Wilt u zorgen dat uw product aan de juiste Franse eisen voldoet? Kijk dan naar de producteisen van de EU. Deze zijn vergaand gestroomlijnd en gelden ook in Frankrijk. Maar er zijn ook specifiek Franse eisen. Deze pagina helpt u op weg.

Voldoen uw producten aan alle producteisen in de EU, dan mogen zij vrij worden verhandeld in alle EU-lidstaten, waaronder Frankrijk. Dit geldt ook als EU-wetgeving ontbreekt maar uw product wel voldoet aan de wettelijke producteisen in Nederland. Houd wel rekening met de eisen die lidstaten mogen stellen. Bijvoorbeeld aan de taal op productlabels en gebruiksaanwijzingen.

Verpakkingsregels in Frankrijk

In februari 2020 werd in Frankrijk de wet tegen verspilling en voor de circulaire economie aangenomen (Loi AGEC). Dit heeft gevolgen voor onder andere verpakkingen van huishoudelijke producten die u op de Franse markt brengt. Op de pagina Verpakkingsregels in Frankrijk leest u waar u rekening mee moet houden.

Producteisen in de EU

Bij de import en handel binnen de Europese Unie (EU) heeft u te maken met algemene producteisen en specifieke producteisen. Deze eisen gaan bijvoorbeeld over de veiligheid, samenstelling en verpakking bij textiel, cosmetica of geneesmiddelen.

Bekijk de (EU-)eisen per product en land
U vindt in de tool Access2Markets (ec.europa.eu) informatie over producteisen in de EU en per lidstaat.

Lees meer over:

CE-markering

U mag met sommige producten alleen handelen in de Europese Economische Ruimte (EER) als deze een CE-markering hebben. Denk aan machines, liften, gastoestellen en speelgoed. Onder de EER vallen alle EU-landen en IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

Een product met CE-markering voldoet aan wettelijke eisen van de EU.

Lees meer over CE-markering EU.

Normen in de EU

Met een (Europese) norm laat u zien dat uw product aan bepaalde eisen voldoet. Normen zijn vrijwillige afspraken over kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid. Denk aan normen voor fietshelmen, kinderzitjes, rijwielen maar ook beton.

De meeste Europese normen zijn niet verplicht. Ze kunnen wel helpen uw klanten te verzekeren van kwaliteit en zekerheid.

Lees meer over Europese normen.

Norme Française

Voor veel producten bestaat er een aparte Franse norm, de 'norme française' (NF). De NF bestaat niet alleen voor producten waarvoor geen EU-richtlijnen bestaan, maar ook als aanvulling op deze richtlijnen. Veel Fransen beschouwen de 'norme française' als een onmisbaar kwaliteitskeurmerk.

Producteisen voor Export naar Frankrijk

Boven de producteisen van de EU hebben bepaalde productgroepen in Frankrijk te maken met strengere eisen volgens de Franse wetgeving. Dat kan van invloed zijn als u producten in deze productgroepen exporteert. Hieronder vindt u enkele opgesomd. Heeft u specifieke vragen over aanvullende producteisen in Frankrijk? Neem dan contact met een van onze regio-experts. Wij denken graag met u mee.

Voedingssupplementen

Voedingsmiddelen die met vitaminen, mineralen en andere stoffen zijn verrijkt, moeten in de EU voldoen aan EU-Verordening 1925-2006. Als een EU-fabrikant een dergelijk product op de Franse markt wil afzetten, moet hij voor het product een aanvraag voor Notificatie indienen. De fabrikant kan dat doen bij de Franse variant van de Keuringsdienst van Waren: de Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

Levensmiddelen

Hou bij de export van levensmiddelen rekening met de bijzonder uitgebreide Franse warenwet ('Réglementation des produits, qualité et répression des fraudes') die zowel gebaseerd is op nationale wetgeving als EU-wetgeving. Er zijn specifieke Franse wetten voor bijvoorbeeld bakkerijproducten, zuivelproducten en vleesproducten. Meer informatie over deze wetgeving vindt u op de website van Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

Geneesmiddelen

In Frankrijk wordt de vervaardiging, invoer en verkoop van geneesmiddelen geregeld door een groot aantal decreten en besluiten, gebundeld in de 'Code de la Santé Publique'. Het Agence nationale de securité du médicament et des produits de santé (ANSM) controleert de kwaliteit en veiligheid van alle geneesmiddelen. Daaronder vallen ook cosmetische producten en bepaalde dieetproducten.

Voor het op de Franse markt brengen van geneesmiddelen bestemd voor menselijk gebruik, is een autorisatie vereist ('autorisation de mise sur le marché', AMM). Als u een EU-vergunning van het Europees Bureau voor de Geneesmiddelenbeoordeling heeft, dan is een aparte Franse distributievergunning niet nodig.

Speciale etiketteringsvoorschriften in Frankrijk

Via artikel 39 van Verordening (EU) No. 1169/2011 kunnen lidstaten aanvullende verplichte etiketteringsvoorschriften vaststellen voor specifieke typen (of categorieën) voedingsmiddelen. Dat kan alleen in uitzonderingssituaties. Bijvoorbeeld als er sprake is van een gevaar voor de volksgezondheid of om fraude te voorkomen.

8 lidstaten van de EU hebben nu nationale producteisen opgesteld voor sommige voedingsartikelen. Frankrijk is een van deze 8 lidstaten. Lees hierover meer in de briefing van het Europees Parlement van september 2018: 'Mandatory origin-labelling schemes in Member States (pdf, Engelstalig)'.

Frankrijk heeft deze producten aangewezen waarvoor aanvullende eisen gelden:

  • Melk
  • Melk als ingrediënt
  • Vlees als ingrediënt

Wilt u weten of er andere aanvullende etiketteringsvoorschriften zijn in het land waar u heen exporteert? Vraag dan na bij uw importeur of bij de Franse normeringsinstantie AFNOR of er nationale aanvullingen zijn voor labels en gebruiksaanwijzingen.

Nederlandse instanties

In Nederland geeft een aantal organisaties export- en keuringscertificaten af. Denk aan de Bloembollenkeuringsdienst (BKD). Vraag bij bij deze instanties na of en welke certificaten u nodig heeft.

Bekijk het overzicht met organisaties voor export- en keuringscertificaten.

Meer informatie

EU

Frankrijk

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over producteisen in de EU, CE-markeringen, normen in Europa of verpakkingsregels in Frankrijk?

Wij denken graag met u mee hoe u aan de producteisen kunt voldoen.

 

 

 

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?