Zakelijke kansen in Iran

Gepubliceerd op:
4 juni 2013
Laatst gecontroleerd op:
10 januari 2022

Iran biedt kansen voor internationale ondernemers, maar wel binnen een beperkt aantal sectoren. Wanneer u gebruik wilt maken van de kansen, moet u rekening houden met de uitdagingen die zakendoen met Iran biedt. Bereid u goed voor en houd rekening met de internationale sancties tegen Iran.

Waar liggen de grootste kansen voor u? RVO kan voor uw bedrijf de markt verkennen en uitzoeken wat de mogelijkheden zijn in Iran. Neem hiervoor contact op met onze adviseurs.

Kansrijke sectoren in Iran

De volgende sectoren bieden zakelijke mogelijkheden in Iran:

  • Agro en food
  • Water- en milieutechnologie
  • Energie, waaronder duurzame energie

Lees de factsheet Zakendoen met Iran. Hierin legt het ministerie van Buitenlandse Zaken uit wat wel en wat niet mag bij het zakendoen met Iran, en waar u in het bijzonder op moet letten. Zo is het maar zeer beperkt mogelijk om betalingen te doen aan, of te ontvangen van, Iraanse klanten. Daarom raadt de Nederlandse overheid u met klem aan om op tijd met uw bank in gesprek te gaan.

Impact coronavirus op zakendoen met Iran

Het coronavirus heeft een grote impact op de handel en het dagelijks leven in Iran. Als u naar Iran wilt afreizen, moet u een recente negatieve coronatest kunnen laten zien. Dit geldt ook als u gevaccineerd bent. Kijk op Nederland Wereldwijd voor de meest recente informatie over de coronamaatregelen in Iran.

Gevolgen voor handel

De coronacrisis heeft handel, toerisme en detailhandel ernstig verstoord. Naar verwachting lijden de dienstensector en industrie het meest onder de crisis. De impact op de agrarische sector is beperkt. Daarnaast hebben de maatregelen die Iran heeft getroffen – zoals het tijdelijk sluiten van winkels en scholen – een negatief effect op de Iraanse economie. De Wereldbank voorspelt daarom dat de Iraanse economie in de loop van 2020 en 2021 met 4,5% krimpt. Daarnaast kunnen de wereldwijde economische gevolgen van het coronavirus ook uw handel raken.

Marktrapporten

RVO en het buitenlandnetwerk van ambassades, consulaten, Netherlands Business Support Offices (NBSO's), Innovatie Attachés en landbouwraden publiceren rapporten over kansrijke sectoren in het buitenland. Op dit moment zijn er geen actuele marktrapporten over Iran.

Aanbestedingen en subsidies

Kansrijke aanbestedingen

Internationale organisaties zoals de Wereldbank en de Verenigde Naties geven jaarlijks miljarden euro's aan projecten uit. Uit deze projecten komen veel opdrachten. Hier liggen ook zakelijke kansen voor u. Internationale aanbestedingen kunt u bekijken via de volgende bronnen:

Bekijk voor meer informatie ook onze pagina over internationale organisaties.

Let op: voor dit land gelden internationale economische sancties. Wilt u weten welke gevolgen deze sancties hebben voor aanbestedingen van internationale organisaties? Neem contact op met het Team Internationale Organisaties.

Subsidies en financiering

Heeft u financiering nodig voor uw bedrijf om de grens over te gaan? Rijksdienst voor Ondernemend Nederland helpt u graag uw financiering rond te krijgen.

In de subsidie- en financieringswijzer vindt u alle subsidies en regelingen die openstaan voor het indienen van een aanvraag. Door aan te geven wie u bent en waarnaar u op zoek bent, krijgt u een subsidieoverzicht op maat. Wij voeren deze subsidies en financieringsregelingen uit in opdracht van diverse Nederlandse ministeries en de Europese Commissie.

Twijfelt u over welke financiering bij u past? Onze adviseurs helpen u graag met het vinden van de juiste financiering, ook buiten RVO.

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?