Zakelijke kansen in Iran

Gepubliceerd op:
4 juni 2013
Laatst gecontroleerd op:
7 november 2023

Iran biedt kansen voor internationale ondernemers, maar wel binnen een beperkt aantal sectoren. Bereid u goed voor en houd rekening met de EU-sancties tegen Iran. U vindt op deze pagina informatie over kansrijke sectoren en IMVO.

Let op! Er gelden op dit moment sancties tegen Iran. Kijk voor vragen en antwoorden over de sancties tegen Iran ook op de website van de Rijksoverheid.

Wilt u graag met iemand overleggen over uw plannen? Neem dan contact op met een van onze adviseurs voor advies op maat.

Kansrijke sectoren in Iran

De volgende sectoren bieden zakelijke mogelijkheden in Iran:

  • Agro en food
  • Water- en milieutechnologie
  • Energie, waaronder duurzame energie

Lees de factsheet Zakendoen met Iran. Hierin legt het ministerie van Buitenlandse Zaken uit wat wel en wat niet mag bij het zakendoen met Iran, en waar u in het bijzonder op moet letten. Zo is het maar zeer beperkt mogelijk om betalingen te doen aan, of te ontvangen van, Iraanse klanten. Daarom raadt de Nederlandse overheid u met klem aan om op tijd met uw bank in gesprek te gaan.

Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO)

Zakendoen in Iran biedt kansen, maar kent ook uitdagingen. Deze vragen om een goede voorbereiding. Zo moet u zich houden aan de geldende sancties. Let er op dat u op een maatschappelijk verantwoorde manier onderneemt in het buitenland.

De Nederlandse overheid verwacht dat u de risico's voor mens en milieu in uw eigen bedrijfsvoering en internationale waardeketen in kaart brengt, en dat u negatieve gevolgen voorkomt en aanpakt. Ook moet u hierover communiceren. Dit heet due diligence (gepaste zorgvuldigheid). Hierbij volgt u de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen over maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Breng risico's in kaart

De volgende bronnen geven een indruk van de IMVO-risico's in Iran. Het is belangrijk dat u de risico's ook verder onderzoekt, voordat u in dit land zakendoet. En dat u op de hoogte blijft van de lokale situatie en ontwikkelingen.

Meer weten of hulp nodig?

Marktrapporten

RVO en het buitenlandnetwerk van ambassades, consulaten, Netherlands Business Support Offices (NBSO's), Innovatie Attachés en landbouwraden publiceren rapporten over kansrijke sectoren in het buitenland. Op dit moment zijn er geen actuele marktrapporten over Iran.

Aanbestedingen en subsidies

Kansrijke aanbestedingen

Internationale organisaties zoals de Wereldbank en de Verenigde Naties geven jaarlijks miljarden euro's aan projecten uit. Uit deze projecten komen veel opdrachten. Hier liggen ook zakelijke kansen voor u. Bekijk internationale aanbestedingen via de volgende bronnen:

Bekijk voor meer informatie ook onze pagina over internationale organisaties.

Let op: voor dit land gelden internationale economische sancties. Wilt u weten welke gevolgen deze sancties hebben voor aanbestedingen van internationale organisaties? Neem contact op met het Team Internationale Organisaties.

Subsidies en financiering

Heeft u financiering nodig voor uw bedrijf om de grens over te gaan? Wij helpen u graag uw financiering rond te krijgen.

In onze subsidie- en financieringswijzer vindt u alle subsidies en regelingen die openstaan voor aanvragen. Geef aan wie u bent en wat u zoekt, en u krijgt een overzicht op maat. Wij voeren deze subsidies en financieringsregelingen uit in opdracht van verschillende Nederlandse ministeries en de Europese Commissie.

Twijfelt u over welke financiering bij u past? Onze adviseurs denken graag met u mee, ook over financiering buiten RVO. Neem contact op voor persoonlijk advies.

Vragen over zakelijke kansen in Iran?

RVO kan voor uw bedrijf de markt verkennen en uitzoeken wat de mogelijkheden zijn. Onze adviseurs helpen u graag.

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?