Intellectueel eigendom Hongkong SAR

Laatst gecontroleerd op:
11 augustus 2020
Gepubliceerd op:
21 december 2012

Op deze pagina leest u meer over het intellectuele eigendom in Hongkong SAR.

Gaat u zakendoen in het buitenland? Dan is het belangrijk om uw intellectueel eigendom goed te beschermen. Door de bescherming mag een ander uw product of dienst niet zonder uw toestemming overnemen of namaken, verkopen of importeren.

Welke vorm van bescherming het meest in aanmerking komt, hangt af van uw product. Een technisch innovatief product of een technische verbetering op een product beschermt u bijvoorbeeld met een octrooi. Speciaal voor de bescherming van de vormgeving van een product of de verpakking is er het modelrecht en/of auteursrecht, voor de naam het merkrecht.

Intellectueel eigendomsrechten wel of niet aanvragen

Heeft u een uitvinding gedaan waarbij niet is te achterhalen hoe die uitvinding werkt? Dan is geheimhouding misschien de beste manier. Bekijk ons overzicht van mogelijkheden voor bescherming van uw intellectueel eigendom.

De meeste van deze intellectueel eigendomsrechten gelden per land. U moet deze rechten dus opnieuw aanvragen als u in een ander land zaken gaat doen. Of aanvragen in een land zinnig is, hangt onder andere af van:

  • de kosten
  • de duur van de aanvraagprocedure
  • de opbrengsten van uw product
  • de mogelijkheden om juridische stappen te ondernemen bij schending van uw rechten

Bij octrooirecht en modelrecht geldt dat u de aanvraag voor een nieuw land maximaal 12 maanden na uw eerste aanvraag moet indienen. Daarna kan het niet meer (prioriteitsjaar). Een merkbescherming uitbreiden naar andere landen kan later ook nog, behalve als hetzelfde merk daar al door anderen is geregistreerd voor dezelfde toepassing.

Octrooi aanvragen

Octrooi aanvragen kan direct bij het octrooibureau van het land. U kunt ook voor meerdere landen tegelijk octrooi aanvragen in één procedure. Bijvoorbeeld in een Europese of wereldwijde procedure (PCT). De laatste kunt u onder andere starten bij Octrooicentrum Nederland, onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Meer weten?

Vragen over ondernemen in Hongkong SAR?

Onze adviseurs helpen u graag verder.

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?